a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

baabaa aa-i-aa hai uth chalnaa ih jag jhooth pasaarovaa.   html   pdf
baabaa ab na basa-o ih gaa-o.   html   pdf
baabaa ayhu laykhaa likh jaan.   html   pdf
baabaa bikh daykhi-aa sansaar.   html   pdf
baabaa boltay tay kahaa ga-ay dayhee kay sang rahtay.   html   pdf
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.   html   pdf
baabaa maa-i-aa saath na ho-ay.   html   pdf
baabaa mai karamheen koorhi-aar.   html   pdf
baabaa man matvaaro naam ras peevai sahj rang rach rahi-aa.   html   pdf
baabaa man saachaa mukh saachaa kahee-ai taree-ai saachaa ho-ee.   html   pdf
baabaa moorakh haa naavai bal jaa-o.   html   pdf
baahar dhoodhan tay chhoot paray gur ghar hee maahi dikhaa-i-aa thaa.   html   pdf
baahar raakhi-o ridai samaal.   html   pdf
baapaar govind naa-ay.   html   pdf
baarah baras baalpan beetay bees baras kachh tap na kee-o.   html   pdf
baarnai balihaarnai lakh baree-aa.   html   pdf
baavar so-ay rahay.   html   pdf
baho parpanch kar par Dhan li-aavai.   html   pdf
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.   html   pdf
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.   html   pdf
baikunth nagar jahaa sant vaasaa.   html   pdf
bakhsi-aa paarbarahm parmaysar saglay rog bidaaray.   html   pdf
balihaaree gur aapnay sad balihaarai jaa-o.   html   pdf
balihaaree gur aapnay sad sad bal jaa-o.   html   pdf
balihaaree gur aapnay sad sad kurbaanaa.   html   pdf
balvant bi-aap rahee sabh mahee.   html   pdf
ban meh paykhi-o tarin meh paykhi-o garihi paykhi-o udaasaa-ay.   html   pdf
banaarsee tap karai ulat tirath marai agan dahai kaa-i-aa kalap keejai.   html   pdf
banaspat ma-ulee charhi-aa basant.   html   pdf
banday bandagee iktee-aar.   html   pdf
banDhan kaatay aap parabh ho-aa kirpaal.   html   pdf
banDhan tay chhutkaavai parabhoo milaavai har har naam sunaavai.   html   pdf
baras ghanaa mayraa man bheenaa.   html   pdf
baras ghanaa mayraa pir ghar aa-i-aa.   html   pdf
baras maygh jee til bilam na laa-o.   html   pdf
baras saras aagi-aa.   html   pdf
barsai maygh sakhee ghar paahun aa-ay.   html   pdf
basant charhi-aa foolee banraa-ay.   html   pdf
bayd katayb kahhu mat jhoothay jhoothaa jo na bichaarai.   html   pdf
baygam puraa sahar ko naa-o.   html   pdf
bayrhaa banDh na saki-o banDhan kee vaylaa.   html   pdf
beet jaihai beet jaihai janam akaaj ray.   html   pdf
bhaa-ay bhagat parabh keertan laagai.   html   pdf
bhaa-ee ray har heeraa gur maahi.   html   pdf
bhaa-ee ray i-o sir jaanhu kaal.   html   pdf
bhaa-ee ray meet karahu parabh so-ay.   html   pdf
bhaa-ee ray mil sajan har gun saar.   html   pdf
bhaa-ee ray raam kahhu chit laa-ay.   html   pdf
bhaa-ee ray tan Dhan saath na ho-ay.   html   pdf
bhaag sulakh-naa har kant hamaaraa raam.   html   pdf
bhaagtharhay har sant tumHaaray jinH ghar Dhan har naamaa.   html   pdf
bhaaNdaa Dho-ay bais Dhoop dayvhu ta-o dooDhai ka-o jaavhu.   html   pdf
bhaavan ti-aagi-o ree ti-aagi-o.   html   pdf
bha-ay kirpaal govind gusaa-ee.   html   pdf
bha-ay kirpaal guroo govindaa sagal manorath paa-ay.   html   pdf
bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa.   html   pdf
bhagat janaa kee har jee-o raakhai jug jug rakh-daa aa-i-aa raam.   html   pdf
bhagat khajaanaa bhagtan ka-o dee-aa naa-o har Dhan sach so-ay.   html   pdf
bhagat sachay dar sohday anad karahi din raat.   html   pdf
bhagtaa dee sadaa too rakh-daa har jee-o Dhur too rakh-daa aa-i-aa.   html   pdf
