a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

aa-ay anik janam bharam sarnee.   html   pdf
aa-ay mil gursikh aa-ay mil too mayray guroo kay pi-aaray.   html   pdf
aad jugaad bhagtan kaa raakhaa ustat kar kar jeevaa.   html   pdf
aadays baabaa aadays.   html   pdf
aadh aadh ka-o firat dhoondh-tay man sagal tarisan bujh ga-ee.   html   pdf
aagai hee tay sabh kichh hoo-aa avar ke jaanai gi-aanaa.   html   pdf
aagai jam dal bikham ghanaa.   html   pdf
aagai sukh gur dee-aa.   html   pdf
aa-i-o sunan parhan ka-o banee.   html   pdf
aaj hamaarai garihi basant.   html   pdf
aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o.   html   pdf
aakhan jor chupai nah jor.   html   pdf
aan rasaa deeseh sabh chhaar.   html   pdf
aan rasaa jaytay tai chaakhay.   html   pdf
aanad rang binod hamaarai.   html   pdf
aaneelay kaagad kaateelay goodee aakaas maDhay bharmee-alay.   html   pdf
aaneelay kumbh bharaa-eelay oodak thaakur ka-o isnaan kara-o.   html   pdf
aa-o hamaarai raam pi-aaray jee-o.   html   pdf
aa-o jee too aa-o hamaarai har jas sarvan sunaavanaa.   html   pdf
aa-o saajan sant meet pi-aaray.   html   pdf
aa-o sakhee gun kaaman kareehaa jee-o.   html   pdf
aa-o sakhee har mayl karayhaa.   html   pdf
aap japaa-ay japai so naa-o.   html   pdf
aap nitaani-aa taan hai pi-aaraa aap nimaani-aa maan.   html   pdf
aap sahaa-ee ho-aa.   html   pdf
aapay aap varatdaa pi-aaraa aapay aap apaahu.   html   pdf
aapay baho biDh rangulaa sakhee-ay mayraa laal.   html   pdf
aapay dait laa-ay ditay sant janaa ka-o aapay raakhaa so-ee.   html   pdf
aapay rasee-aa aap ras aapay ravanhaar.   html   pdf
aapay sarisat upaa-idaa pi-aaraa kar sooraj chand chaanaan.   html   pdf
aapay sayvaa laa-idaa pi-aaraa aapay bhagat omaahaa.   html   pdf
aapeh mayl la-ay.   html   pdf
aaraaDha-o tujheh su-aamee apnay.   html   pdf
Aartee (Ceremony of Light)   html   pdf
aas ot parabh toree.   html   pdf
aas pi-aasee chitva-o din rainee hai ko-ee sant milaavai nayraa.   html   pdf
aas pi-aasee pir kai taa-ee ji-o chaatrik booNdayray.   html   pdf
aath pahar nikat kar jaanai.   html   pdf
aavan jaan rahi-o.   html   pdf
aava-o vanja-o dummnee kitee mitar karay-o.   html   pdf
aavat kinai na raakhi-aa jaavat ki-o raakhi-aa jaa-ay.   html   pdf
aavho sant janhu gun gaavah govind kayray raam.   html   pdf
aavhu bhainay gal milah ank sahaylrhee-aah.   html   pdf
aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa.   html   pdf
aavhu meet ikatar ho-ay ras kas sabh bhunchah.   html   pdf
aavhu milhu sahayleeho sachrhaa naam la-ayhaaN.   html   pdf
aavhu sajnaa ha-o daykhaa darsan tayraa raam.   html   pdf
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.   html   pdf
aavhu sant milaah har kathaa kahaanee-aa.   html   pdf
aavhu sant milhu mayray bhaa-ee mil har har kathaa karahu.   html   pdf
aavhu sant paraan sukh-daatay simreh parabh abhinaasee.   html   pdf
ab gur raamdaas ka-o milee badaa-ee.   html   pdf
ab ham chalee thaakur peh haar.   html   pdf
ab ih pareet mahaa parabal bha-ee aan bikhai jaree.   html   pdf
ab jan oopar ko na pukaarai.   html   pdf
ab mai kahaa kara-o ree maa-ee.   html   pdf
ab mai ka-un upaa-o kara-o.   html   pdf
ab mohi Dhan paa-i-o har naamaa.   html   pdf
ab mohi jalat raam jal paa-i-aa.   html   pdf
ab mohi jeevan padvee paa-ee.   html   pdf
ab mohi khoob vatan gah paa-ee.   html   pdf
ab mohi raam apunaa kar jaani-aa.   html   pdf
ab mohi raam jaso man gaa-i-o.   html   pdf
ab mohi sarab upaav birkaatay.   html   pdf
