HOME

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y   z

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

aa-ay anik janam bharam sarnee.   html   pdf
aa-ay mil gursikh aa-ay mil too mayray guroo kay pi-aaray.   html   pdf
aad jugaad bhagtan kaa raakhaa ustat kar kar jeevaa.   html   pdf
aadays baabaa aadays.   html   pdf
aadh aadh ka-o firat dhoondh-tay man sagal tarisan bujh ga-ee.   html   pdf
aagai hee tay sabh kichh hoo-aa avar ke jaanai gi-aanaa.   html   pdf
aagai jam dal bikham ghanaa.   html   pdf
aagai sukh gur dee-aa.   html   pdf
aa-i-o sunan parhan ka-o banee.   html   pdf
aaj hamaarai garihi basant.   html   pdf
aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o.   html   pdf
aakhan jor chupai nah jor.   html   pdf
aan rasaa deeseh sabh chhaar.   html   pdf
aan rasaa jaytay tai chaakhay.   html   pdf
aanad rang binod hamaarai.   html   pdf
aaneelay kaagad kaateelay goodee aakaas maDhay bharmee-alay.   html   pdf
aaneelay kumbh bharaa-eelay oodak thaakur ka-o isnaan kara-o.   html   pdf
aa-o hamaarai raam pi-aaray jee-o.   html   pdf
aa-o jee too aa-o hamaarai har jas sarvan sunaavanaa.   html   pdf
aa-o saajan sant meet pi-aaray.   html   pdf
aa-o sakhee gun kaaman kareehaa jee-o.   html   pdf
aa-o sakhee har mayl karayhaa.   html   pdf
aap japaa-ay japai so naa-o.   html   pdf
aap nitaani-aa taan hai pi-aaraa aap nimaani-aa maan.   html   pdf
aap sahaa-ee ho-aa.   html   pdf
aapay aap varatdaa pi-aaraa aapay aap apaahu.   html   pdf
aapay baho biDh rangulaa sakhee-ay mayraa laal.   html   pdf
aapay dait laa-ay ditay sant janaa ka-o aapay raakhaa so-ee.   html   pdf
aapay rasee-aa aap ras aapay ravanhaar.   html   pdf
aapay sarisat upaa-idaa pi-aaraa kar sooraj chand chaanaan.   html   pdf
aapay sayvaa laa-idaa pi-aaraa aapay bhagat omaahaa.   html   pdf
aapeh mayl la-ay.   html   pdf
aaraaDha-o tujheh su-aamee apnay.   html   pdf
Aartee (Ceremony of Light)   html   pdf
aas ot parabh toree.   html   pdf
aas pi-aasee chitva-o din rainee hai ko-ee sant milaavai nayraa.   html   pdf
aas pi-aasee pir kai taa-ee ji-o chaatrik booNdayray.   html   pdf
aath pahar nikat kar jaanai.   html   pdf
aavan jaan rahi-o.   html   pdf
aava-o vanja-o dummnee kitee mitar karay-o.   html   pdf
aavat kinai na raakhi-aa jaavat ki-o raakhi-aa jaa-ay.   html   pdf
aavho sant janhu gun gaavah govind kayray raam.   html   pdf
aavhu bhainay gal milah ank sahaylrhee-aah.   html   pdf
aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa.   html   pdf
aavhu meet ikatar ho-ay ras kas sabh bhunchah.   html   pdf
aavhu milhu sahayleeho sachrhaa naam la-ayhaaN.   html   pdf
aavhu sajnaa ha-o daykhaa darsan tayraa raam.   html   pdf
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.   html   pdf
aavhu sant milaah har kathaa kahaanee-aa.   html   pdf
aavhu sant milhu mayray bhaa-ee mil har har kathaa karahu.   html   pdf
aavhu sant paraan sukh-daatay simreh parabh abhinaasee.   html   pdf
ab gur raamdaas ka-o milee badaa-ee.   html   pdf
ab ham chalee thaakur peh haar.   html   pdf
ab ih pareet mahaa parabal bha-ee aan bikhai jaree.   html   pdf
ab jan oopar ko na pukaarai.   html   pdf
ab mai kahaa kara-o ree maa-ee.   html   pdf
ab mai ka-un upaa-o kara-o.   html   pdf
ab mohi Dhan paa-i-o har naamaa.   html   pdf
ab mohi jalat raam jal paa-i-aa.   html   pdf
ab mohi jeevan padvee paa-ee.   html   pdf
ab mohi khoob vatan gah paa-ee.   html   pdf
ab mohi raam apunaa kar jaani-aa.   html   pdf
ab mohi raam jaso man gaa-i-o.   html   pdf
ab mohi sarab upaav birkaatay.   html   pdf
ab poochhay ki-aa kahaa.   html   pdf
ab tab jab kab tuhee tuhee.   html   pdf
abhaagay tai laaj naahee.   html   pdf
abhinaasee jee-an ko daataa simrat sabh mal kho-ee.   html   pdf
abichal nagar gobind guroo kaa naam japat sukh paa-i-aa raam.   html   pdf
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.   html   pdf
achraj kichh kahan na jaa-ee.   html   pdf
agam agochar daras tayraa so paa-ay jis mastak bhaag.   html   pdf
agam da-i-aal kirpaa parabh Dhaaree mukh har har naam ham kahay.   html   pdf
agam roop kaa man meh thaanaa.   html   pdf
agan na dahai pavan nahee magnai taskar nayr na aavai.   html   pdf
agh antak badai na sal-y kav gur raamdaas tayree saran.   html   pdf
ahaN toro mukh joro.   html   pdf
ahinis jaagai need na sovai.   html   pdf
ahirakh vaad na keejai ray man.   html   pdf
ai sukh mayray meetaa.   html   pdf
aisaa aDham ajaat naamday-o ta-o sarnaagat aa-ee-alay.   html   pdf
aisaa daykh bimohit ho-ay.   html   pdf
aisaa gur paa-ee-ai vadbhaagee.   html   pdf
aisaa har Dhan sanchee-ai bhaa-ee.   html   pdf
aisaa har sayvee-ai nit Dhi-aa-ee-ai jo khin meh kilvikh sabh karay binaasaa.   html   pdf
aisaa jog kamaavahu jogee.   html   pdf
aisaa karahu beechaar gi-aanee.   html   pdf
aisaa keertan kar man mayray.   html   pdf
aisaa ko-ay je dubiDhaa maar gavaavai.   html   pdf
aisaa naam ratan nirmolak punn padaarath paa-i-aa.   html   pdf
aisay bharam bhulay sansaaraa.   html   pdf
aisay kaahay bhool paray.   html   pdf
aisay logan si-o ki-aa kahee-ai.   html   pdf
aisay raakhanhaar da-i-aal.   html   pdf
aisee deekhi-aa jan si-o mangaa.   html   pdf
aisee istaree ik raam upaa-ee.   html   pdf
aisee ka-un biDhay darsan parsanaa.   html   pdf
aisee kinguree vajaa-ay jogee.   html   pdf
aisee kirpaa mohi karahu.   html   pdf
aisee laal tujh bin ka-un karai.   html   pdf
aisee maaNg gobid tay.   html   pdf
aisee pareet govind si-o laagee.   html   pdf
aisee pareet karahu man mayray.   html   pdf
aiso daan dayh jee santahu jaat jee-o balihaar.   html   pdf
aiso Dhanee guvind hamaaraa.   html   pdf
aiso heeraa nirmal naam.   html   pdf
aiso ih sansaar paykhnaa rahan na ko-oo pa-eehai ray.   html   pdf
aiso sahaa-ee har ko naam.   html   pdf
aithai othai rakhvaalaa.   html   pdf
akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o.   html   pdf
akthaa har akath kathaa kichh jaa-ay na jaanee raam.   html   pdf
amaavas aatam sukhee bha-ay santokh dee-aa gurdayv.   html   pdf
amal siraano laykhaa daynaa.   html   pdf
amlee amal na ambrhai machhee neer na ho-ay.   html   pdf
amrit bachan saaDh kee banee.   html   pdf
amrit banee gur kee meethee.   html   pdf
amrit banee har har tayree.   html   pdf
amrit fal naam jin gur tay paa-i-aa.   html   pdf
amrit har har naam hai mayree jindurhee-ay amrit gurmat paa-ay raam.   html   pdf
amrit kathaa kahai sadaa din raatee avraa aakh sunaavni-aa.   html   pdf
amrit naam man vasaa-ay.   html   pdf
amrit naam niDhaan hai mil peevhu bhaa-ee.   html   pdf
amrit naam parmaysar tayraa jo simrai so jeevai.   html   pdf
amrit naam sadaa nirmalee-aa.   html   pdf
amrit naam tayraa so-ee gaavai.   html   pdf
amrit naam tumHaaraa thaakur ayhu mahaa ras janeh pee-o.   html   pdf
amrit neer gi-aan man majan athsathtirath sang gahay.   html   pdf
amrit ras pee-aa gur sabdee ham naam vitahu kurbaan.   html   pdf
amrit ras peevhu parabh pi-aaree.   html   pdf
amrit rasnaa pee-o pi-aaree.   html   pdf
amritaa pari-a bachan tuhaaray.   html   pdf
an kaa-ay raat-rhi-aa vaat duhaylee raam.   html   pdf
anad karahu parabh kay gun gaavhu.   html   pdf
anad mool Dhi-aa-i-o purkhotam an-din anad ananday.   html   pdf
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.   html   pdf
anand sahib.   html   pdf
andar sachaa nayhu laa-i-aa pareetam aapnai.   html   pdf
an-din gur mil jaagay.   html   pdf
an-din har har Dhi-aa-i-o hirdai mat gurmat dookh visaaree.   html   pdf
an-din jaagi-aa haaN.   html   pdf
an-din raam kay gun kahee-ai.   html   pdf
ando anadghanaa mai so parabh deethaa raam.   html   pdf
anik bhaaNt kar sayvaa karee-ai.   html   pdf
anik janam vichhurhay dukh paa-i-aa manmukh karam karai ahaNkaaree.   html   pdf
anik jatan nahee hot chhutaaraa.   html   pdf
anik parkaar bhojan baho kee-ay baho binjan mistaa-ay.   html   pdf
anoop padaarath naam sunhu sagal Dhi-aa-ilay meetaa.   html   pdf
ant kaal jo lachhmee simrai aisee chintaa meh jay marai.   html   pdf
ant na paavat dayv sabai mun indar mahaa siv jog karee.   html   pdf
antar daykh sabad man maani-aa avar na raaNganhaaraa.   html   pdf
antar gaava-o baahar gaava-o gaava-o jaag savaaree.   html   pdf
antar mail jay tirath naavai tis baikunth na jaanaaN.   html   pdf
antar pi-aas uthee parabh kayree sun gur bachan man teer laga-ee-aa.   html   pdf
antar piree pi-aar ki-o pir bin jeevee-ai raam.   html   pdf
antar raam raa-ay pargatay aa-ay.   html   pdf
antarjaamee so parabh pooraa.   html   pdf
apnai rang sabh ko rachai.   html   pdf
apnay baalak aap rakhi-an paarbarahm gurdayv.   html   pdf
apnay daas kaa sadaa rakhvaalaa.   html   pdf
apnay sayvak ka-o kabahu na bisaarahu.   html   pdf
apunay har parabh kee ha-o golee.   html   pdf
apunay raameh bhaj ray man aalsee-aa.   html   pdf
apunay satgur kai balihaarai.   html   pdf
apunay satgur kai balihaarai.   html   pdf
apunay sayvak kee aapay raakhai aapay naam japaavai.   html   pdf
apunay sayvak kee aapay raakhai pooran bha-ee badaa-ee.   html   pdf
apunay thaakur kee ha-o chayree.   html   pdf
apunee biDh aap janaavhu.   html   pdf
apusat baat tay bha-ee seeDhree doot dusat sajna-ee.   html   pdf
ardaas sunee daataar parabh ho-ay kirpaal.   html   pdf
aree baa-ee gobid naam mat beesrai.   html   pdf
arrhaavai billaavai nindak.   html   pdf
asumayDh jagnay.   html   pdf
at oochaa taa kaa darbaaraa.   html   pdf
at pareetam man mohnaa ghat sohnaa paraan aDhaaraa raam.   html   pdf
a-ukhaDh har kaa naam hai jit rog na vi-aapai.   html   pdf
a-ukhaDh tayro naam da-i-aal.   html   pdf
a-ukhaDhkhaa-i-o har ko naa-o.   html   pdf
a-ukhee gharhee na daykhan day-ee apnaa birad samaalay.   html   pdf
aval alah noor upaa-i-aa kudrat kay sabh banday.   html   pdf
avar panch ham ayk janaa ki-o raakha-o ghar baar manaa.   html   pdf
avar saad chakh saglay daykhay man har ras sabh tay meethaa jee-o.   html   pdf
avar upaav sabh ti-aagi-aa daaroo naam la-i-aa.   html   pdf
ay man mayri-aa too samajh achayt i-aani-aa raam.   html   pdf
ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.   html   pdf
ayk anayk bi-aapak poorak jat daykh-a-u tat so-ee.   html   pdf
ayk bageechaa payd ghan kari-aa.   html   pdf
ayk hamaaraa antarjaamee.   html   pdf
ayk jot aykaa milee kimbaa ho-ay maho-ay.   html   pdf
ayk jotsaaval sundar raam-ee-aa.   html   pdf
ayk kot panch sikdaaraa panchay maageh haalaa.   html   pdf
ayk na bharee-aa gun kar Dhovaa.   html   pdf
ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.   html   pdf
ayk su-aan du-ay su-aanee naal.   html   pdf
aykaa tayk mayrai man cheet.   html   pdf
aykai aykai too raa-i-aa.   html   pdf
ayko naam Dhi-aa-ay man mayray.   html   pdf
ayniH maa-i-aa jagdees gusaa-ee tumHray charan bisaaray.   html   pdf
ayrai hukmay saavan aa-i-aa.   html   pdf
aytee maar pa-ee karlaanay taiN kee darad na aa-i-aa.   html   pdf

baabaa aa-i-aa hai uth chalnaa ih jag jhooth pasaarovaa.   html   pdf
baabaa ab na basa-o ih gaa-o.   html   pdf
baabaa ayhu laykhaa likh jaan.   html   pdf
baabaa bikh daykhi-aa sansaar.   html   pdf
baabaa boltay tay kahaa ga-ay dayhee kay sang rahtay.   html   pdf
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.   html   pdf
baabaa maa-i-aa saath na ho-ay.   html   pdf
baabaa mai karamheen koorhi-aar.   html   pdf
baabaa man matvaaro naam ras peevai sahj rang rach rahi-aa.   html   pdf
baabaa man saachaa mukh saachaa kahee-ai taree-ai saachaa ho-ee.   html   pdf
baabaa moorakh haa naavai bal jaa-o.   html   pdf
baahar dhoodhan tay chhoot paray gur ghar hee maahi dikhaa-i-aa thaa.   html   pdf
baahar raakhi-o ridai samaal.   html   pdf
baapaar govind naa-ay.   html   pdf
baarah baras baalpan beetay bees baras kachh tap na kee-o.   html   pdf
baarnai balihaarnai lakh baree-aa.   html   pdf
baavar so-ay rahay.   html   pdf
baho parpanch kar par Dhan li-aavai.   html   pdf
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.   html   pdf
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.   html   pdf
baikunth nagar jahaa sant vaasaa.   html   pdf
bakhsi-aa paarbarahm parmaysar saglay rog bidaaray.   html   pdf
balihaaree gur aapnay sad balihaarai jaa-o.   html   pdf
balihaaree gur aapnay sad sad bal jaa-o.   html   pdf
balihaaree gur aapnay sad sad kurbaanaa.   html   pdf
balvant bi-aap rahee sabh mahee.   html   pdf
ban meh paykhi-o tarin meh paykhi-o garihi paykhi-o udaasaa-ay.   html   pdf
banaarsee tap karai ulat tirath marai agan dahai kaa-i-aa kalap keejai.   html   pdf
banaspat ma-ulee charhi-aa basant.   html   pdf
banday bandagee iktee-aar.   html   pdf
banDhan kaatay aap parabh ho-aa kirpaal.   html   pdf
banDhan tay chhutkaavai parabhoo milaavai har har naam sunaavai.   html   pdf
baras ghanaa mayraa man bheenaa.   html   pdf
baras ghanaa mayraa pir ghar aa-i-aa.   html   pdf
baras maygh jee til bilam na laa-o.   html   pdf
baras saras aagi-aa.   html   pdf
barsai maygh sakhee ghar paahun aa-ay.   html   pdf
basant charhi-aa foolee banraa-ay.   html   pdf
bayd katayb kahhu mat jhoothay jhoothaa jo na bichaarai.   html   pdf
baygam puraa sahar ko naa-o.   html   pdf
bayrhaa banDh na saki-o banDhan kee vaylaa.   html   pdf
beet jaihai beet jaihai janam akaaj ray.   html   pdf
bhaa-ay bhagat parabh keertan laagai.   html   pdf
bhaa-ee ray har heeraa gur maahi.   html   pdf
bhaa-ee ray i-o sir jaanhu kaal.   html   pdf
bhaa-ee ray meet karahu parabh so-ay.   html   pdf
bhaa-ee ray mil sajan har gun saar.   html   pdf
bhaa-ee ray raam kahhu chit laa-ay.   html   pdf
bhaa-ee ray tan Dhan saath na ho-ay.   html   pdf
bhaag sulakh-naa har kant hamaaraa raam.   html   pdf
bhaagtharhay har sant tumHaaray jinH ghar Dhan har naamaa.   html   pdf
bhaaNdaa Dho-ay bais Dhoop dayvhu ta-o dooDhai ka-o jaavhu.   html   pdf
bhaavan ti-aagi-o ree ti-aagi-o.   html   pdf
bha-ay kirpaal govind gusaa-ee.   html   pdf
bha-ay kirpaal guroo govindaa sagal manorath paa-ay.   html   pdf
bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa.   html   pdf
bhagat janaa kee har jee-o raakhai jug jug rakh-daa aa-i-aa raam.   html   pdf
bhagat khajaanaa bhagtan ka-o dee-aa naa-o har Dhan sach so-ay.   html   pdf
bhagat sachay dar sohday anad karahi din raat.   html   pdf
bhagtaa dee sadaa too rakh-daa har jee-o Dhur too rakh-daa aa-i-aa.   html   pdf
bhagtaa kee tayk tooN santaa kee ot tooN sachaa sirjanhaaraa.   html   pdf
bhai bhaa-ay jaagay say jan jaagran karahi ha-umai mail utaar.   html   pdf
bhai ka-o bha-o parhi-aa simrat har naam.   html   pdf
bha-i-aa divaanaa saah kaa naanak ba-uraanaa.   html   pdf
bhairo bhoot seetlaa Dhaavai.   html   pdf
bhaj man mayray ayko naam.   html   pdf
bhaj raamo man raam.   html   pdf
bhajahu gobind bhool mat jaahu.   html   pdf
bhalay amardaas gun tayray tayree upmaa tohi ban aavai.   html   pdf
bhalay dinas bhalay sanjog.   html   pdf
bhalay ninda-o bhalay ninda-o bhalay ninda-o log.   html   pdf
bhalee suhaavee chhaapree jaa meh gun gaa-ay.   html   pdf
bhalkay uth papolee-ai vin bujhay mugaDh ajaan.   html   pdf
bhalo bhalo ray keerat nee-aa.   html   pdf
bhalo samo simran kee baree-aa.   html   pdf
bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu.   html   pdf
bha-o tayraa bhaaNg khalrhee mayraa cheet.   html   pdf
bhar joban mai mat pay-ee-arhai ghar paahunee bal raam jee-o.   html   pdf
bharam meh so-ee sagal jagat DhanDh anDh.   html   pdf
bhav khandan dukh bhanjan savaamee bhagat vachhal nirankaaray.   html   pdf
bhavjal bin sabdai ki-o taree-ai.   html   pdf
bhaytat sang paarbarahm chit aa-i-aa.   html   pdf
bhee toohai salaahnaa pi-aaray bhee tayree saalaah.   html   pdf
bheekhak pareet bheekh parabh paa-ay.   html   pdf
bhinnee rainrhee-ai chaamkan taaray.   html   pdf
bholaavarhai bhulee bhul bhul pachhotaanee.   html   pdf
bholi-aa ha-umai surat visaar.   html   pdf
bhookhay bhagat na keejai.   html   pdf
bhoolay maarag jineh bataa-i-aa.   html   pdf
bhoolee maalnee hai ay-o.   html   pdf
bhooli-o man maa-i-aa urjhaa-i-o.   html   pdf
bhujaa baaNDh bhilaa kar daari-o.   html   pdf
bi-aapat harakh sog bisthaar.   html   pdf
bichhurat ki-o jeevay o-ay jeevan.   html   pdf
bidi-aa na para-o baad nahee jaan-o.   html   pdf
bighan na ko-oo laagtaa gur peh ardaas.   html   pdf
bikhai baach har raach samajh man ba-uraa ray.   html   pdf
bikhai ban feekaa ti-aag ree sakhee-ay naam mahaa ras pee-o.   html   pdf
bikh-ee din rain iv hee gudaarai.   html   pdf
bikhi-aa meh kin hee taripat na paa-ee.   html   pdf
bin baajay kaiso nirtikaaree.   html   pdf
bin darsan kaisay jeeva-o mayree maa-ee.   html   pdf
bin gur sabad na chhootee-ai daykhhu veechaaraa.   html   pdf
bin gur sabdai man nahee tha-uraa.   html   pdf
bin har naam avar sabh thoraa.   html   pdf
bin parabh rahan na jaa-ay gharee.   html   pdf
bin saaDhoo jo jeevnaa tayto birthaaree.   html   pdf
bin satgur sayvay bahutaa dukh laagaa jug chaaray bharmaa-ee.   html   pdf
bin simran jaisay sarap aarjaaree.   html   pdf
bin simran jo jeevan balnaa sarap jaisay arjaaree.   html   pdf
bind tay jin pind kee-aa agan kund rahaa-i-aa.   html   pdf
binsai moh mayraa ar tayraa binsai apnee Dhaaree.   html   pdf
binvant naanak simar har har ichh punnee hamaaree.   html   pdf
birkhai hayth sabh jant ikthay.   html   pdf
birthaa bharvaasaa lok.   html   pdf
bisar ga-ee sabh taat paraa-ee.   html   pdf
bisman bisam bha-ay ja-o paykhi-o kahan na jaa-ay vadi-aa-ee.   html   pdf
bisrat naahi man tay haree.   html   pdf
bol har naam safal saa gharee.   html   pdf
bolai saykh fareed pi-aaray alah lagay.   html   pdf
bolhu bha-ee-aa raam kee duhaa-ee.   html   pdf
bolhu bha-ee-aa raam naam patit paavno.   html   pdf
bolhu raam karay nistaaraa.   html   pdf
bolhu sach naam kartaar.   html   pdf