bhagtaa kee tayk tooN santaa kee ot tooN sachaa sirjanhaaraa.   html   pdf
bhai bhaa-ay jaagay say jan jaagran karahi ha-umai mail utaar.   html   pdf
bhai ka-o bha-o parhi-aa simrat har naam.   html   pdf
bha-i-aa divaanaa saah kaa naanak ba-uraanaa.   html   pdf
bhairo bhoot seetlaa Dhaavai.   html   pdf
bhaj man mayray ayko naam.   html   pdf
bhaj raamo man raam.   html   pdf
bhajahu gobind bhool mat jaahu.   html   pdf
bhalay amardaas gun tayray tayree upmaa tohi ban aavai.   html   pdf
bhalay dinas bhalay sanjog.   html   pdf
bhalay ninda-o bhalay ninda-o bhalay ninda-o log.   html   pdf
bhalee suhaavee chhaapree jaa meh gun gaa-ay.   html   pdf
bhalkay uth papolee-ai vin bujhay mugaDh ajaan.   html   pdf
bhalo bhalo ray keerat nee-aa.   html   pdf
bhalo samo simran kee baree-aa.   html   pdf
bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu.   html   pdf
bha-o tayraa bhaaNg khalrhee mayraa cheet.   html   pdf
bhar joban mai mat pay-ee-arhai ghar paahunee bal raam jee-o.   html   pdf
bharam meh so-ee sagal jagat DhanDh anDh.   html   pdf
bhav khandan dukh bhanjan savaamee bhagat vachhal nirankaaray.   html   pdf
bhavjal bin sabdai ki-o taree-ai.   html   pdf
bhaytat sang paarbarahm chit aa-i-aa.   html   pdf
bhee toohai salaahnaa pi-aaray bhee tayree saalaah.   html   pdf
bheekhak pareet bheekh parabh paa-ay.   html   pdf
bhinnee rainrhee-ai chaamkan taaray.   html   pdf
bholaavarhai bhulee bhul bhul pachhotaanee.   html   pdf
bholi-aa ha-umai surat visaar.   html   pdf
bhookhay bhagat na keejai.   html   pdf
bhoolay maarag jineh bataa-i-aa.   html   pdf
bhoolee maalnee hai ay-o.   html   pdf
bhooli-o man maa-i-aa urjhaa-i-o.   html   pdf
bhujaa baaNDh bhilaa kar daari-o.   html   pdf
bi-aapat harakh sog bisthaar.   html   pdf
bichhurat ki-o jeevay o-ay jeevan.   html   pdf
bidi-aa na para-o baad nahee jaan-o.   html   pdf
bighan na ko-oo laagtaa gur peh ardaas.   html   pdf
bikhai baach har raach samajh man ba-uraa ray.   html   pdf
bikhai ban feekaa ti-aag ree sakhee-ay naam mahaa ras pee-o.   html   pdf
bikh-ee din rain iv hee gudaarai.   html   pdf
bikhi-aa meh kin hee taripat na paa-ee.   html   pdf
bin baajay kaiso nirtikaaree.   html   pdf
bin darsan kaisay jeeva-o mayree maa-ee.   html   pdf
bin gur sabad na chhootee-ai daykhhu veechaaraa.   html   pdf
bin gur sabdai man nahee tha-uraa.   html   pdf
bin har naam avar sabh thoraa.   html   pdf
bin parabh rahan na jaa-ay gharee.   html   pdf
bin saaDhoo jo jeevnaa tayto birthaaree.   html   pdf
bin satgur sayvay bahutaa dukh laagaa jug chaaray bharmaa-ee.   html   pdf
bin simran jaisay sarap aarjaaree.   html   pdf
bin simran jo jeevan balnaa sarap jaisay arjaaree.   html   pdf
bind tay jin pind kee-aa agan kund rahaa-i-aa.   html   pdf
binsai moh mayraa ar tayraa binsai apnee Dhaaree.   html   pdf
binvant naanak simar har har ichh punnee hamaaree.   html   pdf
birkhai hayth sabh jant ikthay.   html   pdf
birthaa bharvaasaa lok.   html   pdf
bisar ga-ee sabh taat paraa-ee.   html   pdf
bisman bisam bha-ay ja-o paykhi-o kahan na jaa-ay vadi-aa-ee.   html   pdf
bisrat naahi man tay haree.   html   pdf
bol har naam safal saa gharee.   html   pdf
bolai saykh fareed pi-aaray alah lagay.   html   pdf
bolhu bha-ee-aa raam kee duhaa-ee.   html   pdf
bolhu bha-ee-aa raam naam patit paavno.   html   pdf
bolhu raam karay nistaaraa.   html   pdf
bolhu sach naam kartaar.   html   pdf