ab poochhay ki-aa kahaa.   html   pdf
ab tab jab kab tuhee tuhee.   html   pdf
abhaagay tai laaj naahee.   html   pdf
abhinaasee jee-an ko daataa simrat sabh mal kho-ee.   html   pdf
abichal nagar gobind guroo kaa naam japat sukh paa-i-aa raam.   html   pdf
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.   html   pdf
achraj kichh kahan na jaa-ee.   html   pdf
agam agochar daras tayraa so paa-ay jis mastak bhaag.   html   pdf
agam da-i-aal kirpaa parabh Dhaaree mukh har har naam ham kahay.   html   pdf
agam roop kaa man meh thaanaa.   html   pdf
agan na dahai pavan nahee magnai taskar nayr na aavai.   html   pdf
agh antak badai na sal-y kav gur raamdaas tayree saran.   html   pdf
ahaN toro mukh joro.   html   pdf
ahinis jaagai need na sovai.   html   pdf
ahirakh vaad na keejai ray man.   html   pdf
ai sukh mayray meetaa.   html   pdf
aisaa aDham ajaat naamday-o ta-o sarnaagat aa-ee-alay.   html   pdf
aisaa daykh bimohit ho-ay.   html   pdf
aisaa gur paa-ee-ai vadbhaagee.   html   pdf
aisaa har Dhan sanchee-ai bhaa-ee.   html   pdf
aisaa har sayvee-ai nit Dhi-aa-ee-ai jo khin meh kilvikh sabh karay binaasaa.   html   pdf
aisaa jog kamaavahu jogee.   html   pdf
aisaa karahu beechaar gi-aanee.   html   pdf
aisaa keertan kar man mayray.   html   pdf
aisaa ko-ay je dubiDhaa maar gavaavai.   html   pdf
aisaa naam ratan nirmolak punn padaarath paa-i-aa.   html   pdf
aisay bharam bhulay sansaaraa.   html   pdf
aisay kaahay bhool paray.   html   pdf
aisay logan si-o ki-aa kahee-ai.   html   pdf
aisay raakhanhaar da-i-aal.   html   pdf
aisee deekhi-aa jan si-o mangaa.   html   pdf
aisee istaree ik raam upaa-ee.   html   pdf
aisee ka-un biDhay darsan parsanaa.   html   pdf
aisee kinguree vajaa-ay jogee.   html   pdf
aisee kirpaa mohi karahu.   html   pdf
aisee laal tujh bin ka-un karai.   html   pdf
aisee maaNg gobid tay.   html   pdf
aisee pareet govind si-o laagee.   html   pdf
aisee pareet karahu man mayray.   html   pdf
aiso daan dayh jee santahu jaat jee-o balihaar.   html   pdf
aiso Dhanee guvind hamaaraa.   html   pdf
aiso heeraa nirmal naam.   html   pdf
aiso ih sansaar paykhnaa rahan na ko-oo pa-eehai ray.   html   pdf
aiso sahaa-ee har ko naam.   html   pdf
aithai othai rakhvaalaa.   html   pdf
akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o.   html   pdf
akthaa har akath kathaa kichh jaa-ay na jaanee raam.   html   pdf
amaavas aatam sukhee bha-ay santokh dee-aa gurdayv.   html   pdf
amal siraano laykhaa daynaa.   html   pdf
amlee amal na ambrhai machhee neer na ho-ay.   html   pdf
amrit bachan saaDh kee banee.   html   pdf
amrit banee gur kee meethee.   html   pdf
amrit banee har har tayree.   html   pdf
amrit fal naam jin gur tay paa-i-aa.   html   pdf
amrit har har naam hai mayree jindurhee-ay amrit gurmat paa-ay raam.   html   pdf
amrit kathaa kahai sadaa din raatee avraa aakh sunaavni-aa.   html   pdf
amrit naam man vasaa-ay.   html   pdf
amrit naam niDhaan hai mil peevhu bhaa-ee.   html   pdf
amrit naam parmaysar tayraa jo simrai so jeevai.   html   pdf
amrit naam sadaa nirmalee-aa.   html   pdf
amrit naam tayraa so-ee gaavai.   html   pdf
amrit naam tumHaaraa thaakur ayhu mahaa ras janeh pee-o.   html   pdf
amrit neer gi-aan man majan athsathtirath sang gahay.   html   pdf
amrit ras pee-aa gur sabdee ham naam vitahu kurbaan.   html   pdf
amrit ras peevhu parabh pi-aaree.   html   pdf
amrit rasnaa pee-o pi-aaree.   html   pdf
amritaa pari-a bachan tuhaaray.   html   pdf