chaadnaa chaadan aaNgan parabh jee-o antar chaadnaa.   html   pdf
chaar baran cha-uhaa kay mardan khat darsan kar talee ray.   html   pdf
chaar mukat chaarai siDh mil kai doolah parabh kee saran pari-o.   html   pdf
chaar paav du-ay sing gung mukh tab kaisay gun ga-eehai.   html   pdf
chaar pukaareh naa too maaneh.   html   pdf
chaaray bayd mukhaagar paath.   html   pdf
chaatrik chitvat barsat mayNh.   html   pdf
chaatrik meen jal hee tay sukh paavahi saaring sabad suhaa-ee.   html   pdf
chakvee nain neeNd neh chaahai bin pir neeNd na paa-ee.   html   pdf
chal darhaal deevaan bulaa-i-aa.   html   pdf
chal sakhee-ay parabh raavan jaahaa.   html   pdf
chalat baisat sovat jaagat gur mantar ridai chitaar.   html   pdf
charan kamal anoop su-aamee japat saaDhoo ho-ay.   html   pdf
charan kamal kaa aasraa deeno parabh aap.   html   pdf
charan kamal kee aas pi-aaray.   html   pdf
charan kamal naanak man bayDhi-o charnah sang samaahi.   html   pdf
charan kamal parabh kay nit Dhi-aava-o.   html   pdf
charan kamal sang laagee doree.   html   pdf
charan kamal si-o doree raachee bhayti-o purakh apaaro.   html   pdf
charan thaakur kay ridai samaanay.   html   pdf
charan tumHaaray hirdai vaaseh santan kaa sang paava-o.   html   pdf
charnah gobind maarag suhaavaa.   html   pdf
chatur disaa keeno bal apnaa sir oopar kar Dhaari-o.   html   pdf
chaytnaa hai ta-o chayt lai nis din mai paraanee.   html   pdf
cheet aavai taaN mahaa anand.   html   pdf
cheet aavai taaN sadaa da-i-aalaa logan ki-aa vaychaaray.   html   pdf
chhaad vidaanee taat moorhay.   html   pdf
chhadaa-ay lee-o mahaa balee tay apnay charan paraat.   html   pdf
chhod chhod ray paakhandee man kapat na keejai.   html   pdf
chhod jaahi say karahi paraal.   html   pdf
chhod na jaa-ee sad hee sangay an-din gur mil gaa-ay.   html   pdf
chir chir chir chir bha-i-aa man bahut pi-aas laagee.   html   pdf
chit aavai os paarbarahm lagai na tatee vaa-o.   html   pdf
chitay diseh Dha-ulhar bagay bank du-aar.   html   pdf
chitva-o vaa a-osar man maahi.   html   pdf
chitvat paap na aalak aavai.   html   pdf
cho-aa chandan ank charhaava-o.   html   pdf
cho-aa chandan mardan angaa.   html   pdf
chojee mayray govindaa chojee mayray pi-aari-aa har parabh mayraa chojee jee-o.   html   pdf
chukaa nihoraa sakhee sahayree.   html   pdf

daagay hohi so ran meh joojheh bin daagay bhag jaa-ee.   html   pdf
daarid daykh sabh ko hasai aisee dasaa hamaaree.   html   pdf
daas tayray kee bayntee rid kar pargaas.   html   pdf
daat khasam kee pooree ho-ee nit nit charhai savaa-ee raam.   html   pdf
daavaa agan rahay har boot.   html   pdf
dah dis chhatar maygh ghataa ghat daaman chamak daraa-i-o.   html   pdf
da-i-aa karahu bashu man aa-ay.   html   pdf
da-i-aa ma-i-aa kar paraanpat moray mohi anaath saran parabh toree.   html   pdf
daras pi-aas mayro man mohi-o har pankh lagaa-ay mileejai.   html   pdf
daras tayray kee pi-aas man laagee.   html   pdf
dargeh mukat karay kar kirpaa bakhsay avgun keenaa hay.   html   pdf
darmaaday thaadhay darbaar.   html   pdf
darpai Dharat akaas nakh-yataraa sir oopar amar karaaraa.   html   pdf
darsan daykh jeevaa gur tayraa.   html   pdf
darsan daykhat dokh nasay.   html   pdf
darsan deejai kholiH kivaar.   html   pdf
darsan har daykhan kai taa-ee.   html   pdf
darsan har daykhan kai taa-ee.   html   pdf
darsan ka-o lochai sabh ko-ee.   html   pdf
darsan maaga-o deh pi-aaray.   html   pdf
darsan naam ka-o man aachhai.   html   pdf
darsan paykhat mai jee-o.   html   pdf
darsan pi-aas bahut man mayrai naanak daras nihaal.   html   pdf
darsan pi-aas lochan taar laagee.   html   pdf
das mirgee sehjay banDh aanee.   html   pdf
da-y gusaa-ee meetulaa tooN sang hamaarai baas jee-o.   html   pdf
day-ay muhaar lagaam pahiraava-o.   html   pdf
dayh sandaysaro kahee-a-o pari-a kahee-a-o.   html   pdf
dayh tayjan jee raam upaa-ee-aa raam.   html   pdf
dayh tayjnarhee har nav rangee-aa raam.   html   pdf
dayhee gaavaa jee-o Dhar mahta-o baseh panch kirsaanaa.   html   pdf
dayhee maatee bolai pa-un.   html   pdf
daykh fool fool foolay.   html   pdf
daykhai sunai hadoor sad ghat ghat barahm ravind.   html   pdf
daykhhu achraj bha-i-aa.   html   pdf
daykhou bhaa-ee ga-yaan kee aa-ee aaNDhee.   html   pdf
dayvaa paahan taaree-alay.   html   pdf
dayviti-aa darsan kai taa-ee dookh bhookh tirath kee-ay.   html   pdf
deebaan hamaaro tuhee ayk.   html   pdf
deegan dolaa ta-oo la-o ja-o man kay bharmaa.   html   pdf
deen bisaari-o ray divaanay deen bisaari-o ray.   html   pdf
deen da-i-aal bharosay tayray.   html   pdf
deen dunee-aa tayree tayk.   html   pdf
deevaa mayraa ayk naam dukh vich paa-i-aa tayl.   html   pdf
Dhaa-i-o ray man dah dis Dhaa-i-o.   html   pdf
Dhaat milai fun Dhaat ka-o siftee sifat samaa-ay.   html   pdf
Dhan Dhan pitaa Dhan Dhan kul Dhan Dhan so jannee jin guroo jani-aa maa-ay.   html   pdf
Dhan Dhan raamdaas gur jin siri-aa tinai savaari-aa.   html   pdf
Dhan ih thaan govind gun gaa-ay.   html   pdf
Dhan joban ar fulrhaa naathee-arhay din chaar.   html   pdf
Dhan sirandaa sachaa paatisaahu jin jag DhanDhai laa-i-aa.   html   pdf
Dhan so vans Dhan so pitaa Dhan so maataa jin jan janay.   html   pdf
Dhan so vaylaa jit darsan karnaa.   html   pdf
Dhan sohaagan jo parabhoo pachhaanai.   html   pdf
Dhan sohaagan mahaa paveet. tapay tapeesar dolai cheet.   html   pdf
Dhan uh pareet charan sang laagee.   html   pdf
Dhanvant naam kay vanjaaray.   html   pdf
Dheera-o daykh tumHaarai rangaa.   html   pdf
Dhi-aa-ee-ai apno sadaa haree.   html   pdf
Dhoop deep gharit saaj aartee.   html   pdf
Dhoop deep gharit saaj aartee.   html   pdf
Dhotee khol vichhaa-ay hayth.   html   pdf
Dhur kee banee aa-ee.   html   pdf
Dhur laykh likhi-aa so kamaavanaa ko-ay na maytanhaar.   html   pdf
dilahu muhabat jinH say-ee sachi-aa.   html   pdf
din bhee gaava-o rainee gaava-o gaava-o saas saas rasnaaree.   html   pdf
din raatee aaraaDhahu pi-aaro nimakh na keejai dheelaa.   html   pdf
din rain saas saas gun gaavaa jay su-aamee tuDh bhaavaa.   html   pdf
din tay pahar pahar tay gharee-aaN aav ghatai tan chheejai.   html   pdf
dinas rain har keertan gaa-ee-ai.   html   pdf
disat bikaaree banDhan baaNDhai ha-o tis kai bal jaa-ee.   html   pdf
dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.   html   pdf
dithay sabhay thaav nahee tuDh jayhi-aa.   html   pdf
dooDh katorai gadvai paanee.   html   pdf
dooDh pee-o gobinday raa-ay.   html   pdf
dooDh ta bachhrai thanhu bitaari-o.   html   pdf
dookh ghano jab hotay door.   html   pdf
doot dusman sabh tujh tay nivrahi pargat partaap tumaaraa.   html   pdf
dos na deejai kaahoo log.   html   pdf
dovai thaav rakhay gur sooray.   html   pdf
du-ay du-ay lochan paykhaa.   html   pdf
du-ay kar jorh kara-o ardaas.   html   pdf
du-ay kar jorh karee baynantee thaakur apnaa Dhi-aa-i-aa.   html   pdf
duDh bin Dhayn pankh bin pankhee jal bin ut-bhuj kaam naahee.   html   pdf
duhaaganee mahal na paa-inHee na jaanan pir kaa su-aa-o.   html   pdf
dukh bhanjan tayraa naam jee dukh bhanjan tayraa naam.   html   pdf
dukh hartaa har naam pachhaano.   html   pdf
dukh taday jaa visar jaavai.   html   pdf
dulabh dayh paa-ee vadbhaagee.   html   pdf
dulabh janam punn fal paa-i-o birthaa jaat abibaykai.   html   pdf
dunee-aa kais mukaamay.   html   pdf
durat gavaa-i-aa har parabh aapay sabh sansaar ubaari-aa.   html   pdf
dusat mu-ay bikh khaa-ee ree maa-ee.   html   pdf

eeteh ooteh ghat ghat ghat ghat tooNhee tooNhee mohinaa.   html   pdf

feekay har kay naam bin saad.   html   pdf
footo aaNdaa bharam kaa maneh bha-i-o pargaas.   html   pdf
furmaan tayraa sirai oopar fir na karat beechaar.   html   pdf

gaa-i-o ree mai gun niDh mangal gaa-i-o.   html   pdf
gaa-o gaa-o ree dulhanee mangalchaaraa.   html   pdf
gaava-o gun keertan nit su-aamee kar kirpaa naanak deejai daan.   html   pdf
gaavhu gaavhu kaamnee bibayk beechaar.   html   pdf
ga-ay kalays rog sabh naasay parabh apunai kirpaa Dhaaree.   html   pdf
ga-ee bahorh bandee chhorh nirankaar dukh-daaree.   html   pdf
ga-ee bahorh bandee chhorh nirankaar dukh-daaree.   html   pdf
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.   html   pdf
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee.   html   pdf
gagan nagar ik boond na barkhai naad kahaa jo samaanaa.   html   pdf
gahree kar kai neev khudaa-ee oopar mandap chhaa-ay.   html   pdf
galee jog na ho-ee.   html   pdf
gangaa jamunaa godaavree sarsutee tay karahi udam Dhoor saaDhoo kee taa-ee.   html   pdf
gantee ganee na chhootai kathoo kaachee dayh i-aanee.   html   pdf
gareebaa upar je khinjai daarhee.   html   pdf
gareebaa upar je khinjai daarhee.   html   pdf
garihi sobhaa jaa kai ray naahi.   html   pdf
garihi taa kay basant ganee.   html   pdf
garihu taj ban khand jaa-ee-ai chun khaa-ee-ai kandaa.   html   pdf
garihu vas gur keenaa ha-o ghar kee naar.   html   pdf
ghan garjat gobind roop.   html   pdf
ghanhar boond basu-a romaaval kusam basant ganant na aavai.   html   pdf
ghar baahar tayraa bharvaasaa too jan kai hai sang.   html   pdf
gharai andar sabh vath hai baahar kichh naahee.   html   pdf
gharhee muhat kaa paahunaa kaaj savaaranhaar.   html   pdf
ghat avghat doogar ghanaa ik nirgun bail hamaar.   html   pdf
ghat ghat rav rahi-aa banvaaree.   html   pdf
ghol ghumaa-ee laalnaa gur man deenaa.   html   pdf
gi-aan Dhi-aan kichh karam na jaanaa naahin nirmal karnee.   html   pdf
gi-aanee gur bin bhagat na ho-ee.   html   pdf
gi-aanee har bolhu din raat.   html   pdf
gobid kee aisee kaar kamaa-ay.   html   pdf
gobid pareet lagee at meethee avar visar sabh jaa-ay.   html   pdf
gobid pareet lagee at pi-aaree.   html   pdf
gobind charnan ka-o balihaaree.   html   pdf
gobind charnan ka-o balihaaree.   html   pdf
gobind gobind gobind ma-ee.   html   pdf
gobind gobind gobind sang naamday-o man leenaa.   html   pdf
gobind gunee niDhaan gurmukh jaanee-ai.   html   pdf
gobind ham aisay apraaDhee.   html   pdf
gobind jeevan paraan Dhan roop.   html   pdf
gopaal tayraa aartaa.   html   pdf
gopaal tayraa aartaa.   html   pdf
govind govind pareetam man pareetam mil satsangat sabad man mohai.   html   pdf
gun avgan mayro kachh na beechaaro.   html   pdf
gun gaavaa gun vithraa gun bolee mayree maa-ay.   html   pdf
gun gaavaa nit nit sad har kay man jeevai naam sun tayraa.   html   pdf
gun gobind gaa-i-o nahee janam akaarath keen.   html   pdf
gun gopaal gaa-ee-ah din raatee.   html   pdf
gun gopaal parabh kay nit gaahaa.   html   pdf
gun govid sad gaa-ee-ah paarbarahm kai rangay raam.   html   pdf
gun keerat niDh moree.   html   pdf
gunvantee sach paa-i-aa tarisnaa taj vikaar.   html   pdf
gupat kartaa sang so parabh dehkaava-ay manukhaa-ay.   html   pdf
gur arjun partakh-y har.   html   pdf
gur bachnee man sahj Dhi-aanay.   html   pdf
gur bin avar naahee mai thaa-o.   html   pdf
gur govind mayray man Dhi-aa-ay.   html   pdf
gur govind salaahee-ai bhaa-ee man tan hirdai Dhaar.   html   pdf
gur gur japee guroo gur Dhi-aa-ee.   html   pdf
gur gur karat sadaa sukh paa-i-aa.   html   pdf
gur har bin ko na baritha dukh kaatai.   html   pdf
gur jaisaa naahee ko dayv.   html   pdf
gur jee kay darsan ka-o bal jaa-o.   html   pdf
gur kaa bachan basai jee-a naalay.   html   pdf
gur kaa darsan daykh daykh jeevaa.   html   pdf
gur kaa sabad mayrai antar Dhi-aan.   html   pdf
gur kaa sabad rakhvaaray.   html   pdf
gur kaa sabad rakhvaaray.   html   pdf
gur kai sabad taray mun kaytay indraadik barahmaad taray.   html   pdf
gur kay charan hirdai vasaa-ay.   html   pdf
gur kay charan kamal man Dhi-aa-ay.   html   pdf
gur kay charan oopar mayray maathay.   html   pdf
gur kee moorat man meh Dhi-aan.   html   pdf
gur kee moorat man meh Dhi-aan.   html   pdf
gur mayree poojaa gur gobind.   html   pdf
gur mil laDhaa jee raam pi-aaraa raam.   html   pdf
gur mil ti-aagi-o doojaa bhaa-o.   html   pdf
gur parmaysar ayko jaan.   html   pdf
gur parmaysar karnaihaar.   html   pdf
gur parmaysur poojee-ai man tan laa-ay pi-aar.   html   pdf
gur parsaad mayrai man vasi-aa jo maaga-o so paava-o ray.   html   pdf
gur parsaad o-ay aanand paavai.   html   pdf
gur parsaad vasai man aa-ee.   html   pdf
gur parsaadee boojh lay ta-o ho-ay nibayraa.   html   pdf
gur parsaadee vaykh too har mandar tayrai naal.   html   pdf
gur parsaadee vidi-aa veechaarai parh parh paavai maan.   html   pdf
gur pooraa bhayti-o badbhaagee jaa ko ant na paaraavaaraa.   html   pdf
gur pooraa bhayti-o vadbhaagee maneh bha-i-aa pargaasaa.   html   pdf
gur pooraa bhayti-o vadbhaagee maneh bha-i-aa pargaasaa.   html   pdf
gur pooraa mayraa gur pooraa.   html   pdf
gur pooraa namaskaaray.   html   pdf
gur poorai charnee laa-i-aa.   html   pdf
gur poorai dee-o har naamaa jee-a ka-o ayhaa vasat fabee.   html   pdf
gur poorai keetee pooree.   html   pdf
gur poorai kirpaa Dhaaree.   html   pdf
gur poorai mayree raakh la-ee.   html   pdf
gur poorai mayree raakh la-ee.   html   pdf
gur poorai pooree keenee.   html   pdf
gur poorai pooree keetee.   html   pdf
gur pooray raakhi-aa day haath.   html   pdf
gur samaan tirath nahee ko-ay.   html   pdf
gur sant jano pi-aaraa mai mili-aa mayree tarisnaa bujh ga-ee-aasay.   html   pdf
gur sarnaa-ee sagal niDhaan.   html   pdf
gur sarvar ham hans pi-aaray.   html   pdf
gur satgur kaa jo sikh akhaa-ay so bhalkay uth har naam Dhi-aavai.   html   pdf
gur sayvaa tay bhagat kamaa-ee.   html   pdf
gur sayvaa tay naamay laagaa.   html   pdf
gur sayva-o kar namaskaar.   html   pdf
gur sundar mohan paa-ay karay har paraym banee man maari-aa.   html   pdf
gur taar taaranhaari-aa.   html   pdf
gur tay saaNt oopjai jin tarisnaa agan bujhaa-ee.   html   pdf
gur updays par-hilaad har uchrai.   html   pdf
gurbaanee gaavah bhaa-ee.   html   pdf
gureh dikhaa-i-o lo-inaa.   html   pdf
gurh kar gi-aan Dhi-aan kar Dhaavai kar karnee kas paa-ee-ai.   html   pdf
gurmat nagree khoj khojaa-ee.   html   pdf
gurmat virlaa boojhai ko-ay.   html   pdf
gurmukh bhagat karahi parabh bhaaveh an-din naam vakhaanay.   html   pdf
gurmukh bhagat karahu sad paraanee.   html   pdf
gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay.   html   pdf
gurmukh jindoo jap naam karammaa.   html   pdf
gurmukh ko-ee virlaa boojhai jis no nadar karay-i.   html   pdf
gurmukh nimaanaa hohu.   html   pdf
gurmukh rang bha-i-aa at goorhaa har rang bheenee mayree cholee.   html   pdf
guroo guroo gur kar man mor.   html   pdf
guroo guroo jap meet hamaaray.   html   pdf
gursikh har bolhu mayray bhaa-ee.   html   pdf
gursikh meet chalhu gur chaalee.   html   pdf
gusaa-eeN partaap tuhaaro deethaa.   html   pdf

