a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

maaDha-o har har har mukh kahee-ai.   html   pdf
maaDha-o jal kee pi-aas na jaa-ay.   html   pdf
maaDha-o satsangat saran tumHaaree.   html   pdf
maaDho ham aisay too aisaa.   html   pdf
maaDho kaisee banai tum sangay.   html   pdf
maaDho saaDhoo jan dayh milaa-ay.   html   pdf
maaDhou too thaakur sir moraa.   html   pdf
maaDhvay jaanat hahu jaisee taisee.   html   pdf
maa-ee charan gur meethay.s   html   pdf
maa-ee Dheer rahee pari-a bahut biraagi-o.   html   pdf
maa-ee gobind poojaa kahaa lai charaava-o.   html   pdf
maa-ee gur charnee chit laa-ee-ai.   html   pdf
maa-ee jo parabh kay gun gaavai. safal aa-i-aa jeevan fal taa ko paarbarahm liv laavai.   html   pdf
maa-ee kahaa kara-o ih man na Dheerai.   html   pdf
maa-ee khaat aa-i-o ghar pootaa.   html   pdf
maa-ee maa-i-aa chhal.   html   pdf
maa-ee mai Dhan paa-i-o har naam.   html   pdf
maa-ee mai kihi biDh lakha-o gusaa-ee.   html   pdf
maa-ee man mayro bas naahi.   html   pdf
maa-ee mayray man kee pareet.   html   pdf
maa-ee mayray man kee pi-aas.   html   pdf
maa-ee mayray man ko sukh.   html   pdf
maa-ee mohi pareetam dayh milaa-ee.   html   pdf
maa-ee moro pareetam raam bataavhu ree maa-ee.   html   pdf
maa-ee parabh kay charan nihaara-o.   html   pdf
maa-ee ree aan simar mar jaaNhi.   html   pdf
maa-ee ree charnah ot gahee.   html   pdf
maa-ee ree maatee charan samooh.   html   pdf
maa-ee ree man mayro matvaaro.   html   pdf
maa-ee ree paykh rahee bismaad.   html   pdf
maa-ee sat sat sat har sat sat sat saaDhaa.   html   pdf
maa-ee satsang jaagee.   html   pdf
maaga-o daan thaakur naam.   html   pdf
maagnaa maagan neekaa har jas gur tay maagnaa.   html   pdf
maahaa maah mumaarkhee charhi-aa sadaa basant.   html   pdf
maahaa rutee meh sad basant.   html   pdf
maa-i-aa aisee mohnee bhaa-ee.   html   pdf
maa-i-aa bi-aapat baho parkaaree.   html   pdf
maa-i-aa lag bhoolo sansaar.   html   pdf
maakhee raam kee too maakhee.   html   pdf
maan kara-o tuDh oopray mayray pareetam pi-aaray.   html   pdf
maan moh ar lobh vikaaraa bee-o cheet na ghaali-o.   html   pdf
maan nimaanay tooN Dhanee tayraa bharvaasaa.   html   pdf
maanak paa-i-o ray paa-i-o har pooraa paa-i-aa thaa.   html   pdf
maaNga-o raam tay ik daan.   html   pdf
maanukh bin boojhay birthaa aa-i-aa.   html   pdf
maarvaarh jaisay neer baalhaa bayl baalhaa karhalaa.   html   pdf
maat garabh dukh saagro pi-aaray tah apnaa naam japaa-i-aa.   html   pdf
maat garabh dukh saagro pi-aaray tah apnaa naam japaa-i-aa.   html   pdf
maat garabh meh aapan simran day tah tum raakhanhaaray.   html   pdf
maat pitaa bhaa-ee sut banDhap tin kaa bal hai thoraa.   html   pdf
maat pitaa bhaa-ee sut banitaa.   html   pdf
maataa joothee pitaa bhee joothaa joothay hee fal laagay.   html   pdf
maataa pareet karay put khaa-ay.   html   pdf
maatee tay jin saaji-aa kar durlabh dayh.   html   pdf
maathai tarikutee darisat karoor.   html   pdf
maato har rang maato.   html   pdf
machhulee jaal na jaani-aa sar khaaraa asgaahu.   html   pdf
maDhusoodan mayray man tan paraanaa.   html   pdf
mahaa agan tay tuDh haath day raakhay pa-ay tayree sarnaa-ee.   html   pdf
mahaa pavitar saaDh kaa sang.   html   pdf
mahimaa saaDhoo sang kee sunhu mayray meetaa.   html   pdf
mai anDhulay har naam lakutee tohnee.   html   pdf