haa haa parabh raakh layho.   html   pdf
hai ko-ee raam pi-aaro gaavai.   html   pdf
hai naahee ko-oo boojhanhaaro jaanai kavan bhataa.   html   pdf
halat sukh palat sukh nit sukh simrano naam gobind kaa sadaa leejai.   html   pdf
halay yaaraaN halay yaaraaN khusikhabree.   html   pdf
ham ahaNkaaree ahaNkaar agi-aan mat gur mili-ai aap gavaa-i-aa.   html   pdf
ham anDhulay anDh bikhai bikh raatay ki-o chaalah gur chaalee.   html   pdf
ham apraaDh paap baho keenay kar dustee chor churaa-i-aa.   html   pdf
ham avgun bharay ayk gun naahee amrit chhaad bikhai bikh khaa-ee.   html   pdf
ham baarik kachhoo-a na jaanah gat mit tayray moorakh mugaDh i-aanaa.   html   pdf
ham baarik mugaDh i-aan pitaa samjaavhigay.   html   pdf
ham baarik pitaa parabh daataa.   html   pdf
ham baarik ta-o sarnaa-ee.   html   pdf
ham baarik tum pitaa hamaaray tum mukh dayvhu kheeraa.   html   pdf
ham bheekhak bhaykhaaree tayray too nij pat hai daataa.   html   pdf
ham bhoolah tum sadaa abhoolaa ham patit tum patit uDhree-aa.   html   pdf
ham chaakar gobind kay thaakur mayraa bhaaraa.   html   pdf
ham Dhanvant bhaagath sach naa-ay.   html   pdf
ham dolat bayrhee paap bharee hai pavan lagai mat jaa-ee.   html   pdf
ham ghar saajan aa-ay.   html   pdf
ham gharay saachaa sohilaa saachai sabad suhaa-i-aa raam.   html   pdf
ham har si-o Dharhaa kee-aa mayree har tayk.   html   pdf
ham hovah laalay golay gursikhaa kay jinHaa an-din har parabh purakh Dhi-aa-i-aa.   html   pdf
ham kookar tayray darbaar.   html   pdf
ham mailay tum oojal kartay ham nirgun too daataa.   html   pdf
ham moorakh ka-o har kirpaa karee.   html   pdf
ham moorakh mugaDh agi-aan matee sarnaagat purakh ajnamaa.   html   pdf
ham moorh mugaDh sadaa say bhaa-ee gur kai sabad pargaasaa.   html   pdf
ham santan kee rayn pi-aaray ham santan kee sarnaa.   html   pdf
ham santan si-o ban aa-ee.   html   pdf
ham vanjaaray raam kay.   html   pdf
hamaarai aikai haree haree.   html   pdf
hamaarai ayh kirpaa keejai.   html   pdf
hamaaray kul ka-unay raam kahi-o.   html   pdf
hamaaree pi-aaree amrit Dhaaree gur nimakh na man tay taaree ray.   html   pdf
hamraa bharam ga-i-aa bha-o bhaagaa.   html   pdf
hamraa Dhan maaDha-o gobind DharneeDhar ihai saar Dhan kahee-ai.   html   pdf
hamraa man mohi-o gur mohan ham bisam bha-ee mukh laagay.   html   pdf
hamraa thaakur sabh tay oochaa rain dinas tis gaava-o ray.   html   pdf
hamrai man chit har aas nit ki-o daykhaa hardaras tumaaraa.   html   pdf
hamree ganat na ganee-aa kaa-ee apnaa birad pachhaan.   html   pdf
hamree jaat paat gur satgur ham vaychi-o sir gur kay.   html   pdf
hamro sahaa-o sadaa sad bhoolan tumHro birad patit uDhran.   html   pdf
haN-u balihaarai jaa-o saachay tayray naam vitahu.   html   pdf
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.   html   pdf
ha-o an-din har naam keertan kara-o. saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   html   pdf
ha-o balihaaree tinH ka-o mayree jindurhee-ay jinH har har naam aDhaaro raam.   html   pdf
ha-o kachhoo na jaan-o tayree saar.   html   pdf
ha-o ki-aa saalaahee kiram jant vadee tayree vadi-aa-ee.   html   pdf
ha-o kurbaan jaa-ee tayray naavai.   html   pdf
ha-o naa chhoda-o kant paasraa.   html   pdf
ha-o paapee patit param paakhandee too nirmal nirankaaree.   html   pdf
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabhdasay tin jaa-o.   html   pdf
ha-o poonjee naam dasaa-idaa ko dasay har Dhan raas.   html   pdf
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o.   html   pdf
ha-o taa kai balihaaree.   html   pdf
ha-o ta-o ayk rama-ee-aa laiha-o.   html   pdf
ha-o vaar vaar jaa-o gur gopaal.   html   pdf
ha-o vaaree ha-o vaarnai kurbaan tayray naav no.   html   pdf
ha-o vaaree mukh fayr pi-aaray.   html   pdf
ha-o vaaree vanjaa khannee-ai vanjaa ta-o saahib kay naavai.   html   pdf
ha-o vanjaa kurbaan saa-ee aapnay.   html   pdf
har aaraaDh na jaanaa ray.   html   pdf
har aavtay kee khabar gur paa-ee man tan aando aanand bha-ay har aavtay sunay mayray . . .   html   pdf
har akath kathaa kaa jin ras chaakhi-aa tis jan sabh bhookh lahantee.   html   pdf
har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay.   html   pdf
har ayk simar ayk simar ayk simar pi-aaray.   html   pdf
har bhagat binaa lay Dharan gadlee-aa.   html   pdf
har bhagtaa har Dhan raas hai gur poochh karahi vaapaar.   html   pdf
har bhagtaa kaa aasraa an naahee thaa-o.   html   pdf
har bin bail biraanay hu-eehai.   html   pdf
har bin jee-araa reh na sakai ji-o baalak kheer aDhaaree.   html   pdf
har bin jee-o jal bal jaa-o.   html   pdf
har bin ka-un sahaa-ee man kaa.   html   pdf
har bin ki-o jeevaa mayree maa-ee.   html   pdf
har bin ki-o rahee-ai dukh bi-aapai.   html   pdf
har bin reh na sakai man mayraa.   html   pdf
har bin reh na saka-o ik raatee.   html   pdf
har bin sabh kichh mailaa santahu ki-aa ha-o pooj charhaa-ee.   html   pdf
har bin tayro ko na sahaa-ee.   html   pdf
har bisrat sadaa khu-aaree.   html   pdf
har bisrat so moo-aa.   html   pdf
har bisrat so moo-aa.   html   pdf
har charan kamal kee tayk satgur ditee tus kai bal raam jee-o.   html   pdf
har charan saran gobind dukh bhanjnaa daas apunay ka-o naam dayvhu.   html   pdf
har chayt man mayray too gur kaa sabad kamaa-ay.   html   pdf
har da-i-aal da-i-aa parabh keenee mayrai man tan mukh har bolee.   html   pdf
har darsan dayh har aas tumaaree.   html   pdf
har darsan ka-o mayraa man baho taptai ji-o tarikhaavaNt bin neer.   html   pdf
har darsan kee man pi-aas ghanayree.   html   pdf
har Dhan jaap har Dhan taap har Dhan bhojan bhaa-i-aa.   html   pdf
har Dhan ratan javayhar maanak har Dhanai naal amrit vaylai vatai har bhagtee har liv laa-ee.   html   pdf
har din rain keertan gaa-ee-ai.   html   pdf
har du-aarai kharee-aa.   html   pdf
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.   html   pdf
har gun gaavai ha-o tis balihaaree.   html   pdf
har gun kaahi na gaavhee moorakh agi-aanaa.   html   pdf
har gun kahi na saka-o banvaaree.   html   pdf
har gun kahtay kahan na jaa-ee.   html   pdf
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.   html   pdf
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.   html   pdf
har har akhar du-ay ih maalaa.   html   pdf
har har boond bha-ay har su-aamee ham chaatrik bilal billaatee.   html   pdf
har har gun govind japaahaa.   html   pdf
har har gur gur karat bharam ga-ay.   html   pdf
har har har gun gaavhu.   html   pdf
har har har har naam japaahaa.   html   pdf
har har har naam apaar amolee.   html   pdf
har har japahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.   html   pdf
har har karahi nit kapat kamaaveh hirdaa suDh na ho-ee.   html   pdf
har har karat mitay sabh bharmaa.   html   pdf
har har kathaa sunaa-ay parabh gurmat har ridai samaanee.   html   pdf
har har kathaa sunhu ik nimakh pal sabh kilvikh paap leh jaanee.   html   pdf
har har naam amolaa.   html   pdf
har har naam dee-o daaroo.   html   pdf
har har naam dee-o gur saathay.   html   pdf
har har naam Dhi-aa-ee-ai mayree jindurhee-ay gurmukh naam amolay raam.   html   pdf
har har naam japahu mayray bhaa-ee.   html   pdf
har har naam japahu nit paraanee.   html   pdf
har har naam mai har man bhaa-i-aa.   html   pdf
har har naam niDhaan hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   html   pdf
har har naam niDhaan lai gurmat har pat paa-ay.   html   pdf
har har naam santan kai sang.   html   pdf
har har sant janaa kee jeevan.   html   pdf
har har simrahu sant gopaalaa.   html   pdf
har hirdai jap naam muraaree.   html   pdf
har jan bolat sareeraam naamaa mil saaDhsangat har tor.   html   pdf
har jan chhodi-aa saglaa aap.   html   pdf
har jan daykhhu satgur nainee.   html   pdf
har jan gun gaavat hasi-aa.   html   pdf
har jan ka-o ihee suhaavai.   html   pdf
har jan naachahu har har Dhi-aa-ay.   html   pdf
har jan ootam ootam banee mukh boleh par-upkaaray.   html   pdf
har jan raakhay gur govind.   html   pdf
har jan raam raam raam Dhi-aaN-ay.   html   pdf
har jan sagal uDhaaray sang kay.   html   pdf
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.   html   pdf
har jan simrahu hirdai raam.   html   pdf
har jan simri-aa naam aDhaar.   html   pdf
har jap japay man Dheeray.   html   pdf
har japay har mandar saaji-aa sant bhagat gun gaavahi raam.   html   pdf
har japdi-aa khin dhil na keej-ee mayree jindurhee-ay mat ke jaapai saahu aavai . . .   html   pdf
har jas gaavhu bhagvaan.   html   pdf
har jas ray manaa gaa-ay lai jo sangee hai tayro.   html   pdf
har jas suneh na har gun gaavahi.   html   pdf
har jee ayh tayree vadi-aa-ee.   html   pdf
har jee maataa har jee pitaa har jee-o partipaalak.   html   pdf
har jee too aapay rang charhaa-ay.   html   pdf
har jee-o aapay bakhas milaa-ay.   html   pdf
har jee-o kirpaa karahu tum pi-aaray.   html   pdf
har jee-o nimaani-aa too maan.   html   pdf
har jee-o sabday jaapdaa bhaa-ee poorai bhaag milaa-ay.   html   pdf
har jee-o too sukh sampat raas.   html   pdf
har jee-o tuDh no sadaa saalaahee pi-aaray jichar ghat antar hai saasaa.   html   pdf
har joo raakh layho pat mayree.   html   pdf
har kaa bilovanaa bilovahu mayray bhaa-ee.   html   pdf
har kaa jan har jal kaa meenaa har bisrat foot marai.   html   pdf
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.   html   pdf
har kaa naam ridai nit Dhi-aa-ee.   html   pdf
har kaa sant milai gur saaDhoo lai tis kee Dhoor mukh laa-ee.   html   pdf
har kaa sant paraan Dhan tis kaa panihaaraa.   html   pdf
har kaa sant satgur sat purkhaa jo bolai har har baanee.   html   pdf
har kay charan jap jaaN-o kurbaan.   html   pdf
har kay charan kamal man Dhi-aa-o.   html   pdf
har kay darsan ko man chaa-o.   html   pdf
har kay logaa mo ka-o neet dasai patvaaree.   html   pdf
har kay naam binaa dukh paavai.   html   pdf
har kay naam kay bi-aapaaree.   html   pdf
har kay naam kay jan kaaNkhee.   html   pdf
har kay sakhaa saaDh jan neekay tin oopar haath vataavai.   html   pdf
har kay sant sunhu jas kaanee.   html   pdf
har kee gat neh ko-oo jaanai.   html   pdf
har kee pi-aas pi-aasee kaaman daykh-a-u rain sabaa-ee.   html   pdf
har kee poojaa dulambh hai santahu kahnaa kachhoo na jaa-ee.   html   pdf
har kee tum sayvaa karahu doojee sayvaa karahu na ko-ay jee.   html   pdf
har kee-aa kathaa kahaanee-aa gur meet sunaa-ee-aa.   html   pdf
har keertan meh ayhu man jaagai.   html   pdf
har khojahu vadbhaageeho mil saaDhoo sangay raam.   html   pdf
har ko naam sadaa sukh-daa-ee.   html   pdf
har man tan vasi-aa so-ee.   html   pdf
har mayro pir ha-o har kee bahuree-aa.   html   pdf
har naam Dhan nirmal at apaaraa.   html   pdf
har naam layho meetaa layho aagai bikham panth bhai-aan.   html   pdf
har naamaa har rany hai har rany majeethai rany.   html   pdf
har naamai tul na puj-ee jay lakh kotee karam kamaa-ay.   html   pdf
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   html   pdf
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   html   pdf
har paraan parabhoo sukh-daatay.   html   pdf
har paraym kasaa-ee dinas raat har ratee har rang cholay.   html   pdf
har parh har likh har jap har gaa-o har bha-ojal paar utaaree.   html   pdf
har paykhan ka-o simrat man mayraa.   html   pdf
har raam raam raam raamaa.   html   pdf
har rang rang rang anoopayrai.   html   pdf
har ras peevai almasat matvaaraa.   html   pdf
har ras peevat sad hee raataa.   html   pdf
har ras peevhu bhaa-ee.   html   pdf
har saa meet naahee mai ko-ee.   html   pdf
har saachaa simrahu bhaa-ee.   html   pdf
har samrath kee sarnaa.   html   pdf
har sang raataa an-din jaagai.   html   pdf
har sang raatay bhaahi na jalai.   html   pdf
har sang raatay man tan haray.   html   pdf
har simrat sabh miteh kalays.   html   pdf
har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.   html   pdf
har si-o jurai ta sabh ko meet.   html   pdf
har si-o pareet antar man bayDhi-aa har bin rahan na jaa-ee.   html   pdf
harnee hovaa ban basaa kand mool chun khaa-o.   html   pdf
hath na laa-ay kasumbh-rhai jal jaasee dholaa.   html   pdf
hath nigarahu kar kaa-i-aa chheejai.   html   pdf
hatvaanee Dhan maal haat keet.   html   pdf
ha-umai karti-aa nah sukh ho-ay.   html   pdf
ha-umai naavai naal viroDh hai du-ay na vaseh ik thaa-ay.   html   pdf
ha-umai rog maanukh ka-o deenaa.   html   pdf
hay gobind hay gopaal hay da-i-aal laal.   html   pdf
hee-o divai man aisee pareet keejai.   html   pdf
hirdai har jee ko simran Dharai.   html   pdf
hirdai har kay charan vasaa-ee.   html   pdf
hirdai naam vasaa-iho.   html   pdf
ho-ay ikatar milhu mayray bhaa-ee dubiDhaa door karahu liv laa-ay.   html   pdf
ho-ee raajay raam kee rakhvaalee.   html   pdf
hohu da-i-aal mayraa man laavhu ha-o an-din raam naam nit Dhi-aa-ee.   html   pdf
holee keenee sant sayv.   html   pdf
hukmee varsan laagay mayhaa.   html   pdf
hun nahee sandaysaro maa-i-o.   html   pdf

i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.   html   pdf
ichhaa poorak sarab sukh-daata har jaa kai vas hai kaamDhaynaa.   html   pdf
ih banee jo jee-ahu jaanai tis antar ravai har naamaa.   html   pdf
ih baynantee sun parabh mayray.   html   pdf
ih Dhan mayray har ko naa-o.   html   pdf
ih Dhan sarab rahi-aa bharpoor.   html   pdf
ih jag meet na daykhi-o ko-ee.   html   pdf
ih jag tayraa too gosaa-ee.   html   pdf
ih lokay sukh paa-i-aa.   html   pdf
ih man girhee ke ih man udaasee.   html   pdf
ih man santan kai balihaaree.   html   pdf
ih man sundar aapnaa har naam majeethai rang ree.   html   pdf
ih manoo-aa khin na tikai baho rangee dah dah dis chal chal haadhay.   html   pdf
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.   html   pdf
ih tan vaychee sant peh pi-aaray pareetam day-ay milaa-ay.   html   pdf
ih thagvaaree bahut ghar gaalay.   html   pdf
ik ardaas bhaat keerat kee gur raamdaas raakho sarnaa-ee.   html   pdf
ik gaavat rahay man saad na paa-ay.   html   pdf
ik gharhee dinas mo ka-o bahut dihaaray.   html   pdf
ik man purakh Dhi-aa-ay bardaataa.   html   pdf
ik naa-o tayraa mai fabo.   html   pdf
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.   html   pdf
ik til pi-aaraa veesrai rog vadaa man maahi.   html   pdf
ik til pi-aaraa visrai bhagat kinayhee ho-ay.   html   pdf
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.   html   pdf
ikat patar bhar urkat kurkat ikat patar bhar paanee.   html   pdf
in biDh ih man hari-aa ho-ay.   html   pdf
inH biDh paasaa dhaalahu beer.   html   pdf
inH si-o pareet karee ghanayree.   html   pdf
i-o ki-o kant pi-aaree hovaa.   html   pdf
is dayhee andar panch chor vaseh kaam kroDh lobh moh ahaNkaaraa.   html   pdf
is garih meh ko-ee jaagat rahai.   html   pdf
is man ka-o basant kee lagai na so-ay.   html   pdf
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   html   pdf
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   html   pdf
is paanee tay jin too ghari-aa.   html   pdf
is tan Dhan kee kavan badaa-ee.   html   pdf
is tan Dhan ko ki-aa garab-ee-aa.   html   pdf
it sanjam parabh kin hee na paa-i-aa.   html   pdf

jaa din bhaytay saaDh mohi u-aa din balihaaree.   html   pdf
jaa kaa meet saajan hai samee-aa.   html   pdf
jaa kaa thaakur tuhee parabh taa kay vadbhaagaa.   html   pdf
jaa kai daras paap kot utaaray.   html   pdf
jaa kai hirdai vasi-aa too kartay taa kee taiN aas pujaa-ee.   html   pdf
jaa kai sang ih man nirmal.   html   pdf
jaa kai simran ho-ay anandaa binsai janam maran bhai dukhee.   html   pdf
jaa kai simran sabh kachh paa-ee-ai birthee ghaal na jaa-ee.   html   pdf
jaa kai simran sookh nivaas.   html   pdf
jaa kai vas khaan sultaan.   html   pdf
jaa ka-o aa-i-o ayk rasaa.   html   pdf
jaa ka-o apnee kirpaa Dhaarai.   html   pdf
jaa ka-o har rang laago is jug meh so kahee-at hai sooraa.   html   pdf
jaa ka-o mun Dhayaan Dharai firat sagal jug kabahu ka ko-oo paavai aatam pargaas ka-o..   html   pdf
jaa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.   html   pdf
jaa ka-o raakhai raakhanhaar.   html   pdf
jaa ko naam lait too sukhee.   html   pdf
jaa ko thaakur oochaa ho-ee.   html   pdf
jaa parabh kee ha-o chayrulee so sabh tay oochaa.   html   pdf
jaa too mayrai val hai taa ki-aa muhchhandaa.   html   pdf
jaa tooN saahib taa bha-o kayhaa ha-o tuDh bin kis saalaahee.   html   pdf
jaachik naam jaachai jaachai   html   pdf
jaag layho ray manaa jaag layho kahaa gaafal so-i-aa.   html   pdf
jaag ray man jaaganhaaray.   html   pdf
jaag salonrhee-ay bolai gurbaanee raam.   html   pdf
jaagahu jaagahu sootiho chali-aa vanjaaraa.   html   pdf
jaagat bhagat simrat har raatay.   html   pdf
jaahoo kaahoo apuno hee chit aavai.   html   pdf
jaal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.   html   pdf
jaaN tis bhaavai taaN karay bhog.   html   pdf
jaanee sant kee mitraa-ee.   html   pdf
jab daykhaa tab gaavaa.   html   pdf
jab kachh na see-o tab ki-aa kartaa kavan karam kar aa-i-aa.   html   pdf
jab la-o nahee bhaag lilaar udai tab la-o bharamtay firtay baho Dhaa-ya-o.   html   pdf
jab tay darsan bhaytay saaDhoo bhalay dinas o-ay aa-ay.   html   pdf
jag mohnee ham ti-aag gavaa-ee.   html   pdf
jag sukarit keerat naam hai mayree jindurhee-ay har keerat har man Dhaaray raam.   html   pdf
jagat jalandaa rakh lai aapnee kirpaa Dhaar.   html   pdf
jagat mai jhoothee daykhee pareet.   html   pdf
jagat uDhaaran naam pari-a tayrai.   html   pdf
jai kaaran bayd barahmai uchray sankar chhodee maa-i-aa.   html   pdf
jaisaa baalak bhaa-ay subhaa-ee lakh apraaDh kamaavai.   html   pdf
jaisay go-il go-ilee taisay sansaaraa.   html   pdf
jaisee bhookhay pareet anaaj.   html   pdf
jaisee mai aavai khasam kee banee taisrhaa karee gi-aan vay laalo.   html   pdf
jal dhova-o ih sees kar kar pag pakhlaava-o.   html   pdf
jal jaa-o jeevan naam binaa.   html   pdf
jal kee bheet pavan kaa thambhaa rakat bund kaa gaaraa.   html   pdf
jal meh meen maa-i-aa kay bayDhay.   html   pdf
jammi-aa poot bhagat govind kaa.   html   pdf
jan ka-o parabh apnay kaa taan.   html   pdf
jan kay tumH har raakhay su-aamee tumH jug jug jan rakhi-aa.   html   pdf
jan kee paij rakhee kartaaray.   html   pdf
jan ko parabh sangay asnayhu.   html   pdf
janam janam kay dookh nivaarai sookaa man saDhaarai.   html   pdf
janam janam kee mal Dhovai paraa-ee aapnaa keetaa paavai.   html   pdf
janam maran duhhoo meh naahee jan par-upkaaree aa-ay.   html   pdf
ja-o ham baaNDhay moh faas ham paraym baDhan tum baaDhay.   html   pdf
ja-o kirpaa gobind bha-ee.   html   pdf
ja-o mai kee-o sagal seegaaraa.   html   pdf
ja-o pai ham na paap karantaa ahay anantaa.   html   pdf
ja-o tum girivar ta-o ham moraa.   html   pdf
jap gobind gopaal laal.   html   pdf
jap man har har naam gobinday.   html   pdf
jap man har har naam salaah.   html   pdf
jap man maaDho maDhusoodno har sareerango parmaysaro sat parmaysaro parabh antarjaamee.   html   pdf
jap man mayray govind kee banee.   html   pdf
jap man naam ayk apaar.   html   pdf
jap man raam naam nistaaraa.   html   pdf
jap man raam naam parhho saar.   html   pdf
jap man raam naam rav rahay.   html   pdf
jap man sat naam sadaa sat naam.   html   pdf
jap tap kaa banDh bayrhulaa jit langheh vahaylaa.   html   pdf
japahu ta ayko naamaa.   html   pdf
japee-ai parabh kaa naam.   html   pdf
jap-ya-o jinH arjun dayv guroo fir sankat jon garabh na aa-ya-o.   html   pdf
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.   html   pdf
jat sat sanjam saach drirh-aa-i-aa saach sabad ras leenaa.   html   pdf
jatar jaa-o tat beethal bhailaa.   html   pdf
jay bhulee jay chukee saa-eeN bhee tahinjee kaadhee-aa.   html   pdf
jay lorheh sadaa sukh bhaa-ee.   html   pdf
jay lorheh var baalrhee-ay taa gur charnee chit laa-ay raam.   html   pdf
jay man chit aas rakheh har oopar taa man chinday anayk anayk fal paa-ee.   html   pdf
jay oh athsath tirath nHaavai.   html   pdf
jay vad bhaag hoveh vad mayray jan mildi-aaN dhil na laa-ee-ai.   html   pdf
jay vad bhaag hoveh vadbhaagee taa har har naam Dhi-aavai.   html   pdf
jay vaylaa vakhat veechaaree-ai taa kit vaylaa bhagat ho-ay.   html   pdf
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.   html   pdf
jaytay jatan karat tay doobay bhav saagar nahee taari-o ray.   html   pdf
jee-a baDhahu so Dharam kar thaapahu aDhram kahhu kat bhaa-ee.   html   pdf
jee-a jant sabh paykhee-ah parabh sagal tumaaree Dhaarnaa.   html   pdf
jee-a jant suparsan bha-ay daykh parabh partaap.   html   pdf
jee-a jantar sabh tis kay kee-ay so-ee sant sahaa-ee.   html   pdf
jee-a kay daatay pareetam parabh mayray.   html   pdf
jee-a paraan Dhan har ko naam.   html   pdf
jee-aaN kuhat na sangai paraanee.   html   pdf
jee-a-o hamaaraa jee-o daynhaaraa.   html   pdf
jee-araa har kay gunaa gaa-o.   html   pdf
jee-aray olHaa naam kaa.   html   pdf
jeevan ta-o ganee-ai har paykhaa.   html   pdf
jeeva-o naam sunee.   html   pdf
jeevat jeevat jeevat rahhu.   html   pdf
jeevat marai marai fun jeevai aisay sunn samaa-i-aa.   html   pdf
jeevat raam kay gun gaa-ay.   html   pdf
jeevnaa safal jeevan sun har jap jap sad jeevnaa.   html   pdf
jeevno mai jeevan paa-i-aa gurmukh bhaa-ay raam.   html   pdf
jhagraa ayk nibayrahu raam.   html   pdf
jhakharh jhaagee meehu varsai bhee gur daykhan jaa-ee.   html   pdf
jhim jhim varsai amrit Dhaaraa.   html   pdf
jhim jhimay jhim jhim varsai amrit Dhaaraa raam.   html   pdf
jih sir rach rach baaDhat paag.   html   pdf
jin aatam tat na cheenHi-aa.   html   pdf
jin Dhan pir kaa saad na jaani-aa saa bilakh badan kumlaanee.   html   pdf
jin har har naam na chayti-o mayree jindurhee-ay tay manmukh moorh i-aanay raam.   html   pdf
jin kee-aa tin daykhi-aa ki-aa kahee-ai ray bhaa-ee.   html   pdf
jin keetaa maatee tay ratan.   html   pdf
jin laa-ee pareet so-ee fir khaa-i-aa.   html   pdf
jin mil maaray panch soorbeer aiso ka-un balee ray.   html   pdf
jin sir sohan patee-aa maaNgee paa-ay sanDhoor.   html   pdf
jin tum bhayjay tineh bulaa-ay sukh sahj saytee ghar aa-o.   html   pdf
jinaa baat ko bahut andaysro tay mitay sabh ga-i-aa.   html   pdf
jinaa gurmukh Dhi-aa-i-aa tin poochha-o jaa-ay.   html   pdf
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.   html   pdf
jinahu baat nischal Dharoo-a jaanee tay-ee jeev kaal tay bachaa.   html   pdf
jinee maidaa laal reejhaa-i-aa ha-o tis aagai man dayNhee-aa.   html   pdf
jinee naam visaari-aa say hot daykhay khayh.   html   pdf
jinH kai hee-arai basi-o mayraa satgur tay sant bhalay bhal bhaaNt.   html   pdf
jinHee satgur sayvi-aa pi-aaray tinH kay saath taray.   html   pdf
ji-o bhaavai ti-o mohi partipaal.   html   pdf
ji-o bhaavai ti-o raakho su-aamee jan naanak saran tumHaaree.   html   pdf
ji-o jaanhu ti-o raakh har parabh tayri-aa.   html   pdf
ji-o jaanhu ti-o rakhahu gusaa-ee paykh jeevaaN partaap.   html   pdf
ji-o jannee garabh paaltee sut kee kar aasaa.   html   pdf
ji-o jannee sut jan paaltee raakhai nadar majhaar.   html   pdf
ji-o meenaa bin paanee-ai ti-o saakat marai pi-aas.   html   pdf
ji-o pasree sooraj kiran jot.   html   pdf
ji-o raam raakhai ti-o rahee-ai ray bhaa-ee.   html   pdf
jis aasan ham baithay kaytay bais ga-i-aa.   html   pdf
jis daa saahib daadhaa ho-ay.   html   pdf
jis jal niDh kaaran tum jag aa-ay so amrit gur paahee jee-o.   html   pdf
jis kaa dee-aa painai khaa-ay.   html   pdf
jis ka-o bisrai paraanpat daataa so-ee ganhu abhaagaa.   html   pdf
jis kay sir oopar tooN su-aamee so dukh kaisaa paavai.   html   pdf
jis maanukh peh kara-o bayntee so apnai dukh bhari-aa.   html   pdf
jis mili-ai man ho-ay anand so satgur kahee-ai.   html   pdf
jis naam ridai so-ee vad raajaa.   html   pdf
jis neech ka-o ko-ee na jaanai.   html   pdf
jis no paraym man vasaa-ay.   html   pdf
jis simrat dookh sabh jaa-ay.   html   pdf
jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay uDhaaro.   html   pdf
jis too raakhahi tis ka-un maarai.   html   pdf
jisahi saaj nivaaji-aa tiseh si-o ruch naahi.   html   pdf
jisahi sahaa-ee ho-ay bhagvaan.   html   pdf
jit dar vaseh kavan dar kahee-ai daraa bheetar dar kavan lahai.   html   pdf
jit ghar pir sohaag banaa-i-aa.   html   pdf
jit parabh laa-i-aa tit tit lagai.   html   pdf
jithai baisan saaDh jan so thaan suhandaa.   html   pdf
jithai har aaraaDhee-ai tithai har mit sahaa-ee.   html   pdf
jithai naam japee-ai parabh pi-aaray.   html   pdf
jithai rakheh baikuNth tithaa-ee tooN sabhnaa kay partipaalaa jee-o.   html   pdf
jo barahmanday so-ee pinday jo khojai so paavai.   html   pdf
jo deesai gursikh-rhaa tis niv niv laaga-o paa-ay jee-o.   html   pdf
jo din aavahi so din jaahee.   html   pdf
jo hamree biDh hotee mayray satiguraa saa biDh tum har jaanhu aapay.   html   pdf
jo har sayveh sant bhagat tin kay sabh paap nivaaree.   html   pdf
jo is maaray so-ee sooraa.   html   pdf
jo jan layhi khasam kaa naa-o. tin kai sad balihaarai jaa-o.   html   pdf
jo jan parmit parman jaanaa.   html   pdf
jo jo deesai so so rogee.   html   pdf
jo jo joonee aa-i-o tih tih urjhaa-i-o maanas janam sanjog paa-i-aa.   html   pdf
jo jo kathai sunai har keertan taa kee durmat naas.   html   pdf
jo kichh karai so-ee parabh maaneh o-ay raam naam rang raatay.   html   pdf
jo maageh thaakur apunay tay so-ee so-ee dayvai.   html   pdf
jo mai baydan saa kis aakhaa maa-ee.   html   pdf
jo nar dukh mai dukh nahee maanai.   html   pdf
jo paathar ka-o kahtay dayv.   html   pdf
jo paraa-i-o so-ee apnaa.   html   pdf
jo saahib tayrai man bhaavai.   html   pdf
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   html   pdf
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   html   pdf
jog jugat sun aa-i-o gur tay.   html   pdf
jog na khinthaa jog na dandai jog na bhasam charhaa-ee-ai.   html   pdf
jogee andar jogee-aa.   html   pdf
jogee hovai jogvai bhogee hovai khaa-ay.   html   pdf
jon chhaad ja-o jag meh aa-i-o.   html   pdf
jot ohaa jugat saa-ay seh kaa-i-aa fayr paltee-ai.   html   pdf
jug jug bhagtaa kee rakh-daa aa-i-aa.   html   pdf
jug maahi naam dulambh hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   html   pdf