mai anDhulay kee tayk tayraa naam khundkaaraa.   html   pdf
mai bandaa bai khareed sach saahib mayraa.   html   pdf
mai banjaaran raam kee.   html   pdf
mai ba-uree mayraa raam bhataar.   html   pdf
mai gareeb sach tayk tooN mayray satgur pooray.   html   pdf
mai har har naam visaahu.   html   pdf
mai har naamai har birahu lagaa-ee jee-o.   html   pdf
mai kaaman mayraa kant kartaar.   html   pdf
mai keetaa na jaataa haraamkhor.   html   pdf
mai man chaa-o ghanaa saach vigaasee raam.   html   pdf
mai man tan birahu at aglaa ki-o pareetam milai ghar aa-ay.   html   pdf
mai man tan paraym agam thaakur kaa khin khin sarDhaa man bahut utha-ee-aa.   html   pdf
mai man vadee aas haray ki-o kar har darsan paavaa.   html   pdf
mai moorakh kee gat keejai mayray raam.   html   pdf
mai naahee parabh sabh kichh tayraa.   html   pdf
mai nirgun gun naahee ko-ay.   html   pdf
mai parabh milan paraym man aasaa.   html   pdf
mai paykhi-o ree oochaa mohan sabh tay oochaa.   html   pdf
maidaa man rataa aapnarhay pir naal.   html   pdf
man aisaa nayhu karayhu.   html   pdf
man aisee pareet haray.   html   pdf
man bairaag bha-i-aa darsan daykh-nai kaa chaa-o.   html   pdf
man bairaagee ki-o na araaDhay.   html   pdf
man biraagaigee. khojtee darsaar.   html   pdf
man ghanai bharmai banai.   html   pdf
man haalee kirsaanee karnee saram paanee tan khayt.   html   pdf
man jaapahu raam gupaal.   html   pdf
man japee-ai har jagdees.   html   pdf
man ji-o apunay parabh bhaava-o.   html   pdf
man kah ahaNkaar afaaraa.   html   pdf
man kahaa bisaari-o raam naam.   html   pdf
man kahaa lubhaa-ee-ai aan ka-o.   html   pdf
man kar kabhoo na har gun gaa-i-o.   html   pdf
man karhalaa gur govind samaal.   html   pdf
man karhalaa satgur purakh Dhi-aa-ay.   html   pdf
man karhalaa veechaaree-aa veechaar daykh samaal.   html   pdf
man kee man hee maahi rahee.   html   pdf
man khuthar tayraa nahee bisaas too mahaa udmaadaa.   html   pdf
man ki-aa kahtaa ha-o ki-aa kahtaa.   html   pdf
man maahee man maahee mayray govindaa har rang rataa man maahee jee-o.   html   pdf
man maigal saakat dayvaanaa.   html   pdf
man mailai sabh kichh mailaa tan Dhotai man hachhaa na ho-ay.   html   pdf
man marai Dhaat mar jaa-ay.   html   pdf
man mayray an-din jaag har chayt.   html   pdf
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
man mayray gahu har naam kaa olaa.   html   pdf
man mayray gur pooraa saalaahi.   html   pdf
man mayray gurmukh naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
man mayray har jee-o sadaa samaal.   html   pdf
man mayray har kay charan raveejai.   html   pdf
man mayray jin apunaa bharam gavaataa. tis kai bhaanai ko-ay na bhoolaa jin saglo . . . .   html   pdf
man mayray kartay no saalaahi.   html   pdf
man mayray mai har har kathaa man bhaanee.   html   pdf
man mayray mayraa raam naam sakhaa har bhaa-ee.   html   pdf
man mayray raam naam jap jaap.   html   pdf
man mayray sagal upaav ti-aag.   html   pdf
man mayray satgur kai bhaanai chal.   html   pdf
man mayray sukh sahj saytee jap naa-o.   html   pdf
man mayri-aa antar tayrai niDhaan hai baahar vasat na bhaal.   html   pdf
man mayri-aa too sadaa sach samaal jee-o.   html   pdf
man mayro gaj jihbaa mayree kaatee.   html   pdf
man meh kroDh mahaa ahaNkaaraa.   html   pdf