kaachaa Dhan saNcheh moorakh gaavaar.   html   pdf
kaahay ayk binaa chit laa-ee-ai.   html   pdf
kaahay kalraa sinchahu janam gavaavahu.   html   pdf
kaahay ray ban khojan jaa-ee.   html   pdf
kaahay ray nar garab karat hahu binas jaa-ay jhoothee dayhee.   html   pdf
kaahoo bihaavai rang ras roop.   html   pdf
kaahoo deenHay paat patambar kaahoo palagh nivaaraa.   html   pdf
kaa-i-aa andar jagjeevan daataa vasai sabhnaa karay partipaalaa.   html   pdf
kaa-i-aa barahmaa man hai Dhotee.   html   pdf
kaa-i-aa kaaman at su-aaliha-o pir vasai jis naalay.   html   pdf
kaa-i-aa kalaalan laahan mayla-o gur kaa sabad gurh keen ray.   html   pdf
kaalboot kee hastanee man ba-uraa ray chalat rachi-o jagdees.   html   pdf
kaalee ko-il too kit gun kaalee.   html   pdf
kaam kroDh ahaNkaar vigootay.   html   pdf
kaam kroDh lobh jhooth nindaa in tay aap chhadaavahu.   html   pdf
kaam kroDh lobh moh mitaavai chhutkai durmat apunee Dhaaree.   html   pdf
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.   html   pdf
kaaman har ras bayDhee jee-o har kai sahj subhaa-ay.   html   pdf
kaaraj satgur aap savaari-aa.   html   pdf
kaatay kasat pooray gurdayv.   html   pdf
kaa-ya-o dayvaa kaa-i-a-o dayval kaa-i-a-o jangam jaatee.   html   pdf
kab daykh-a-u parabh aapnaa aatam kai rang.   html   pdf
kab kal sujas gaava-o gur naanak raaj jog jin maani-o.   html   pdf
kab ko bhaalai ghunghroo taalaa kab ko bajaavai rabaab.   html   pdf
kabhoo kheer khaad ghee-o na bhaavai.   html   pdf
kachaa rang kasumbh kaa thorh-rhi-aa din chaar jee-o.   html   pdf
kachhoo na thoraa har bhagtan ka-o.   html   pdf
kad dinee-ar daykhee-ai.   html   pdf
ka-ee janam bha-ay keet patangaa.   html   pdf
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.   html   pdf
kahaa kara-o jaatee kah kara-o paatee.   html   pdf
kahaa man bikhi-aa si-o laptaahee.   html   pdf
kahaa nar apno janam gavaavai.   html   pdf
kahaa so khayl tabaylaa ghorhay kahaa bhayree sehnaa-ee.   html   pdf
kaha-o kahaa apnee aDhmaa-ee.   html   pdf
kahay na jaanee a-ugan mayray.   html   pdf
kahhu gusaa-ee milee-ai kayh.   html   pdf
kahi ravidaas akath kathaa baho kaa-ay kareejai.   html   pdf
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.   html   pdf
kaho kabeer bhagat kar paa-i-aa.   html   pdf
kaho naanak mai sarab sukh paa-i-aa ih sookh bihaanee raatay.   html   pdf
kaho naanak rang chalool bha-ay hai har rang na lahai majeethaa.   html   pdf
kaho naanak sabh tayree vadi-aa-ee ko-ee naa-o na jaanai mayraa.   html   pdf
kaho pandit soochaa kavan thaa-o.   html   pdf
kaisay kaha-o mohi jee-a baydnaa-ee.   html   pdf
kal samudar bha-ay roop pargat har naam uDhaaran.   html   pdf
kalijug uDhaari-aa gurdayv.   html   pdf
kaljug meh baho karam kamaahi.   html   pdf
kaljug meh raam naam hai saar.   html   pdf
kaljug meh raam naam ur Dhaar.   html   pdf
kan binaa jaisay thothar tukhaa.   html   pdf
kanchan naaree meh jee-o lubhat hai moh meethaa maa-i-aa.   html   pdf
kanchan si-o paa-ee-ai nahee tol.   html   pdf
kanchnaa baho dat karaa.   html   pdf
kar aasaa aa-i-o parabh maagan.   html   pdf
kar isnaan simar parabh apnaa man tan bha-ay arogaa.   html   pdf
kar jorh naanak daan maaNgai dayh apnaa naa-o.   html   pdf
kar kar tahal rasnaa gun gaava-o.   html   pdf
kar keertan ho-ay uDhaar.   html   pdf
kar kirpaa apnaa daras deejai jas gaava-o nis ar bhor.   html   pdf
kar kirpaa apnai ghar aa-i-aa taa mil sakhee-aa kaaj rachaa-i-aa.   html   pdf
kar kirpaa da-i-aal parabh ih niDh siDh paava-o.   html   pdf
kar kirpaa Dhoor dayh santan kee sukh naanak ih baachhai.   html   pdf
kar kirpaa gur paarbarahm pooray an-din naam vakhaanaa raam.   html   pdf
kar kirpaa har pargatee aa-i-aa.   html   pdf
kar kirpaa karahu parabh daat.   html   pdf
kar kirpaa mayray pareetam su-aamee naytar daykheh daras tayraa raam.   html   pdf
kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.   html   pdf
kar kirpaa pooran sukh-daatay.   html   pdf
kar kirpaa vashu mayrai hirdai ho-ay sahaa-ee aap.   html   pdf
kar mastak gur poorai Dhari-o man jeeto jag saaree.   html   pdf
karahu gat da-i-aal santahu moree.>   html   pdf
karai duhkaram dikhaavai hor.   html   pdf
karam Dharam pakhand jo deeseh tin jam jaagaatee lootai.   html   pdf
kara-o bayntee satgur apunee.   html   pdf
kara-o bin-o gur apnay pareetam har var aan milaavai.   html   pdf
kara-o manorath manai maahi apnay parabh tay paava-o.   html   pdf
karhalay man pardaysee-aa ki-o milee-ai har maa-ay.   html   pdf
kartaa sabh ko tayrai jor.   html   pdf
kartaa too mai maan nimaanay.   html   pdf
kartaa too mayraa jajmaan.   html   pdf
karvat bhalaa na karvat tayree.   html   pdf
kat jaa-ee-ai ray ghar laago rang.   html   pdf
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.   html   pdf
kathaa keertan raag naad Dhun ih bani-o su-aa-o.   html   pdf
kathaa puraatan i-o sunee bhagtan kee baanee.   html   pdf
kathee-ai satsang parabh gi-aan.   html   pdf
ka-udee badlai ti-aagai ratan.   html   pdf
ka-un ko kalank rahi-o raam naam layt hee.   html   pdf
ka-un moo-aa ray ka-un moo-aa.   html   pdf
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.   html   pdf
ka-un vadaa maa-i-aa vadi-aa-ee.   html   pdf
kaval nain maDhur bain kot sain sang sobh kahat maa jasod jisahi dahee bhaat khaahi jee-o.   html   pdf
kavan banee ree tayree laalee.   html   pdf
kavan gun paraanpat mila-o mayree maa-ee.   html   pdf
kavan kaaj sirjay jag bheetar janam kavan fal paa-i-aa.   html   pdf
kavan kahaa gun kant pi-aaray.   html   pdf
kavan kahaaN ha-o gun pari-a tayrai.   html   pdf
kavan kavan nahee patri-aa tumHree parteet.   html   pdf
kavan sanjog mila-o parabh apnay.   html   pdf
kaysaa kaa kar beejnaa sant cha-ur dhulaava-o.   html   pdf
kee visrahi dukh bahutaa laagai.   html   pdf
keenHay paap kay baho kot.   html   pdf
kee-o singaar milan kay taa-ee.   html   pdf
keerat parabh kee gaa-o mayree rasnaaN.   html   pdf
keertan nirmolak heeraa.   html   pdf
keetaa karnaa sarab rajaa-ee kichh keechai jay kar sakee-ai.   html   pdf
keetaa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.   html   pdf
keetaa lorheh so parabh ho-ay.   html   pdf
khaalik khalak khalak meh khaalik poor rahi-o sarab thaaN-ee.   html   pdf
khaanaa peenaa hasnaa sa-unaa visar ga-i-aa hai marnaa.   html   pdf
khaat kharchat nibhat rahai gur sabad akhoot.   html   pdf
khasam bisaar aan kamm laageh.   html   pdf
khatree baraahman sood vais ko jaapai har mantar japainee.   html   pdf
khayl khilaa-ay laad laadaavai sadaa sadaa andaa-ee.   html   pdf
kheer aDhaar baarik jab hotaa bin kheerai rahan na jaa-ee.   html   pdf
khin meh thaap nivaajay thaakur neech keet tay karahi raajangaa.   html   pdf
khin meh thaap uthaapanhaaraa keemat jaa-ay na karee.   html   pdf
khojahu santahu har barahm gi-aanee.   html   pdf
khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.   html   pdf
khojat khojat darsan chaahay.   html   pdf
khojat khojat mai firaa khoja-o ban thaan.   html   pdf
khojat sant fireh parabh paraan aDhaaray raam.   html   pdf
khoob khoob khoob khoob khoob tayro naam.   html   pdf
khoob tayree pagree meethay tayray bol.   html   pdf
khuli-aa karam kirpaa bha-ee thaakur keertan har har gaa-ee.   html   pdf
khuraasaan khasmaanaa kee-aa hindusataan daraa-i-aa.   html   pdf
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.   html   pdf
ki-aa gun tayray aakh vakhaanaa parabh antarjaamee jaan.   html   pdf
ki-aa gun tayray saar samHaalee mohi nirgun kay daataaray.   html   pdf
ki-aa ham jee-a jant baychaaray baran na saakah ayk romaa-ee.   html   pdf
ki-aa jap ki-aa tap ki-aa barat poojaa.   html   pdf
ki-aa kathee-ai kichh kathan na jaa-ee.   html   pdf
ki-aa maaga-o kichh thir na rahaa-ee.   html   pdf
ki-aa pahira-o ki-aa odh dikhaava-o.   html   pdf
ki-aa parhee-ai ki-aa gunee-ai.   html   pdf
ki-aa soveh naam visaar gaafal gahili-aa.   html   pdf
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.   html   pdf
ki-aa too socheh ki-aa too chitvahi ki-aa tooN karahi upaa-ay.   html   pdf
ki-aa too so-i-aa jaag i-aanaa.   html   pdf
kichhahoo kaaj na kee-o jaan.   html   pdf
kin biDh hee-aro Dheerai nimaano   html   pdf
kin biDh milai gusaa-ee mayray raam raa-ay.   html   pdf
kin biDh saagar taree-ai.   html   pdf
kinhee banji-aa kaaNsee taaNbaa kinhee la-ug supaaree.   html   pdf
kinhee kee-aa parvirat pasaaraa.   html   pdf
ki-o bisrai parabh manai tay jis kay gun ayh.   html   pdf
ki-o chhoota-o kaisay tara-o bhavjal niDh bhaaree.   html   pdf
ki-o jeevan pareetam bin maa-ee.   html   pdf
ki-o leejai gadh bankaa bhaa-ee.   html   pdf
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.   html   pdf
kirpaa karahu deen kay daatay mayraa gun avgan na beechaarahu ko-ee.   html   pdf
kirpaa karahu jis purakh biDhaatay so sadaa sadaa tuDh Dhi-aavai.   html   pdf
kirpaa niDh bashu ridai har neet.   html   pdf
kirsaanee kirsaan karay lochai jee-o laa-ay.   html   pdf
kis ha-o sayvee ki-aa jap karee satgur poochha-o jaa-ay.   html   pdf
kis hee Dharhaa kee-aa mitar sut naal bhaa-ee.   html   pdf
kitai parkaar na toota-o pareet. daas tayray kee nirmal reet.   html   pdf
ko banjaaro raam ko mayraa taaNdaa laadi-aa jaa-ay ray.   html   pdf
ko-ay na kis hee sang kaahay garbee-ai.   html   pdf
ko-ee aakhai bhootnaa ko kahai baytaalaa.   html   pdf
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   html   pdf
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   html   pdf
ko-ee aavai santo har kaa jan santo mayraa pareetam jan santo mohi maarag dikhlaavai.   html   pdf
ko-ee aisaa sant sahj sukh-daata mohi maarag day-ay bataa-ee.   html   pdf
ko-ee aiso ray bhaytai sant mayree laahai sagal chint thaakur si-o mayraa rang laavai.   html   pdf
ko-ee hai ray sant sahj sukh antar jaa ka-o jap tap day-o dalaalee ray.   html   pdf
ko-ee jaanai kavan eehaa jag meet.   html   pdf
ko-ee jan har si-o dayvai jor.   html   pdf
ko-oo hai mayro saajan meet.   html   pdf
ko-oo har samaan nahee raajaa.   html   pdf
ko-oo maa-ee bhooli-o man samjhaavai.   html   pdf
koop bhari-o jaisay daadiraa kachh days bidays na boojh.   html   pdf
kot barahmand ko thaakur su-aamee sarab jee-aa kaa daataa ray.   html   pdf
kot bighan nahee aavahi nayr.   html   pdf
kot bisan keenay avtaar.   html   pdf
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.   html   pdf
kot laakh sarab ko raajaa jis hirdai naam tumaaraa.   html   pdf
kot majan keeno isnaan.   html   pdf
kuchil kathor kapat kaamee.   html   pdf
kundlanee surjhee satsangat parmaanand guroo mukh machaa.   html   pdf
kurbaan jaa-ee gur pooray apnay.   html   pdf

laaj marai jo naam na layvai.   html   pdf
laal baho gun kaaman mohee.   html   pdf
laal cholnaa tai tan sohi-aa.   html   pdf
laal gopaal da-i-aal rangeelay.   html   pdf
laal gulaal gahbaraa sachaa rang charhaa-o.   html   pdf
laal laal mohan gopaal too.   html   pdf
laal rang tis ka-o lagaa jis kay vadbhaagaa.   html   pdf
laal rangeelay pareetam manmohan tayray darsan ka-o ham baaray.   html   pdf
laavan (The Wedding Ceremony)   html   pdf
lab kutaa koorh choohrhaa thag khaaDhaa murdaar.   html   pdf
lahnay Dhari-on chhat sir kar siftee amrit peevdai.   html   pdf
lakh cha-oraaseeh bharamtay bharamtay dulabh janam ab paa-i-o.   html   pdf
lakh khusee-aa paatisaahee-aa jay satgur nadar karay-i.   html   pdf
lankaa saa kot samund see khaa-ee.   html   pdf
lavai na laagan ka-o hai kachhoo-ai jaa ka-o fir ih Dhaavai.   html   pdf
layho aartee ho purakh niranjan satgur poojahu bhaa-ee.   html   pdf
lobh lahar at neejhar baajai.   html   pdf
lobh mohi magan apraaDhee.   html   pdf
logaa bharam na bhoolahu bhaa-ee.   html   pdf
lorheedarhaa saajan mayraa.   html   pdf

maaDha-o har har har mukh kahee-ai.   html   pdf
maaDha-o jal kee pi-aas na jaa-ay.   html   pdf
maaDha-o satsangat saran tumHaaree.   html   pdf
maaDho ham aisay too aisaa.   html   pdf
maaDho kaisee banai tum sangay.   html   pdf
maaDho saaDhoo jan dayh milaa-ay.   html   pdf
maaDhou too thaakur sir moraa.   html   pdf
maaDhvay jaanat hahu jaisee taisee.   html   pdf
maa-ee charan gur meethay.s   html   pdf
maa-ee Dheer rahee pari-a bahut biraagi-o.   html   pdf
maa-ee gobind poojaa kahaa lai charaava-o.   html   pdf
maa-ee gur charnee chit laa-ee-ai.   html   pdf
maa-ee jo parabh kay gun gaavai. safal aa-i-aa jeevan fal taa ko paarbarahm liv laavai.   html   pdf
maa-ee kahaa kara-o ih man na Dheerai.   html   pdf
maa-ee khaat aa-i-o ghar pootaa.   html   pdf
maa-ee maa-i-aa chhal.   html   pdf
maa-ee mai Dhan paa-i-o har naam.   html   pdf
maa-ee mai kihi biDh lakha-o gusaa-ee.   html   pdf
maa-ee man mayro bas naahi.   html   pdf
maa-ee mayray man kee pareet.   html   pdf
maa-ee mayray man kee pi-aas.   html   pdf
maa-ee mayray man ko sukh.   html   pdf
maa-ee mohi pareetam dayh milaa-ee.   html   pdf
maa-ee moro pareetam raam bataavhu ree maa-ee.   html   pdf
maa-ee parabh kay charan nihaara-o.   html   pdf
maa-ee ree aan simar mar jaaNhi.   html   pdf
maa-ee ree charnah ot gahee.   html   pdf
maa-ee ree maatee charan samooh.   html   pdf
maa-ee ree man mayro matvaaro.   html   pdf
maa-ee ree paykh rahee bismaad.   html   pdf
maa-ee sat sat sat har sat sat sat saaDhaa.   html   pdf
maa-ee satsang jaagee.   html   pdf
maaga-o daan thaakur naam.   html   pdf
maagnaa maagan neekaa har jas gur tay maagnaa.   html   pdf
maahaa maah mumaarkhee charhi-aa sadaa basant.   html   pdf
maahaa rutee meh sad basant.   html   pdf
maa-i-aa aisee mohnee bhaa-ee.   html   pdf
maa-i-aa bi-aapat baho parkaaree.   html   pdf
maa-i-aa lag bhoolo sansaar.   html   pdf
maakhee raam kee too maakhee.   html   pdf
maan kara-o tuDh oopray mayray pareetam pi-aaray.   html   pdf
maan moh ar lobh vikaaraa bee-o cheet na ghaali-o.   html   pdf
maan nimaanay tooN Dhanee tayraa bharvaasaa.   html   pdf
maanak paa-i-o ray paa-i-o har pooraa paa-i-aa thaa.   html   pdf
maaNga-o raam tay ik daan.   html   pdf
maanukh bin boojhay birthaa aa-i-aa.   html   pdf
maarvaarh jaisay neer baalhaa bayl baalhaa karhalaa.   html   pdf
maat garabh dukh saagro pi-aaray tah apnaa naam japaa-i-aa.   html   pdf
maat garabh dukh saagro pi-aaray tah apnaa naam japaa-i-aa.   html   pdf
maat garabh meh aapan simran day tah tum raakhanhaaray.   html   pdf
maat pitaa bhaa-ee sut banDhap tin kaa bal hai thoraa.   html   pdf
maat pitaa bhaa-ee sut banitaa.   html   pdf
maataa joothee pitaa bhee joothaa joothay hee fal laagay.   html   pdf
maataa pareet karay put khaa-ay.   html   pdf
maatee tay jin saaji-aa kar durlabh dayh.   html   pdf
maathai tarikutee darisat karoor.   html   pdf
maato har rang maato.   html   pdf
machhulee jaal na jaani-aa sar khaaraa asgaahu.   html   pdf
maDhusoodan mayray man tan paraanaa.   html   pdf
mahaa agan tay tuDh haath day raakhay pa-ay tayree sarnaa-ee.   html   pdf
mahaa pavitar saaDh kaa sang.   html   pdf
mahimaa saaDhoo sang kee sunhu mayray meetaa.   html   pdf
mai anDhulay har naam lakutee tohnee.   html   pdf
mai anDhulay kee tayk tayraa naam khundkaaraa.   html   pdf
mai bandaa bai khareed sach saahib mayraa.   html   pdf
mai banjaaran raam kee.   html   pdf
mai ba-uree mayraa raam bhataar.   html   pdf
mai gareeb sach tayk tooN mayray satgur pooray.   html   pdf
mai har har naam visaahu.   html   pdf
mai har naamai har birahu lagaa-ee jee-o.   html   pdf
mai kaaman mayraa kant kartaar.   html   pdf
mai keetaa na jaataa haraamkhor.   html   pdf
mai man chaa-o ghanaa saach vigaasee raam.   html   pdf
mai man tan birahu at aglaa ki-o pareetam milai ghar aa-ay.   html   pdf
mai man tan paraym agam thaakur kaa khin khin sarDhaa man bahut utha-ee-aa.   html   pdf
mai man vadee aas haray ki-o kar har darsan paavaa.   html   pdf
mai moorakh kee gat keejai mayray raam.   html   pdf
mai naahee parabh sabh kichh tayraa.   html   pdf
mai nirgun gun naahee ko-ay.   html   pdf
mai parabh milan paraym man aasaa.   html   pdf
mai paykhi-o ree oochaa mohan sabh tay oochaa.   html   pdf
maidaa man rataa aapnarhay pir naal.   html   pdf
man aisaa nayhu karayhu.   html   pdf
man aisee pareet haray.   html   pdf
man bairaag bha-i-aa darsan daykh-nai kaa chaa-o.   html   pdf
man bairaagee ki-o na araaDhay.   html   pdf
man biraagaigee. khojtee darsaar.   html   pdf
man ghanai bharmai banai.   html   pdf
man haalee kirsaanee karnee saram paanee tan khayt.   html   pdf
man jaapahu raam gupaal.   html   pdf
man japee-ai har jagdees.   html   pdf
man ji-o apunay parabh bhaava-o.   html   pdf
man kah ahaNkaar afaaraa.   html   pdf
man kahaa bisaari-o raam naam.   html   pdf
man kahaa lubhaa-ee-ai aan ka-o.   html   pdf
man kar kabhoo na har gun gaa-i-o.   html   pdf
man karhalaa gur govind samaal.   html   pdf
man karhalaa satgur purakh Dhi-aa-ay.   html   pdf
man karhalaa veechaaree-aa veechaar daykh samaal.   html   pdf
man kee man hee maahi rahee.   html   pdf
man khuthar tayraa nahee bisaas too mahaa udmaadaa.   html   pdf
man ki-aa kahtaa ha-o ki-aa kahtaa.   html   pdf
man maahee man maahee mayray govindaa har rang rataa man maahee jee-o.   html   pdf
man maigal saakat dayvaanaa.   html   pdf
man mailai sabh kichh mailaa tan Dhotai man hachhaa na ho-ay.   html   pdf
man marai Dhaat mar jaa-ay.   html   pdf
man mayray an-din jaag har chayt.   html   pdf
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
man mayray gahu har naam kaa olaa.   html   pdf
man mayray gur pooraa saalaahi.   html   pdf
man mayray gurmukh naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
man mayray har jee-o sadaa samaal.   html   pdf
man mayray har kay charan raveejai.   html   pdf
man mayray jin apunaa bharam gavaataa. tis kai bhaanai ko-ay na bhoolaa jin saglo . . . .   html   pdf
man mayray kartay no saalaahi.   html   pdf
man mayray mai har har kathaa man bhaanee.   html   pdf
man mayray mayraa raam naam sakhaa har bhaa-ee.   html   pdf
man mayray raam naam jap jaap.   html   pdf
man mayray sagal upaav ti-aag.   html   pdf
man mayray satgur kai bhaanai chal.   html   pdf
man mayray sukh sahj saytee jap naa-o.   html   pdf
man mayri-aa antar tayrai niDhaan hai baahar vasat na bhaal.   html   pdf
man mayri-aa too sadaa sach samaal jee-o.   html   pdf
man mayro gaj jihbaa mayree kaatee.   html   pdf
man meh kroDh mahaa ahaNkaaraa.   html   pdf
man meh sinchahu har har naam.   html   pdf
man mil santsangat subhvantee.   html   pdf
man mor kuhuki-arhaa sabad mukh paa-i-aa.   html   pdf
man motee jay gahnaa hovai pa-un hovai soot Dhaaree.   html   pdf
man pi-aari-aa jee-o mitraa gobind naam samaalay.   html   pdf
man pi-aari-aa mitraa mai har har naam Dhan raas.   html   pdf
man raam naam aaraaDhi-aa gur sabad guroo gur kay.   html   pdf
man raam naamaa bayDhee-alay.   html   pdf
man rangahu vadbhaageeho gur tuthaa karay pasaa-o.   html   pdf
man ray ahinis har gun saar.   html   pdf
man ray har keerat tar taaree.   html   pdf
man ray kahaa bha-i-o tai ba-uraa.   html   pdf
man ray ka-un kumat tai leenee.   html   pdf
man ray ki-o chhooteh bin pi-aar.   html   pdf
man ray naam ko sukh saar.   html   pdf
man ray parabh kee saran bichaaro.   html   pdf
man ray raam naam jas lay-ay.   html   pdf
man ray thir rahu mat kat jaahee jee-o.   html   pdf
man tan bas rahay mayray paraan.   html   pdf
man tan Dhan jin parabh dee-aa rakhi-aa sahj savaar.   html   pdf
man tan jaapee-ai bhagvaan.   html   pdf
man tan parabh aaraaDhee-ai mil saaDh samaagai.   html   pdf
man tan rataa raam pi-aaray.   html   pdf
man tan tayraa Dhan bhee tayraa.   html   pdf
man tooN jot saroop hai aapnaa mool pachhaan.   html   pdf
man tooN mat maan karahi je ha-o kichh jaandaa gurmukh nimaanaa hohu.   html   pdf
mangal saaj bha-i-aa parabh apnaa gaa-i-aa raam.   html   pdf
manglaa har manglaa.   html   pdf
manhu na naam visaar ahinis Dhi-aa-ee-ai.   html   pdf
manj kuchjee ammaavan dosrhay ha-o ki-o saho raavan jaa-o jee-o.   html   pdf
mannay kee gat kahee na jaa-ay.   html   pdf
mar na jaahee jinaa bisrat raam.   html   pdf
mat bhooleh ray man chayt haree.   html   pdf
mat ko bharam bhulai sansaar.   html   pdf
mataa karai pachham kai taa-ee poorab hee lai jaat.   html   pdf
mataa masoorat avar si-aanap jan ka-o kachhoo na aa-i-o.   html   pdf
ma-ulee Dhartee ma-oli-aa akaas.   html   pdf
mayl laihu da-i-aal dheh pa-ay du-aari-aa.   html   pdf
mayraa baid guroo govindaa.   html   pdf
mayraa birhee naam milai taa jeevaa jee-o.   html   pdf
mayraa har parabh sayjai aa-i-aa man sukh samaanaa raam.   html   pdf
mayraa har parabh sundar mai saar na jaanee.   html   pdf
mayraa laago raam si-o hayt.   html   pdf
mayraa maat pitaa har raa-i-aa.   html   pdf
mayraa man aikai hee pari-a maaNgai.   html   pdf
mayraa man laagaa hai raam pi-aaray.   html   pdf
mayraa man lochai gur darsan taa-ee.   html   pdf
mayraa man raam naam man maanee.   html   pdf
mayraa man saaDh janaaN mil hari-aa.   html   pdf
mayraa man tan mohi lee-aa jee-o daykh chalat tumaaray.   html   pdf
mayraa parabh raaNg ghanou at roorhou.   html   pdf
mayraa pi-aaraa pareetam satgur rakhvaalaa.   html   pdf
mayraa satgur pi-aaraa kit biDh milai.   html   pdf
mayraa satgur rakhvaalaa ho-aa.   html   pdf
mayraa tan ar Dhan mayraa raaj roop mai days.   html   pdf
mayrai antar lochaa milan kee pi-aaray ha-o ki-o paa-ee gur pooray.   html   pdf
mayrai hee-arai ratan naam har basi-aa gur haath Dhari-o mayrai maathaa.   html   pdf
mayrai man bairaag bha-i-aa jee-o ki-o daykhaa parabh daatay.   html   pdf
mayrai man har har saaNt vasaa-ee.   html   pdf
mayrai man misat lagay pari-a bolaa.   html   pdf
mayrai man paraym lago har teer.   html   pdf
mayrai man sabad lago gur meethaa.   html   pdf
mayrai man tan paraym naam aaDhaar.   html   pdf
mayrai sarbas naam niDhaan.   html   pdf
mayray baabaa mai ba-uraa sabh khalak sai-aanee mai ba-uraa.   html   pdf
mayray bhaa-ee janaa ko-ee mo ka-o har parabh mayl milaa-ay.   html   pdf
mayray bhaa-ee janaa mo ka-o govind govind govind man mohai.   html   pdf
mayray govindaa gun gaavaa taripat man ho-ay.   html   pdf
mayray har jee-o sabh ko tayrai vas.   html   pdf
mayray laal bhalo ray bhalo ray bhalo har mangnaa.   html   pdf
mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa.   html   pdf
mayray laalan kee sobhaa.   html   pdf
mayray man aasaa kar jagdees gusaa-ee.   html   pdf
mayray man aykas si-o chit laa-ay.   html   pdf
mayray man bhaj raam naam sabh arthaa.   html   pdf
mayray man bhaj raam naamai raamaa.   html   pdf
mayray man gur gur gur sad karee-ai.   html   pdf
mayray man gur jayvad avar na ko-ay.   html   pdf
mayray man gur sabdee sukh ho-ay.   html   pdf
mayray man har amrit naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray man har bin avar na ko-ay.   html   pdf
mayray man har gun har uchrahu.   html   pdf
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray man har oopar keejai bharvaasaa.   html   pdf
mayray man har raam naam kar rany.   html   pdf
mayray man jap gur gopaal parabh so-ee.   html   pdf
mayray man jap har har raam rangay.   html   pdf
mayray man mukh har har har bolee-ai.   html   pdf
mayray man naam amrit pee-o.   html   pdf
mayray man naam hirdai Dhaar.   html   pdf
mayray man naam nit nit layh.   html   pdf
mayray man parabh sarnaa-ee paa-ay.   html   pdf
mayray man pardaysee vay pi-aaray aa-o gharay.   html   pdf
mayray man pareet charan parabh parsan.   html   pdf
mayray man raam naam nit gaavee-ai ray.   html   pdf
mayray man saran parabhoo sukh paa-ay.   html   pdf
mayray man satgur sayv sukh ho-ee.   html   pdf
mayray man sayv safal har ghaal.   html   pdf
mayray man sukh-daata har so-ay.   html   pdf
mayray mohan sarvanee ih na sunaa-ay.   html   pdf
mayray parabh kirpaa jal dayvhu har naa-ee.   html   pdf
mayray pareetamaa ha-o jeevaa naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray raajan mai bairaagee jogee.   html   pdf
mayray raam aisaa kheer bilo-ee-ai.   html   pdf
mayray raam ham baarik har parabh kay hai i-aanay.   html   pdf
mayray raam ham paapee saran paray har du-aar.   html   pdf
mayray raam ha-o so thaan bhaalan aa-i-aa.   html   pdf
mayray raam har jan kai ha-o bal jaa-ee.   html   pdf
mayray raam har santaa jayvad na ko-ee.   html   pdf
mayray raam ih neech karam har mayray.   html   pdf
mayray raam raa-ay ji-o raakhahi ti-o rahee-ai.   html   pdf
mayray raam raa-ay santaa tayk tumHaaree.   html   pdf
mayray raam raa-ay tooN santaa kaa sant tayray.   html   pdf
mayray raam raa-ay tuDh chit aa-i-ai ubray.   html   pdf
mayray saahaa mai har darsan sukh ho-ay.   html   pdf
mayray saahib tooN mai maan nimaanee.   html   pdf
mayray saahibaa ha-o aapay bharam bhulaanee.   html   pdf
mayray saahibaa ka-un jaanai gun tayray.   html   pdf
mayray saahibaa tayray choj vidaanaa.   html   pdf
mayray saajan har har naam samaal.   html   pdf
mayray satgur hee pat raakh.   html   pdf
mayray satiguraa mai har har naam drirh-aa-ay.   html   pdf
mayray satiguraa mai tujh bin avar na ko-ay.   html   pdf
mayree mat ba-uree mai raam bisaari-o kin biDh rahan raha-o ray.   html   pdf
mayree mayree kartay janam ga-i-o.   html   pdf
mayree patee-aa likh dayh gobind muraar.   html   pdf
mayree patee-aa likh dayh saree gopaal.   html   pdf
mayree patee-aa likhahu har govind gopaalaa.   html   pdf
mayree sangat poch soch din raatee.   html   pdf
mayro baap maaDha-o too Dhan kaysou saaNvlee-o beethulaa-ay.   html   pdf
mayro man jat kat tujheh samHaarai.   html   pdf
mayro sundar kahhu milai kit galee.   html   pdf
meehu pa-i-aa parmaysar paa-i-aa.   html   pdf
meeraaN daanaaN dil soch.   html   pdf
meet karai so-ee ham maanaa.   html   pdf
meet saajan sut banDhap bhaa-ee.   html   pdf
meetaa aisay har jee-o paa-ay.   html   pdf
meethay har gun gaa-o jindoo tooN meethay har gun gaa-o.   html   pdf
meethee aagi-aa pir kee laagee.   html   pdf
miharvaan saahib miharvaan.   html   pdf
mil har jas gaa-ee-ai haaN.   html   pdf
mil jagdees milan kee baree-aa.   html   pdf
mil maat pitaa pind kamaa-i-aa.   html   pdf
mil mayray gobind apnaa naam dayh.   html   pdf
mil mayray pareetam pi-aari-aa.   html   pdf
mil mil sakhee har kathaa suna-ee-aa.   html   pdf
mil raam pi-aaray tum bin Dheeraj ko na karai.   html   pdf
mil rahee-ai parabh saaDh janaa mil har keertan sunee-ai raam.   html   pdf
mil satgur sabh dukh ga-i-aa har sukh vasi-aa man aa-ay.   html   pdf
mila-o santan kai sang mohi uDhaar layho.   html   pdf
milat pi-aaro paraan naath kavan bhagat tay.   html   pdf
milhu pi-aaray jee-aa.   html   pdf
mirtak ka-o paa-i-o tan saasaa bichhurat aan milaa-i-aa.   html   pdf
mitar ghanayray kar thakee mayraa dukh kaatai ko-ay.   html   pdf
mith bolrhaa jee har sajan su-aamee moraa.   html   pdf
mithi-aa sang sang laptaa-ay moh maa-i-aa kar baaDhay.   html   pdf
miti-aa anDhayraa chand charhi-aa.   html   pdf
mo ka-o ko-ay na jaanat kahee-at daas tumaaraa.   html   pdf
mo ka-o taar lay raamaa taar lay.   html   pdf
mo ka-o tooN na bisaar too na bisaar.   html   pdf
moh malan need tay chhutkee ka-un anoograhu bha-i-o ree.   html   pdf
mohan ghar aavhu kara-o jodree-aa.   html   pdf
mohan need na aavai haavai haar kajar bastar abhran keenay.   html   pdf
mohan paraan maan raageelaa.   html   pdf
mohi anaath gareeb nimaanee.   html   pdf
mohi daasro thaakur ko.   html   pdf
mohi duhaagan aap seegaaree.   html   pdf
mohi laagtee taalaabaylee.   html   pdf
mohi maskeen parabh naam aDhaar.   html   pdf
mohi nirgun sabh gunah bihoonaa.   html   pdf
mohnee mohat rahai na horee.   html   pdf
mohnee mohi lee-ay tarai gunee-aa.   html   pdf
moo laalan si-o pareet banee.   html   pdf
moorakh man kaahay karseh maanaa.   html   pdf
morai hirdai bashu gopaal.   html   pdf
moree ahaN jaa-ay darsan paavat hay.   html   pdf
moree run jhun laa-i-aa bhainay saavan aa-i-aa.   html   pdf
motee ta mandar oosreh ratnee ta hohi jarhaa-o.   html   pdf
mukaam kar ghar baisnaa nit chalnai kee Dhokh.   html   pdf
mul khareedee laalaa golaa mayraa naa-o sabhaagaa.   html   pdf
mulaaN kahhu ni-aa-o khudaa-ee.   html   pdf
mun jogee saastarag kahaavat sabh keenHay bas apnahee.   html   pdf
munDh i-aanee pay-ee-arhai ki-o kar har darsan pikhai.   html   pdf
munDh joban baalrhee-ay mayraa pir ralee-aalaa raam.   html   pdf
mundraa mon da-i-aa kar jholee patar kaa karahu beechaar ray.   html   pdf

na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.   html   pdf
naa jaanaa baikunth kahaa hee.   html   pdf
naa jaanaa ki-aa gat raam hamaaree.   html   pdf
naa jaanaa moorakh hai ko-ee naa jaanaa si-aanaa.   html   pdf
naa kaasee mat oopjai naa kaasee mat jaa-ay.   html   pdf
naa man marai na kaaraj ho-ay.   html   pdf
naa oh martaa naa ham dari-aa.   html   pdf
naad samaa-ilo ray satgur bhaytilay dayvaa. rahaa-o   html   pdf
naal naraa-in mayrai.   html   pdf
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.   html   pdf
naam binaa jo pahirai khaa-ay.   html   pdf
naam binaa kahhu ko tari-aa.   html   pdf
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.   html   pdf
naam gur dee-o hai apunai jaa kai mastak karmaa.   html   pdf
naam japahu mayray saajan sainaa.   html   pdf
naam kahat govind kaa soochee bha-ee rasnaa.   html   pdf
naam kee badaa-ee da-ee gur raamdaas ka-o.   html   pdf
naam lait kichh bighan na laagai.   html   pdf
naam lait man pargat bha-i-aa.   html   pdf
naam milai man taripat-ee-ai bin naamai Dharig jeevaas.   html   pdf
naam na jaani-aa raam kaa.   html   pdf
naam niranjan neer naraa-in.   html   pdf
naam tayro aartee majan muraaray.   html   pdf
naamay pareet naaraa-in laagee.   html   pdf
naamay such naamo parha-o naamay chaj aachaar.   html   pdf
naamo ho naam saahib ko paraan aDhree-aa.   html   pdf
naanak daas parabh aap pehraa-i-aa bharam bha-o mayt likhaava-o ray.   html   pdf
naanak kahat bhagat rachhak har nikat taahi tum maano.   html   pdf
naanak naam japai so jeevai.   html   pdf
naanak naam niranjan jaan-ya-o keenee bhagat paraym liv laa-ee.   html   pdf
naanak sukh paa-i-aa har keertan miti-o sagal kalaysaa.   html   pdf
naaNgay aavan naaNgay jaanaa.   html   pdf
naa-o kartaa kaadar karay ki-o bol hovai jokheevadai.   html   pdf
naa-o parbhaatai sabad Dhi-aa-ee-ai chhodahu dunee pareetaa.   html   pdf
naaraa-in har rang rango.   html   pdf
naaraa-in narpat namaskaarai.   html   pdf
naath kachhoo-a na jaan-o.   html   pdf
nachi-ai tapi-ai bhagat na ho-ay.   html   pdf
nagan firat jou paa-ee-ai jog.   html   pdf
nahee tul gobid naam Dhunay.   html   pdf
nainee har har laagee taaree.   html   pdf
nainhu need par darisat vikaar.   html   pdf
nainhu neer bahai tan kheenaa bha-ay kays duDh vaanee.   html   pdf
naktee ko thangan baadaa dooN.   html   pdf
namaskaar taa ka-o lakh baar.   html   pdf
na-o niDh tayrai sagal niDhaan.   html   pdf
naroo marai nar kaam na aavai.   html   pdf
nav khandan ko raaj kamaavai ant chalaigo haaree.   html   pdf
naytar pargaas kee-aa gurdayv.   html   pdf
naytar puneet bha-ay daras paykhay maathai para-o ravaal.   html   pdf
neech jaat har japti-aa utam padvee paa-ay.   html   pdf
neekee raam kee Dhun so-ay.   html   pdf
neekee saaDh sangaanee.   html   pdf
niguni-aa no aapay bakhas la-ay bhaa-ee satgur kee sayvaa laa-ay.   html   pdf
nikas ray pankhee simar har paaNkh.   html   pdf
nikat jee-a kai sad hee sangaa.   html   pdf
nindak ahilaa janam gavaa-i-aa.   html   pdf
nindak aisay hee jhar paree-ai.   html   pdf
ninda-o ninda-o mo ka-o log ninda-o.   html   pdf
nirbighan bhagat bhaj har har naa-o.   html   pdf
nirDhan aadar ko-ee na day-ay.   html   pdf
nirDhan ka-o tum dayvhu Dhanaa.   html   pdf
nirgun kathaa kathaa hai har kee.   html   pdf
nirkhat nirkhat rain sabh nirkhee mukh kaadhai amrit peejai.   html   pdf
nirvairai sang vair rachaa-ay pahuch na sakai gavaarai.   html   pdf
nit dinas raat laalach karay bharmai bharmaa-i-aa.   html   pdf
nit nit da-yu samaalee-ai.   html   pdf
nit uth gaavhu parabh kee banee.   html   pdf
nit uth koree gaagar aanai leepat jee-o ga-i-o.   html   pdf
nitparat naavan raam sar keejai.   html   pdf
niv niv paa-ay laga-o gur apunay aatam raam nihaari-aa.   html   pdf

o-aN pari-a pareet cheet pahilaree-aa.   html   pdf
o-ankaar ayk Dhun aikai aikai raag alaapai.   html   pdf
o-ay saajan o-ay meet pi-aaray.   html   pdf
o-ay sukh kaa si-o baran sunaavit.   html   pdf
oh nayhu navaylaa.   html   pdf
ohaa paraym piree.   html   pdf
ooch apaar bay-ant su-aamee ka-un jaanai gun tayray.   html   pdf
oothat baithat sovat Dhi-aa-ee-ai.   html   pdf
oothat sukhee-aa baithat sukhee-aa.   html   pdf
ot pot sayvak sang raataa.   html   pdf