man meh sinchahu har har naam.   html   pdf
man mil santsangat subhvantee.   html   pdf
man mor kuhuki-arhaa sabad mukh paa-i-aa.   html   pdf
man motee jay gahnaa hovai pa-un hovai soot Dhaaree.   html   pdf
man pi-aari-aa jee-o mitraa gobind naam samaalay.   html   pdf
man pi-aari-aa mitraa mai har har naam Dhan raas.   html   pdf
man raam naam aaraaDhi-aa gur sabad guroo gur kay.   html   pdf
man raam naamaa bayDhee-alay.   html   pdf
man rangahu vadbhaageeho gur tuthaa karay pasaa-o.   html   pdf
man ray ahinis har gun saar.   html   pdf
man ray har keerat tar taaree.   html   pdf
man ray kahaa bha-i-o tai ba-uraa.   html   pdf
man ray ka-un kumat tai leenee.   html   pdf
man ray ki-o chhooteh bin pi-aar.   html   pdf
man ray naam ko sukh saar.   html   pdf
man ray parabh kee saran bichaaro.   html   pdf
man ray raam naam jas lay-ay.   html   pdf
man ray thir rahu mat kat jaahee jee-o.   html   pdf
man tan bas rahay mayray paraan.   html   pdf
man tan Dhan jin parabh dee-aa rakhi-aa sahj savaar.   html   pdf
man tan jaapee-ai bhagvaan.   html   pdf
man tan parabh aaraaDhee-ai mil saaDh samaagai.   html   pdf
man tan rataa raam pi-aaray.   html   pdf
man tan tayraa Dhan bhee tayraa.   html   pdf
man tooN jot saroop hai aapnaa mool pachhaan.   html   pdf
man tooN mat maan karahi je ha-o kichh jaandaa gurmukh nimaanaa hohu.   html   pdf
mangal saaj bha-i-aa parabh apnaa gaa-i-aa raam.   html   pdf
manglaa har manglaa.   html   pdf
manhu na naam visaar ahinis Dhi-aa-ee-ai.   html   pdf
manj kuchjee ammaavan dosrhay ha-o ki-o saho raavan jaa-o jee-o.   html   pdf
mannay kee gat kahee na jaa-ay.   html   pdf
mar na jaahee jinaa bisrat raam.   html   pdf
mat bhooleh ray man chayt haree.   html   pdf
mat ko bharam bhulai sansaar.   html   pdf
mataa karai pachham kai taa-ee poorab hee lai jaat.   html   pdf
mataa masoorat avar si-aanap jan ka-o kachhoo na aa-i-o.   html   pdf
ma-ulee Dhartee ma-oli-aa akaas.   html   pdf
mayl laihu da-i-aal dheh pa-ay du-aari-aa.   html   pdf
mayraa baid guroo govindaa.   html   pdf
mayraa birhee naam milai taa jeevaa jee-o.   html   pdf
mayraa har parabh sayjai aa-i-aa man sukh samaanaa raam.   html   pdf
mayraa har parabh sundar mai saar na jaanee.   html   pdf
mayraa laago raam si-o hayt.   html   pdf
mayraa maat pitaa har raa-i-aa.   html   pdf
mayraa man aikai hee pari-a maaNgai.   html   pdf
mayraa man laagaa hai raam pi-aaray.   html   pdf
mayraa man lochai gur darsan taa-ee.   html   pdf
mayraa man raam naam man maanee.   html   pdf
mayraa man saaDh janaaN mil hari-aa.   html   pdf
mayraa man tan mohi lee-aa jee-o daykh chalat tumaaray.   html   pdf
mayraa parabh raaNg ghanou at roorhou.   html   pdf
mayraa pi-aaraa pareetam satgur rakhvaalaa.   html   pdf
mayraa satgur pi-aaraa kit biDh milai.   html   pdf
mayraa satgur rakhvaalaa ho-aa.   html   pdf
mayraa tan ar Dhan mayraa raaj roop mai days.   html   pdf
mayrai antar lochaa milan kee pi-aaray ha-o ki-o paa-ee gur pooray.   html   pdf
mayrai hee-arai ratan naam har basi-aa gur haath Dhari-o mayrai maathaa.   html   pdf
mayrai man bairaag bha-i-aa jee-o ki-o daykhaa parabh daatay.   html   pdf
mayrai man har har saaNt vasaa-ee.   html   pdf
mayrai man misat lagay pari-a bolaa.   html   pdf
mayrai man paraym lago har teer.   html   pdf
mayrai man sabad lago gur meethaa.   html   pdf