paa-i-aa laal ratan man paa-i-aa.   html   pdf
paaNday aisaa barahm beechaar.   html   pdf
paanee pakhaa pees daas kai tab hohi nihaal.   html   pdf
paanee pakhaa peesa-o sant aagai gun govind jas gaa-ee.   html   pdf
paanee-aa bin meen talfai.   html   pdf
paap karaydarh sarpar muthay.   html   pdf
paapee hee-ai mai kaam basaa-ay.   html   pdf
paarbarahm ho-aa sahaa-ee kathaa keertan sukh-daa-ee.   html   pdf
paarbarahm nibaahee pooree.   html   pdf
paarbarahm parabh simree-ai pi-aaray darsan ka-o bal jaa-o.   html   pdf
paarbarahm parmaysar satgur aapay karnaihaaraa.   html   pdf
paarbarahm parmaysur su-aamee dookh nivaaran naaraa-inay.   html   pdf
paarbarahm pooran gurdayv.   html   pdf
paarbarahm pooran parmaysur man taa kee ot gaheejai ray.   html   pdf
paarh parhosan poochh lay naamaa kaa peh chhaan chhavaa-ee ho.   html   pdf
paatee torai maalini paatee paatee jee-o.   html   pdf
paath parhi-o ar bayd beechaari-o nival bhu-angam saaDhay.   html   pdf
paavat ralee-aa joban balee-aa.   html   pdf
padee-aa kavan kumat tum laagay.   html   pdf
pahilai pahrai nain salonrhee-ay rain anDhi-aaree raam.   html   pdf
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa hukam pa-i-aa garbhaas.   html   pdf
pai paa-ay manaa-ee so-ay jee-o.   html   pdf
panch manaa-ay panch rusaa-ay.   html   pdf
pandit is man kaa karahu beechaar.   html   pdf
pandit jan maatay parhH puraan.   html   pdf
pandit saasat simrit parhi-aa.   html   pdf
panth nihaarai kaamnee lochan bharee lay usaasaa.   html   pdf
paraanee ayko naam Dhi-aavahu.   html   pdf
paraanee kaahay ka-o lobh laagay ratan janam kho-i-aa.   html   pdf
paraanee ki-aa mayraa ki-aa tayraa.   html   pdf
paraanee naaraa-in suDh layhi.   html   pdf
paraanee tooN aa-i-aa laahaa lain.   html   pdf
paraatehkaal har naam uchaaree.   html   pdf
parabh ho-ay kirpaal ta ih man laa-ee.   html   pdf
parabh ihai manorath mayraa.   html   pdf
parabh janam maran nivaar.   html   pdf
parabh jee ko naam japat man chain.   html   pdf
parabh jee mil mayray paraan.   html   pdf
parabh jee mohi kavan anaath bichaaraa.   html   pdf
parabh jee too mayray paraan aDhaarai.   html   pdf
parabh jee too mayro sukh-daata.   html   pdf
parabh jee too mayro sukh-daata.   html   pdf
parabh jee-o khasmaanaa kar pi-aaray.   html   pdf
parabh jee-o too mayro saahib daataa.   html   pdf
parabh kee agam agaaDh kathaa.   html   pdf
parabh kee pareet sadaa sukh ho-ay.   html   pdf
parabh kee saran sagal bhai laathay dukh binsay sukh paa-i-aa.   html   pdf
parabh keejai kirpaa niDhaan ham har gun gaavhagay.   html   pdf
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.   html   pdf
parabh kirpaal kirpaa karai.   html   pdf
parabh ko bhagat bachhal birdaari-o.   html   pdf
parabh ko bhagat vachhal birdaari-o.   html   pdf
parabh mayray o-ay bairaagee ti-aagee.   html   pdf
parabh mayray pareetam paraan pi-aaray.   html   pdf
parabh mayro it ut sadaa sahaa-ee.   html   pdf
parabh milbay ka-o pareet man laagee.   html   pdf
parabh milbay kee chaah.   html   pdf
parabh naanak naanak naanak ma-ee.   html   pdf
parabh paa-i-aa sukh-daa-ee-aa mili-aa sukh bhaa-ay.   html   pdf
parabh saglay thaan vasaa-ay.   html   pdf
parabh si-o laag rahi-o mayraa cheet.   html   pdf
parabh tayray pag kee Dhoor.   html   pdf
parabh too thaakur sarab partipaalak mohi kaltar sahit sabh golaa.   html   pdf
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   html   pdf
parahlaad pathaa-ay parhan saal.   html   pdf
parathmay garabh maataa kai vaasaa oohaa chhod Dharan meh aa-i-aa.   html   pdf
parathmay miti-aa tan kaa dookh.   html   pdf
paraym kay kaan lagay tan bheetar vaid ke jaanai kaaree jee-o.   html   pdf
paraym kee saar so-ee jaanai jis no nadar tumaaree jee-o.   html   pdf
paraym thag-uree jin ka-o paa-ee tin ras pee-a-o bhaaree.   html   pdf
pardays jhaag sa-uday ka-o aa-i-aa.   html   pdf
pareet lagee tis sach si-o marai na aavai jaa-ay.   html   pdf
pareet pareet guree-aa mohan laalnaa.   html   pdf
pareetam jaan layho man maahee.   html   pdf
pargat bha-ee saglay jug antar gur naanak kee vadi-aa-ee.   html   pdf
pargatay gupaal gobind laalan kavan rasnaa gun bhanaa.   html   pdf
pari-a kee pareet pi-aaree.   html   pdf
pari-a kee sobh suhaavanee neekee.   html   pdf
pari-a paraym sahj man anad Dhara-o ree.   html   pdf
parmaysar ditaa bannaa.   html   pdf
parmaysar ho-aa da-i-aal.   html   pdf
partachh ridai gur arjun kai har pooran barahm nivaas lee-a-o.   html   pdf
partipaal parabh kirpaal kavan gun ganee.   html   pdf
patit paavan parabh naam tumaaray.   html   pdf
patit paavan parabh tayro naa-o.   html   pdf
patit pavit bha-ay raam kahat hee.   html   pdf
patit pavitar lee-ay kar apunay sagal karat namaskaaro.   html   pdf
patit uDhaaran taaran bal bal balay bal jaa-ee-ai.   html   pdf
pa-unai paanee agnee kaa mayl.   html   pdf
pavnai meh pavan samaa-i-aa.   html   pdf
payvkarhai Dhan kharee i-aanee.   html   pdf
pi-aaray in biDh milan na jaa-ee mai kee-ay karam anaykaa.   html   pdf
pichhahu raatee sad-rhaa naam khasam kaa layhi.   html   pdf
pingul parbat paar paray khal chatur bakeetaa.   html   pdf
pir bhaavai paraym sakhaa-ee.   html   pdf
pir bin kharee nimaanee jee-o bin pir ki-o jeevaa mayree maa-ee.   html   pdf
pitaa mayro bado Dhanee agmaa.   html   pdf
poojaa keechai naam Dhi-aa-ee-ai bin naavai pooj na ho-ay.   html   pdf
poojaa varat tilak isnaanaa punn daan baho dain.   html   pdf
poojahu raam ayk hee dayvaa.   html   pdf
poor rahi-aa sarab thaa-ay hamaaraa khasam so-ay.   html   pdf
pooraa ni-aa-o karay kartaar.   html   pdf
pooraa satgur jay milai paa-ee-ai sabad niDhaan.   html   pdf
pooraa thaat banaa-i-aa poorai vaykhhu ayk samaanaa.   html   pdf
pooray gur kaa sun updays.   html   pdf
pooray gur tay naam Dhi-aa-ee.   html   pdf
pooray gur tay vadi-aa-ee paa-ee.   html   pdf
pooree aasaa jee mansaa mayray raam.   html   pdf
pootaa maataa kee aasees.   html   pdf
purbee naavai varnaaN kee daat.   html   pdf
purh Dhartee purh paanee aasan chaar kunt cha-ubaaraa.   html   pdf

raag ayk sang panch barangan.   html   pdf
raag maalaa.   html   pdf
raa-isaa pi-aaray kaa raa-isaa jit sadaa sukh ho-ee.   html   pdf
raaj jog takhat dee-an gur raamdaas.   html   pdf
raaj leelaa tayrai naam banaa-ee.   html   pdf
raaj milak joban garih sobhaa roopvant jo-aanee.   html   pdf
raaj na chaaha-o mukat na chaaha-o man pareet charan kamlaaray.   html   pdf
raajaa raam japat ko ko na tari-o.   html   pdf
raajaasaram mit nahee jaanee tayree.   html   pdf
raajan ka-un tumaarai aavai.   html   pdf
raajan meh raajaa urjhaa-i-o maanan meh abhimaanee.   html   pdf
raajan meh tooN raajaa kahee-ahi bhooman meh bhoomaa.   html   pdf
raakh layho ham tay bigree.   html   pdf
raakh lee-aa gur poorai aap.   html   pdf
raakh pitaa parabh mayray.   html   pdf
raakh sadaa parabh apnai saath.   html   pdf
raakhaa ayk hamaaraa su-aamee.   html   pdf
raakhanhaar samHaar janaa.   html   pdf
raakho apnee saran parabh mohi kirpaa Dhaaray.   html   pdf
raakho raakho kirpaa Dhaar.   html   pdf
raam bhaj raam bhaj janam siraat hai.   html   pdf
raam gobind japaydi-aa ho-aa mukh pavitar.   html   pdf
raam gur mohan mohi man la-ee-aa.   html   pdf
raam gus-ee-aa jee-a kay jeevnaa.   html   pdf
raam ham satgur laalay kaaNdhay.   html   pdf
raam ha-o ki-aa jaanaa ki-aa bhaavai.   html   pdf
raam japa-o jee-a aisay aisay.   html   pdf
raam mo ka-o har jan kaarai laa-ee-ai.   html   pdf
raam mo ka-o har jan mayl man bhaavai.   html   pdf
raam mo ka-o har jan mayl pi-aaray.   html   pdf
raam naam dulabh hai bhaa-ee.   html   pdf
raam naam gun gaa-ay lay meetaa har simrat tayree laaj rahai.   html   pdf
raam naam ka-o namaskaar.   html   pdf
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.   html   pdf
raam naam ratan koth-rhee garh mandar ayk lukaanee.   html   pdf
raam naam sar avar na poojai.   html   pdf
raam naamaa japibo karai.   html   pdf
raam raa-ay hohi baid banvaaree.   html   pdf
raam raajaa na-o niDh mayrai.   html   pdf
raam raam bol bol khojtay badbhaagee.   html   pdf
raam raam sang kar bi-uhaar.   html   pdf
raam rang kaday utar na jaa-ay.   html   pdf
raam rang sabh ga-ay paap.   html   pdf
raam ras pee-aa ray.   html   pdf
raam rasaa-in jo jan geeDhay.   html   pdf
raam rasaa-in nit uth peevhu.   html   pdf
raam simar pachhutaahigaa man.   html   pdf
raam simar raam simar ihai tayrai kaaj hai.   html   pdf
raamaa mai saaDhoo charan Dhuveejai.   html   pdf
raamdaas guroo har sat kee-ya-o samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   html   pdf
raamdaas guroo jag taaran ka-o gur jot arjun maahi Dharee.   html   pdf
raamdaas sarovar naatay.   html   pdf
raam-ee-aa ha-o baarik tayraa.   html   pdf
rachnaa saach banee.   html   pdf
rahan na paavahi sur nar dayvaa.   html   pdf
rain babeehaa boli-o mayree maa-ee.   html   pdf
rain dinas japa-o har naa-o.   html   pdf
rain dinas rahai ik rangaa.   html   pdf
rain ga-ee mat din bhee jaa-ay.   html   pdf
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.   html   pdf
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.   html   pdf
rakhay rakhanhaar aap ubaari-an.   html   pdf
rama-ee-aa rayn saaDh jan paava-o.   html   pdf
rang maan lai pi-aari-aa jaa joban na-o hulaa.   html   pdf
rang rataa mayraa saahib rav rahi-aa bharpoor.   html   pdf
rangay kaa ki-aa rangee-ai jo ratay rang laa-ay jee-o.   html   pdf
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.   html   pdf
ras ras raam rasaal salaahaa.   html   pdf
rasak rasak gun gaavah gurmat liv unman naam lagaan.   html   pdf
rasnaa gun gopaal niDh gaa-in.   html   pdf
rasnaa japee-ai ayk naam.   html   pdf
rasnaa japtee toohee toohee.   html   pdf
rasnaa raam ko jas gaa-o.   html   pdf
ratan javayhar laal har naamaa gur kaadh talee dikhlaa-i-aa.   html   pdf
ratan javayhar naam.   html   pdf
ratay isak khudaa-ay rang deedaar kay.   html   pdf
ravan gun gopaal kartay naankaa sach jo-ay.   html   pdf
ray chit chaytas kee na da-yaal damodar bibahi na jaanas ko-ee.   html   pdf
ray jan man maaDha-o si-o laa-ee-ai.   html   pdf
ray jee-a nilaj laaj tohi naahee.   html   pdf
ray man aisee har si-o pareet kar jaisee jal kamlayhi.   html   pdf
ray man mayray tooN har si-o jor..   html   pdf
ray man ot layho har naamaa.   html   pdf
ray man raam si-o kar pareet.   html   pdf
ray man tayro ko-ay nahee khinch lay-ay jin bhaar.   html   pdf
ray man vatar beejan naa-o.   html   pdf
ray moorhay too hochhai ras laptaa-i-o.   html   pdf
ray moorhHay too ki-o simrat ab naahee.   html   pdf
ray nar ih saachee jee-a Dhaar.   html   pdf
ray nar kaa-ay par garihi jaa-ay.   html   pdf
ray paapee tai kavan kee mat leen.   html   pdf
ree baa-ee baydhee dayn na jaa-ee.   html   pdf
ree kalvaar gavaar moodh mat ulto pavan firaava-o.   html   pdf
rog dokh gur sabad nivaaray   html   pdf
rog ga-i-aa parabh aap gavaa-i-aa.   html   pdf
rojaa Dharai manaavai alhu su-aadat jee-a sanghaarai.   html   pdf
rookho bhojan bhoom sain sakhee pari-a sang sookh bihaat.   html   pdf
roop rang suganDh bhog ti-aag chalay maa-i-aa chhalay kanik kaaminee.   html   pdf
roorho man har rango lorhai.   html   pdf
run jhuno sabad anaahad nit uth gaa-ee-ai santan kai.   html   pdf
rut aa-eelay saras basant maahi.   html   pdf

saa Dhartee bha-ee haree-aavalee jithai mayraa satgur baithaa aa-ay.   html   pdf
saa rut suhaavee jit tuDh samaalee.   html   pdf
saa sayvaa keetee safal hai jit satgur kaa man mannay.   html   pdf
saach naam mayraa man laagaa.   html   pdf
saach padaarath gurmukh lahhu.   html   pdf
saachaa Dhan gurmatee paa-ay.   html   pdf
saachaa saahu guroo sukh-daata har maylay bhukh gavaa-ay.   html   pdf
saachay satguroo daataaraa.   html   pdf
saachee pareet ham tum si-o joree.   html   pdf
saaDh kaa nindak kaisay tarai.   html   pdf
saaDho gobind kay gun gaava-o.   html   pdf
saaDho ih tan mithi-aa jaan-o.   html   pdf
saaDho man kaa maan ti-aaga-o.   html   pdf
saaDho rachnaa raam banaa-ee.   html   pdf
saaDhoo sang bha-i-aa man udam naam ratan jas gaa-ee.   html   pdf
saaDhoo sang sikhaa-i-o naam.   html   pdf
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o.   html   pdf
saaDhsang har har naam chitaaraa.   html   pdf
saaDhsangat kai baasbai kalmal sabh nasnaa.   html   pdf
saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   html   pdf
saa-ee suhaagan jo parabh bhaa-ee.   html   pdf
saah vaapaaree du-aarai aa-ay.   html   pdf
saahib bhaavai sayvak sayvaa karai.   html   pdf
saahib kee sayvak rahai sarnaa-ee.   html   pdf
saahib nitaani-aa kaa taan.   html   pdf
saahib tay sayvak sayv saahib tay ki-aa ko kahai bahaanaa.   html   pdf
saahu hamaaraa tooN Dhanee jaisee tooN raas deh taisee ham layhi.   html   pdf
saahurarhee vath sabh kichh saajhee payvkarhai Dhan vakhay.   html   pdf
saajan days vidaysee-arhay saanayhrhay daydee.   html   pdf
saajanrhaa mayraa saajanrhaa nikat khalo-i-arhaa mayraa saajanrhaa.   html   pdf
saajnaa sant aa-o mayrai.   html   pdf
saal garaam bip pooj manaavahu sukarit tulsee maalaa.   html   pdf
saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.   html   pdf
saaNt paa-ee gur satgur pooray.   html   pdf
saar samaalai nit paratipaalai paraym sahit gal laavai.   html   pdf
saas garaas ko daato thaakur so ki-o manhu bisaari-o ray.   html   pdf
saas kee dukhee sasur kee pi-aaree jayth kay naam dara-o ray.   html   pdf
saas saas simrahu gobind.   html   pdf
saat gharhee jab beetee sunee.   html   pdf
saavan saras manaa ghan varseh rut aa-ay.   html   pdf
sabdou hee bhagat jaapday jinH kee banee sachee ho-ay.   html   pdf
sabh avgan mai gun nahee ko-ee.   html   pdf
sabh gobind hai sabh gobind hai gobind bin nahee ko-ee.   html   pdf
sabh jag fir mai daykhi-aa har iko daataa.   html   pdf
sabh jee-a tayray tooN varatdaa mayray har parabh tooN jaaneh jo jee-ay kamaa-ee-ai raam.   html   pdf
sabh jug tayray keetay ho-ay.   html   pdf
sabh kaa ayk Dhanee.   html   pdf
sabh kichh ghar meh baahar naahee.   html   pdf
sabh kichh jeevat ko bivhaar.   html   pdf
sabh mad maatay ko-oo na jaag.   html   pdf
sabh ras mithay mani-ai suni-ai saalonay.   html   pdf
sabh tay vad samrath gurdayv.   html   pdf
sabh tay vadaa satgur naanak jin kal raakhee mayree.   html   pdf
sabhai ghat raam bolai raamaa bolai.   html   pdf
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.   html   pdf
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.   html   pdf
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.   html   pdf
sabhhoo ko ras har ho.   html   pdf
sach ratay say tol lahu say virlay sansaar.   html   pdf
sachaa sa-udaa har naam hai sachaa vaapaaraa raam.   html   pdf
sachay ratay say nirmalay sadaa sachee so-ay.   html   pdf
sadaa sadaa japee-ai parabh naam.   html   pdf
sadaa sadaa man naam samHaal.   html   pdf
safal darsan tumraa parabh pareetam charan kamal aanoop.   html   pdf
safal janam mo ka-o gur keenaa.   html   pdf
safal sayvaa gopaal raa-ay.   html   pdf
sagal anand kee-aa parmaysar apnaa birad samHaari-a.   html   pdf
sagal banaspat meh baisantar sagal dooDh meh ghee-aa.   html   pdf
sagal bhavan kay naa-ikaa ik chhin daras dikhaa-ay jee.   html   pdf
sagal bi-aaDh mitee tarihu gun kee daas kay ho-ay pooran kaam.   html   pdf
sagal biDhee jur aahar kari-aa taji-o sagal andaysaa.   html   pdf
sagal ichhaa jap punnee-aa.   html   pdf
sagal manorath paa-ee-ah meetaa.   html   pdf
sagal pavit gun gaa-ay gupaal.   html   pdf
sagal santan peh vasat ik maaNga-o.   html   pdf
sagal sarisat kay panch sikdaar.   html   pdf
sagal si-aanap chhaad.   html   pdf
sagal sookh jap aikai naam.   html   pdf
saglay chhod beechaar manaa.   html   pdf
sahj kathaa kay amrit kuntaa.   html   pdf
sahj kathaa parabh kee at meethee.   html   pdf
sahj kee akath kathaa hai niraaree.   html   pdf
sahj samaa-i-o dayv.   html   pdf
sahj subhaa-ay aapan aa-ay.   html   pdf
saho mayraa ayk doojaa nahee ko-ee.   html   pdf
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.   html   pdf
sajan mayray rangulay jaa-ay sutay jaaraan.   html   pdf
sakhee aa-o sakhee vas aa-o sakhee asee pir kaa mangal gaavah.   html   pdf
sakhee sahaylee garab gahaylee.   html   pdf
sakhee sahayree mayrai garsat anand.   html   pdf
salok mehlaa 9 (shaloks of Guru Teg Bahaadar)   html   pdf
samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.   html   pdf
sanak sanand ant nahee paa-i-aa.   html   pdf
sanch har Dhan pooj satgur chhod sagal vikaar.   html   pdf
sanchan ka-o har ayko naam.   html   pdf
sandaa markaa jaa-ay pukaaray.   html   pdf
sangay sohantee kant su-aamee dinas rainee raavee-ai.   html   pdf
sangee jogee naar laptaanee.   html   pdf
sansaar samunday taar gobinday.   html   pdf
sant janaa kaa chhohraa tis charnee laag.   html   pdf
sant janaa mil bolhu raam.   html   pdf
sant janaa mil har jas gaa-i-o.   html   pdf
sant janhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.   html   pdf
sant kee nindaa jonee bhavnaa.   html   pdf
sant mandal meh har man vasai.   html   pdf
sant mandal tahaa kaa naa-o.   html   pdf
sant parsaad japai har naa-o.   html   pdf
sant rahat sunhu mayray bhaa-ee.   html   pdf
santaa kay kaaraj aap khalo-i-aa har kamm karaavan aa-i-aa raam.   html   pdf
santaa kee ho-ay daasree ayhu achaaraa sikh ree.   html   pdf
santaa kee rayn saaDh jan sangat har keerat tar taaree.   html   pdf
santaa maan-o dootaa daana-o ih kutvaaree mayree.   html   pdf
santahu ghat ghat rahi-aa samaahi-o.   html   pdf
santahu ihaa bataavhu kaaree.   html   pdf
santahu raam naam nistaree-ai.   html   pdf
santahu raamdaas sarovar neekaa.   html   pdf
santahu saagar paar utree-ai.   html   pdf
santan avar na kaahoo jaanee.   html   pdf
santan bin avar na daataa bee-aa.   html   pdf
santan kai balihaarai jaa-o.   html   pdf
santan kai sunee-at parabh kee baat.   html   pdf
santan peh aap uDhaaran aa-i-o.   html   pdf
santeh charan morlo maathaa.   html   pdf
santeh Dhoor lay mukh malee.   html   pdf
sar santokh taas gur ho-ay.   html   pdf
sarab kaaraj siDh bha-ay gaa-ay gun gupaal.   html   pdf
sarab sukhaa banay tayrai olHai.   html   pdf
sarab sukhaa gur charnaa.   html   pdf
sarab sukhaa kaa daataa satgur taa kee sarnee paa-ee-ai.   html   pdf
sarab sukhaa mai bhaali-aa har jayvad na ko-ee.   html   pdf
saree raam naamaa uchar manaa.   html   pdf
sarmai dee-aa mundraa kannee paa-ay jogee khinthaa kar too da-i-aa.   html   pdf
sarnee aa-i-o naath niDhaan.   html   pdf
sarpanee tay oopar nahee balee-aa.   html   pdf
sarvanee keertan sun-o din raatee hirdai har har bhaanee.   html   pdf
sarvanee sun-o har har haray thaakur jas gaava-o.   html   pdf
sasoo tay pir keenee vaakh.   html   pdf
satgur aa-i-o saran tuhaaree.   html   pdf
satgur apnaa sad sadaa samHaaray.   html   pdf
satgur apunay ka-o kurbaanee.   html   pdf
satgur apunay sunee ardaas   html   pdf
satgur bachan tumHaaray.   html   pdf
satgur da-i-aa karahu har maylhu mayray pareetam paraan har raa-i-aa   html   pdf
satgur darsan agan nivaaree.   html   pdf
satgur kar deenay asthir ghar baar.   html   pdf
satgur kay charan Dho-ay Dho-ay peevaa.   html   pdf
satgur kee sayvaa safal hai jay ko karay chit laa-ay.   html   pdf
satgur mayraa baymuhtaaj.   html   pdf
satgur mili-ai ultee bha-ee bhaa-ee jeevat marai taa boojh paa-ay.   html   pdf
satgur mo ka-o keeno daan.   html   pdf
satgur moorat ka-o bal jaa-o.   html   pdf
satgur paas banantee-aa milai naam aaDhaaraa.   html   pdf
satgur parchai har naam samaanaa.   html   pdf
satgur poorai keenee daat.   html   pdf
satgur poorai naam dee-aa.   html   pdf
satgur saachai dee-aa bhayj.   html   pdf
satgur sabad ujaaro deepaa   html   pdf
satgur sayv sarab fal paa-ay.   html   pdf
satgur sayvaa safal hai banee.   html   pdf
satgur sikh kee karai partipaal.   html   pdf
satgur tay har paa-ee-ai bhaa-ee.   html   pdf
satsang paykhi-o man maa-ayN   html   pdf
satsangat milee-ai har saaDhoo mil sangat har gun gaa-ay.   html   pdf
satsangat saa-ee har tayree jit har keerat har sunnay.   html   pdf
savaamee saran pari-o darbaaray.   html   pdf
say gursikh Dhan Dhan hai jinee gur updays suni-aa har kannee.   html   pdf
say sanjog karahu mayray pi-aaray.   html   pdf
say santan har kay mayray meet.   html   pdf
say-ee sundar sohnay.   html   pdf
sayj ayk ayko parabh thaakur.   html   pdf
sayvaa thoree maagan bahutaa.   html   pdf
sayvak jan banay thaakur liv laagay.   html   pdf
sayvak kai bharpoor jug jug vaahguroo tayraa sabh sadkaa.   html   pdf
sayvak ka-o niktee ho-ay dikhaavai.   html   pdf
sayvak kee ardaas pi-aaray.   html   pdf
sayvak kee orhak nibhee pareet.   html   pdf
sayvak laa-i-o apunee sayv.   html   pdf
sayvak sikh poojan sabh aavahi sabh gaavahi har har ootam baanee.   html   pdf
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.   html   pdf
si-aam sundar taj need ki-o aa-ee.   html   pdf
si-aanap kaahoo kaam na aat   html   pdf
sifat saalaahan tayraa hukam rajaa-ee.   html   pdf
simar Dhi-aa-ay gaa-ay gun gobind din rain saajh savayrai.   html   pdf
simar manaa raam naam chitaaray.   html   pdf
simar simar parabh aapnaa naathaa dukh thaa-o.   html   pdf
simar simar pooran parabhoo kaaraj bha-ay raas.   html   pdf
simra-o simar simar sukh paava-o saas saas samaalay.   html   pdf
simrat naam bharam bha-o bhaagai.   html   pdf
simrat naam kilbikh sabh naasay.   html   pdf
simrat su-aamee kilvikh naasay.   html   pdf
simrit bayd puraan pukaaran pothee-aa.   html   pdf
sincheh darab deh dukh log.   html   pdf
so asthaan bataavhu meetaa.   html   pdf
so Dhan vakhar naam ridai hamaarai.   html   pdf
so har anDhulay kee laakree.   html   pdf
so kaho tal gur sayvee-ai ahinis sahj subhaa-ay.   html   pdf
so kichh kar jit mail na laagai.   html   pdf
so mun je man kee dubiDhaa maaray.   html   pdf
so nirmal nirmal har gun gaavai.   html   pdf
so parabh nayrai hoo tay nayrai.   html   pdf
so sukh mo ka-o sant bataavhu.   html   pdf
so-ay rahay maa-i-aa mad maatay.   html   pdf
so-ay rahee parabh khabar na jaanee.   html   pdf
soDhat soDhat soDh tat beechaari-aa.   html   pdf
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.   html   pdf
so-ee karaa-ay jo tuDh bhaavai.   html   pdf
sohaaganee aap savaaree-on laa-ay paraym pi-aar.   html   pdf
sohaaganee sadaa mukh ujlaa gur kai sahj subhaa-ay.   html   pdf
sookay haray kee-ay khin maahay.   html   pdf
sookh mahal jaa kay ooch du-aaray.   html   pdf
sookh sahj aanad ghanaa har keertan gaa-o.   html   pdf
sookh sahj aanand lahhu.   html   pdf
sooraj kiran milay jal kaa jal hoo-aa raam.   html   pdf
sorath taam suhaavanee jaa har naam dhandholay.   html   pdf
su-inay kaa cha-ukaa kanchan ku-aar.   html   pdf
sukh maaNgat dukh aagai aavai.   html   pdf
sukh naahee bahutai Dhan khaatay.   html   pdf
sukh naahee ray har bhagat binaa.   html   pdf
sukh niDhaan pareetam parabh mayray.   html   pdf
sukh saagar gobind simran bhagat gaavahi gun tayray raam.   html   pdf
sukhee-ay ka-o paykhai sabh sukhee-aa rogee kai bhaanai sabh rogee.   html   pdf
sultaan poochhai sun bay naamaa.   html   pdf
sun baavray mat jaaneh parabh mai paa-i-aa.   html   pdf
sun baavray too kaa-ay daykh bhulaanaa.   html   pdf
sun baynantee su-aamee apunay naanak ih sukh maagai.   html   pdf
sun bayntee parabh deen da-i-aalaa.   html   pdf
sun kar bachan tumHaaray satgur man tan mayraa thaar thee-o.   html   pdf
sun man tan tujh sukh dikhlaava-o.   html   pdf
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.   html   pdf
sun naah parabhoo jee-o aykalrhee ban maahay.   html   pdf
sun sajan pareetam mayri-aa mai satgur dayh dikhaal.   html   pdf
sun sakhee-ay mil udam karayhaa manaa-ay laihi har kantai.   html   pdf
sun sakhee-ay parabh milan neesaanee.   html   pdf
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.   html   pdf
sun sun naam tumaaraa pareetam parabh paykhan kaa chaa-o.   html   pdf
sun sun saajan man mit pi-aaray jee-o.   html   pdf
sun sundar saaDhoo bachan uDhaaree.   html   pdf
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.   html   pdf
sun yaar hamaaray sajan ik kara-o banantee-aa.   html   pdf
sunee-ai baajai baaj suhaavee.   html   pdf
sunhu banantee-aa su-aamee mayray raam.   html   pdf
sunhu binantee thaakur mayray jee-a jant tayray Dhaaray.   html   pdf
sunhu lokaa mai paraym ras paa-i-aa.   html   pdf
sunibo sakhee kant hamaaro kee-alo khasmaanaa.   html   pdf
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   html   pdf
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.   html   pdf
surah kee jaisee tayree chaal.   html   pdf
surat simrit du-ay kannee munda parmit baahar khinthaa.   html   pdf
sut apraaDh karat hai jaytay.   html   pdf