mayrai man tan paraym naam aaDhaar.   html   pdf
mayrai sarbas naam niDhaan.   html   pdf
mayray baabaa mai ba-uraa sabh khalak sai-aanee mai ba-uraa.   html   pdf
mayray bhaa-ee janaa ko-ee mo ka-o har parabh mayl milaa-ay.   html   pdf
mayray bhaa-ee janaa mo ka-o govind govind govind man mohai.   html   pdf
mayray govindaa gun gaavaa taripat man ho-ay.   html   pdf
mayray har jee-o sabh ko tayrai vas.   html   pdf
mayray laal bhalo ray bhalo ray bhalo har mangnaa.   html   pdf
mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa.   html   pdf
mayray laalan kee sobhaa.   html   pdf
mayray man aasaa kar jagdees gusaa-ee.   html   pdf
mayray man aykas si-o chit laa-ay.   html   pdf
mayray man bhaj raam naam sabh arthaa.   html   pdf
mayray man bhaj raam naamai raamaa.   html   pdf
mayray man gur gur gur sad karee-ai.   html   pdf
mayray man gur jayvad avar na ko-ay.   html   pdf
mayray man gur sabdee sukh ho-ay.   html   pdf
mayray man har amrit naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray man har bin avar na ko-ay.   html   pdf
mayray man har gun har uchrahu.   html   pdf
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray man har oopar keejai bharvaasaa.   html   pdf
mayray man har raam naam kar rany.   html   pdf
mayray man jap gur gopaal parabh so-ee.   html   pdf
mayray man jap har har raam rangay.   html   pdf
mayray man mukh har har har bolee-ai.   html   pdf
mayray man naam amrit pee-o.   html   pdf
mayray man naam hirdai Dhaar.   html   pdf
mayray man naam nit nit layh.   html   pdf
mayray man parabh sarnaa-ee paa-ay.   html   pdf
mayray man pardaysee vay pi-aaray aa-o gharay.   html   pdf
mayray man pareet charan parabh parsan.   html   pdf
mayray man raam naam nit gaavee-ai ray.   html   pdf
mayray man saran parabhoo sukh paa-ay.   html   pdf
mayray man satgur sayv sukh ho-ee.   html   pdf
mayray man sayv safal har ghaal.   html   pdf
mayray man sukh-daata har so-ay.   html   pdf
mayray mohan sarvanee ih na sunaa-ay.   html   pdf
mayray parabh kirpaa jal dayvhu har naa-ee.   html   pdf
mayray pareetamaa ha-o jeevaa naam Dhi-aa-ay.   html   pdf
mayray raajan mai bairaagee jogee.   html   pdf
mayray raam aisaa kheer bilo-ee-ai.   html   pdf
mayray raam ham baarik har parabh kay hai i-aanay.   html   pdf
mayray raam ham paapee saran paray har du-aar.   html   pdf
mayray raam ha-o so thaan bhaalan aa-i-aa.   html   pdf
mayray raam har jan kai ha-o bal jaa-ee.   html   pdf
mayray raam har santaa jayvad na ko-ee.   html   pdf
mayray raam ih neech karam har mayray.   html   pdf
mayray raam raa-ay ji-o raakhahi ti-o rahee-ai.   html   pdf
mayray raam raa-ay santaa tayk tumHaaree.   html   pdf
mayray raam raa-ay tooN santaa kaa sant tayray.   html   pdf
mayray raam raa-ay tuDh chit aa-i-ai ubray.   html   pdf
mayray saahaa mai har darsan sukh ho-ay.   html   pdf
mayray saahib tooN mai maan nimaanee.   html   pdf
mayray saahibaa ha-o aapay bharam bhulaanee.   html   pdf
mayray saahibaa ka-un jaanai gun tayray.   html   pdf
mayray saahibaa tayray choj vidaanaa.   html   pdf
mayray saajan har har naam samaal.   html   pdf
mayray satgur hee pat raakh.   html   pdf
mayray satiguraa mai har har naam drirh-aa-ay.   html   pdf
mayray satiguraa mai tujh bin avar na ko-ay.   html   pdf
mayree mat ba-uree mai raam bisaari-o kin biDh rahan raha-o ray.   html   pdf
mayree mayree kartay janam ga-i-o.   html   pdf
mayree patee-aa likh dayh gobind muraar.   html   pdf
mayree patee-aa likh dayh saree gopaal.   html   pdf
mayree patee-aa likhahu har govind gopaalaa.   html   pdf
mayree sangat poch soch din raatee.   html   pdf
mayro baap maaDha-o too Dhan kaysou saaNvlee-o beethulaa-ay.   html   pdf
mayro man jat kat tujheh samHaarai.   html   pdf
mayro sundar kahhu milai kit galee.   html   pdf
meehu pa-i-aa parmaysar paa-i-aa.   html   pdf
meeraaN daanaaN dil soch.   html   pdf
meet karai so-ee ham maanaa.   html   pdf
meet saajan sut banDhap bhaa-ee.   html   pdf
meetaa aisay har jee-o paa-ay.   html   pdf
meethay har gun gaa-o jindoo tooN meethay har gun gaa-o.   html   pdf
meethee aagi-aa pir kee laagee.   html   pdf
miharvaan saahib miharvaan.   html   pdf
mil har jas gaa-ee-ai haaN.   html   pdf
mil jagdees milan kee baree-aa.   html   pdf
mil maat pitaa pind kamaa-i-aa.   html   pdf
mil mayray gobind apnaa naam dayh.   html   pdf
mil mayray pareetam pi-aari-aa.   html   pdf
mil mil sakhee har kathaa suna-ee-aa.   html   pdf
mil raam pi-aaray tum bin Dheeraj ko na karai.   html   pdf
mil rahee-ai parabh saaDh janaa mil har keertan sunee-ai raam.   html   pdf
mil satgur sabh dukh ga-i-aa har sukh vasi-aa man aa-ay.   html   pdf
mila-o santan kai sang mohi uDhaar layho.   html   pdf
milat pi-aaro paraan naath kavan bhagat tay.   html   pdf
milhu pi-aaray jee-aa.   html   pdf
mirtak ka-o paa-i-o tan saasaa bichhurat aan milaa-i-aa.   html   pdf
mitar ghanayray kar thakee mayraa dukh kaatai ko-ay.   html   pdf
mith bolrhaa jee har sajan su-aamee moraa.   html   pdf
mithi-aa sang sang laptaa-ay moh maa-i-aa kar baaDhay.   html   pdf
miti-aa anDhayraa chand charhi-aa.   html   pdf
mo ka-o ko-ay na jaanat kahee-at daas tumaaraa.   html   pdf
mo ka-o taar lay raamaa taar lay.   html   pdf
mo ka-o tooN na bisaar too na bisaar.   html   pdf
moh malan need tay chhutkee ka-un anoograhu bha-i-o ree.   html   pdf
mohan ghar aavhu kara-o jodree-aa.   html   pdf
mohan need na aavai haavai haar kajar bastar abhran keenay.   html   pdf
mohan paraan maan raageelaa.   html   pdf
mohi anaath gareeb nimaanee.   html   pdf
mohi daasro thaakur ko.   html   pdf
mohi duhaagan aap seegaaree.   html   pdf
mohi laagtee taalaabaylee.   html   pdf
mohi maskeen parabh naam aDhaar.   html   pdf
mohi nirgun sabh gunah bihoonaa.   html   pdf
mohnee mohat rahai na horee.   html   pdf
mohnee mohi lee-ay tarai gunee-aa.   html   pdf
moo laalan si-o pareet banee.   html   pdf
moorakh man kaahay karseh maanaa.   html   pdf
morai hirdai bashu gopaal.   html   pdf
moree ahaN jaa-ay darsan paavat hay.   html   pdf
moree run jhun laa-i-aa bhainay saavan aa-i-aa.   html   pdf
motee ta mandar oosreh ratnee ta hohi jarhaa-o.   html   pdf
mukaam kar ghar baisnaa nit chalnai kee Dhokh.   html   pdf
mul khareedee laalaa golaa mayraa naa-o sabhaagaa.   html   pdf
mulaaN kahhu ni-aa-o khudaa-ee.   html   pdf
mun jogee saastarag kahaavat sabh keenHay bas apnahee.   html   pdf
munDh i-aanee pay-ee-arhai ki-o kar har darsan pikhai.   html   pdf
munDh joban baalrhee-ay mayraa pir ralee-aalaa raam.   html   pdf
mundraa mon da-i-aa kar jholee patar kaa karahu beechaar ray.   html   pdf