taa bhee jogee bhayd na lahi-aa.   html   pdf
taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.   html   pdf
taap ga-ay paa-ee parabh saaNt.   html   pdf
taap laahi-aa gur sirjanhaar.   html   pdf
taatee vaa-o na lag-ee paarbarahm sarnaa-ee.   html   pdf
tah paavas sinDh Dhoop nahee chhahee-aa tah utpat parla-o naahee.   html   pdf
tahaa baikunth jah keertan tayraa tooN aapay sarDhaa laa-ihi.   html   pdf
tahal kara-o tayray daas kee pag jhaara-o baal.   html   pdf
tai nar ki-aa puraan sun keenaa.   html   pdf
tai saahib kee mai saar na jaanee.   html   pdf
taj aap binsee taap rayn saaDhoo thee-o.   html   pdf
tan chandan mastak paatee.   html   pdf
tan man Dhan arpa-o sabh apnaa.   html   pdf
tan rainee man pun rap kar ha-o paacha-o tat baraatee.   html   pdf
tan santan kaa Dhan santan kaa man santan kaa kee-aa.   html   pdf
ta-o darsan kee kara-o samaa-ay.   html   pdf
ta-o kaaran saahibaa rang ratay.   html   pdf
tap tap luhi luhi haath marora-o.   html   pdf
tarai gun rahat rahai niraaree saaDhik siDh na jaanai.   html   pdf
taripat aaghaa-ay santaa.   html   pdf
tarisnaa bujhai har kai naam.   html   pdf
tarisnaa chalat baho parkaar.   html   pdf
tay har jan har maylhu ham pi-aaray.   html   pdf
tay saaDhoo har maylhu su-aamee jin japi-aa gat ho-ay hamaaree.   html   pdf
tayraa ayk naam taaray sansaar.   html   pdf
tayraa ayko naam manjeeth-rhaa rataa mayraa cholaa sad rang dholaa.   html   pdf
tayraa bhaanaa toohai manaa-ihi jis no hohi da-i-aalaa.   html   pdf
tayraa bharosaa pi-aaray.   html   pdf
tayraa jan nirat karay gun gaavai.   html   pdf
tayraa jan raam naam rang jaagaa.   html   pdf
tayraa jan raam rasaa-in maataa.   html   pdf
tayraa kee-aa meethaa laagai.   html   pdf
tayraa keetaa jaato naahee maino jog keeto-ee.   html   pdf
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.   html   pdf
tayraa naam karee channaathee-aa jay man ursaa ho-ay.   html   pdf
tayraa naam roorho roop roorho at rang roorho mayro raam-ee-aa.   html   pdf
tayraa sad-rhaa suneejai bhaa-ee jay ko bahai alaa-ay.   html   pdf
tayrai bharosai pi-aaray mai laad ladaa-i-aa.   html   pdf
tayrai kaaj na garihu raaj maal.   html   pdf
tayrai maan har har maan.   html   pdf
tayray darsan vitahu khannee-ai vanjaa tayray naam vitahu kurbaano.   html   pdf
tayray kavan kavan gun kahi kahi gaavaa too saahib gunee niDhaanaa.   html   pdf
tayray laalay ki-aa chaturaa-ee.   html   pdf
tayree akath kathaa kathan na jaa-ee.   html   pdf
tayree kudrat toohai jaaneh a-or na doojaa jaanai.   html   pdf
tayree ot pooran gopaalaa.   html   pdf
tayree saran mayray deen da-i-aalaa.   html   pdf
tayree tayk rahaa kal maahi.   html   pdf
tayri-aa bhagtaa bhukh sad tayree-aa.   html   pdf
tayri-aa bhagtaa ka-o balihaaraa.   html   pdf
tayro jan har jas sunat umaahi-o.   html   pdf
teenay taap nivaaranhaaraa dukh hantaa sukh raas.   html   pdf
thaadh paa-ee kartaaray.   html   pdf
thaakay nain sarvan sun thaakay thaakee sundar kaa-i-aa.   html   pdf
thaakur aiso naam tumHaaro.   html   pdf
thaakur bintee karan jan aa-i-o.   html   pdf
thaakur gaa-ee-ai aatam rang.   html   pdf
thaakur hamraa sad bolantaa.   html   pdf
thaakur ho-ay aap da-i-aal.   html   pdf
thaakur jaa simraa tooN taahee.   html   pdf
thaakur jee-o tuhaaro parnaa.   html   pdf
thaakur pareetam parabh mayray.   html   pdf
thaakur si-o jaa kee ban aa-ee.   html   pdf
thaakur tujh bin aahi na moraa.   html   pdf
thaakur tujh bin bee-aa na hor.   html   pdf
thaakur tumH sarnaa-ee aa-i-aa.   html   pdf
thaal vich tinn vastoo pa-ee-o sat santokh veechaaro.   html   pdf
thaan pavitaraa maan pavitaraa pavitar sunan kehanhaaray.   html   pdf
thaatee paa-ee har ko naam.   html   pdf
tharhar kampai baalaa jee-o.   html   pdf
thir ghar baishu har jan pi-aaray.   html   pdf
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.   html   pdf
tih jogee ka-o jugat na jaan-o.   html   pdf
tikh boojh ga-ee ga-ee mil saaDh janaa.   html   pdf
tin kartai ik chalat upaa-i-aa.   html   pdf
tinH basant jo har gun gaa-ay.   html   pdf
tirath jaa-o ta ha-o ha-o kartay.   html   pdf
tis basant jis parabh kirpaal.   html   pdf
tis gur ka-o simra-o saas saas.   html   pdf
tis jan ka-o har meeth lagaanaa jis har har kirpaa karai.   html   pdf
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.   html   pdf
tis raakho kirpaa Dhaar.   html   pdf
tis saalaahee jis har Dhan raas.   html   pdf
tis too sayv jin too kee-aa.   html   pdf
tohee mohee mohee tohee antar kaisaa.   html   pdf
too bay-ant ko virlaa jaanai.   html   pdf
too daanaa too abichal toohee too jaat mayree paatee.   html   pdf
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.   html   pdf
too jaanat mai kichh nahee bhav khandan raam.   html   pdf
too kaahay doleh paraanee-aa tuDh raakhaigaa sirjanhaar.   html   pdf
too mayraa pitaa toohai mayraa maataa.   html   pdf
too mayraa tarang ham meen tumaaray.   html   pdf
too mayray meet sakhaa har paraan.   html   pdf
too parabh daataa daan mat pooraa ham thaaray bhaykhaaree jee-o.   html   pdf
too satgur chahu jugee aap aapay parmaysar.   html   pdf
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.   html   pdf
too sun kirat karammaa purab kamaa-i-aa. sir sir sukh sahammaa deh so too bhalaa.   html   pdf
too thaakur tum peh ardaas.   html   pdf
toohai hai vaahu tayree rajaa-ay.   html   pdf
tooN daataa jee-aa sabhnaa kaa bashu mayray man maahee.   html   pdf
tooN jalniDh ham meen tumaaray.   html   pdf
tooN jeevan tooN paraan aDhaaraa.   html   pdf
tooN mayraa baho maan kartay tooN mayraa baho maan.   html   pdf
tooN mayraa kartaa ha-o sayvak tayraa.   html   pdf
tooN mayraa pitaa tooNhai mayraa maataa.   html   pdf
tooN mayraa sakhaa tooNhee mayraa meet.   html   pdf
tooN mayray laalan tooN mayray paraan.   html   pdf
tooN mayro mayr parbat su-aamee ot gahee mai tayree.   html   pdf
tooN mayro pi-aaro taa kaisee bhookhaa.   html   pdf
tooN saajan tooN pareetam mayraa.   html   pdf
tooN sabhnee thaa-ee jithai ha-o jaa-ee saachaa sirjanhaar jee-o.   html   pdf
tooN visrahi taaN sabh ko laagoo cheet aavahi taaN sayvaa.   html   pdf
toree na tootai chhoree na chhootai aisee maaDho khinch tanee.   html   pdf
tuDh aagai ardaas hamaaree jee-o pind sabh tayraa.   html   pdf
tuDh chit aa-ay mahaa anandaa jis visrahi so mar jaa-ay.   html   pdf
tuDh sabh kichh maino sa-upi-aa jaa tayraa bandaa.   html   pdf
tujh bin avar naahee mai doojaa tooN mayray man maahee.   html   pdf
tujh bin kavan hamaaraa.   html   pdf
tujh bin kavan reejhaavai tohee.   html   pdf
tum bad daatay day rahay.   html   pdf
tum chandan ham irand baapuray sang tumaaray baasaa.   html   pdf
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   html   pdf
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.   html   pdf
tum da-i-aal sarab dukh bhanjan ik bin-o sunhu day kaanay.   html   pdf
tum ghar aavhu mayray meet.   html   pdf
tum har saytee raatay santahu.   html   pdf
tum kahee-at hou jagat gur su-aamee.   html   pdf
tumeh pitaa tum hee fun maataa tumeh meet hit bharaataa.   html   pdf
tumH karahu da-i-aa mayray saa-ee.   html   pdf
tumH miltay mayraa man jee-o tumH milhu da-i-aal.   html   pdf
tumH saach Dhi-aavahu mugaDh manaa.   html   pdf
tumH samrathaa kaaran karan.   html   pdf
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.   html   pdf
tumree ot tumaaree aasaa.   html   pdf

ubrat raajaa raam kee sarnee.   html   pdf
uchrahu raam naam lakh baaree.   html   pdf
udahu na kaagaa kaaray.   html   pdf
udak samund salal kee saakhi-aa nadee tarang samaavhigay.   html   pdf
udam kar har jaapnaa vadbhaagee Dhan khaat.   html   pdf
udam kara-o karaavahu thaakur paykhat saaDhoo sang.   html   pdf
udam karat hovai man nirmal naachai aap nivaaray.   html   pdf
udeenee udeenee udeenee.   html   pdf
ugvai soor gurmukh har boleh sabh rain samHaalih har gaal.   html   pdf
ujal kaihaa chilkanaa ghotim kaalrhee mas.   html   pdf
ukat si-aanap kichhoo na jaanaa.   html   pdf
ulaahano mai kaahoo na dee-o.   html   pdf
ultee ray man ultee ray.   html   pdf
umki-o hee-o milan parabh taa-ee.   html   pdf
un kai sang mohi parabh chit aavai sant parsaad mohi jaagee.   html   pdf
un ka-o khasam keenee thaakhaaray.   html   pdf
upjai nipjai nipaj samaa-ee.   html   pdf
upmaa jaat na kahee mayray parabh kee upmaa jaat na kahee.   html   pdf
ustat man meh kar nirankaar.   html   pdf
ustat nindaa do-oo bibarjit tajahu maan abhimaanaa.   html   pdf
ustat nindaa naanak jee mai habh vanjaa-ee chhorhi-aa habh kijh ti-aagee.   html   pdf
uth chali-aa pachhutaa-i-aa pari-aa vas jandaar.   html   pdf

vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahi jee-o.   html   pdf
vaahu vaahu banee nirankaar hai tis jayvad avar na ko-ay.   html   pdf
vaahu vaahu pooray gur kee banee.   html   pdf
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.   html   pdf
vaar vaara-o anik daara-o.   html   pdf
vadaa mayraa govind agam agochar aad niranjan nirankaar jee-o.   html   pdf
vaday vaday jo deeseh log.   html   pdf
vaday vaday raajan ar bhooman taa kee tarisan na boojhee.   html   pdf
vadbhaagee har keertan gaa-ee-ai.   html   pdf
vadee aarjaa har gobind kee sookh mangal kali-aan beechaari-aa.   html   pdf
vadee vadi-aa-ee vaday kee gurmukh bolaataa.   html   pdf
vaido na vaa-ee bhaino na bhaa-ee ayko sahaa-ee raam hay.   html   pdf
vanaj karahu vanjaariho vakhar layho samaal.   html   pdf
vanj mayray aalsaa har paas baynantee.   html   pdf
vas mayray pi-aari-aa vas mayray govidaa har kar kirpaa man vas jee-o.   html   pdf
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.   html   pdf
vich dunee-aa sayv kamaa-ee-ai.   html   pdf
vich kartaa purakh khalo-aa.   html   pdf
visar naahee ayvad daatay.   html   pdf
visar naahee daataar aapnaa naam dayh.   html   pdf
visar naahee parabh paraan aDhaaray jee-o.   html   pdf
visrahi naahee jit too kabhoo so thaan tayraa kayhaa.   html   pdf

yeh man naik na kahi-o karai.   html   pdf

TOP