an kaa-ay raat-rhi-aa vaat duhaylee raam.   html   pdf
anad karahu parabh kay gun gaavhu.   html   pdf
anad mool Dhi-aa-i-o purkhotam an-din anad ananday.   html   pdf
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.   html   pdf
anand sahib.   html   pdf
andar sachaa nayhu laa-i-aa pareetam aapnai.   html   pdf
an-din gur mil jaagay.   html   pdf
an-din har har Dhi-aa-i-o hirdai mat gurmat dookh visaaree.   html   pdf
an-din jaagi-aa haaN.   html   pdf
an-din raam kay gun kahee-ai.   html   pdf
ando anadghanaa mai so parabh deethaa raam.   html   pdf
anik bhaaNt kar sayvaa karee-ai.   html   pdf
anik janam vichhurhay dukh paa-i-aa manmukh karam karai ahaNkaaree.   html   pdf
anik jatan nahee hot chhutaaraa.   html   pdf
anik parkaar bhojan baho kee-ay baho binjan mistaa-ay.   html   pdf
anoop padaarath naam sunhu sagal Dhi-aa-ilay meetaa.   html   pdf
ant kaal jo lachhmee simrai aisee chintaa meh jay marai.   html   pdf
ant na paavat dayv sabai mun indar mahaa siv jog karee.   html   pdf
antar daykh sabad man maani-aa avar na raaNganhaaraa.   html   pdf
antar gaava-o baahar gaava-o gaava-o jaag savaaree.   html   pdf
antar mail jay tirath naavai tis baikunth na jaanaaN.   html   pdf
antar pi-aas uthee parabh kayree sun gur bachan man teer laga-ee-aa.   html   pdf
antar piree pi-aar ki-o pir bin jeevee-ai raam.   html   pdf
antar raam raa-ay pargatay aa-ay.   html   pdf
antarjaamee so parabh pooraa.   html   pdf
apnai rang sabh ko rachai.   html   pdf
apnay baalak aap rakhi-an paarbarahm gurdayv.   html   pdf
apnay daas kaa sadaa rakhvaalaa.   html   pdf
apnay sayvak ka-o kabahu na bisaarahu.   html   pdf
apunay har parabh kee ha-o golee.   html   pdf
apunay raameh bhaj ray man aalsee-aa.   html   pdf
apunay satgur kai balihaarai.   html   pdf
apunay satgur kai balihaarai.   html   pdf
apunay sayvak kee aapay raakhai aapay naam japaavai.   html   pdf
apunay sayvak kee aapay raakhai pooran bha-ee badaa-ee.   html   pdf
apunay thaakur kee ha-o chayree.   html   pdf
apunee biDh aap janaavhu.   html   pdf
apusat baat tay bha-ee seeDhree doot dusat sajna-ee.   html   pdf
ardaas sunee daataar parabh ho-ay kirpaal.   html   pdf
aree baa-ee gobid naam mat beesrai.   html   pdf
arrhaavai billaavai nindak.   html   pdf
asumayDh jagnay.   html   pdf
at oochaa taa kaa darbaaraa.   html   pdf
at pareetam man mohnaa ghat sohnaa paraan aDhaaraa raam.   html   pdf
a-ukhaDh har kaa naam hai jit rog na vi-aapai.   html   pdf
a-ukhaDh tayro naam da-i-aal.   html   pdf
a-ukhaDhkhaa-i-o har ko naa-o.   html   pdf
a-ukhee gharhee na daykhan day-ee apnaa birad samaalay.   html   pdf
aval alah noor upaa-i-aa kudrat kay sabh banday.   html   pdf
avar panch ham ayk janaa ki-o raakha-o ghar baar manaa.   html   pdf
avar saad chakh saglay daykhay man har ras sabh tay meethaa jee-o.   html   pdf
avar upaav sabh ti-aagi-aa daaroo naam la-i-aa.   html   pdf
ay man mayri-aa too samajh achayt i-aani-aa raam.   html   pdf
ay man roorhHai rangulay tooN sachaa rang charhaa-ay.   html   pdf
ayk anayk bi-aapak poorak jat daykh-a-u tat so-ee.   html   pdf
ayk bageechaa payd ghan kari-aa.   html   pdf
ayk hamaaraa antarjaamee.   html   pdf
ayk jot aykaa milee kimbaa ho-ay maho-ay.   html   pdf
ayk jotsaaval sundar raam-ee-aa.   html   pdf
ayk kot panch sikdaaraa panchay maageh haalaa.   html   pdf
ayk na bharee-aa gun kar Dhovaa.   html   pdf
ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.   html   pdf
ayk su-aan du-ay su-aanee naal.   html   pdf
aykaa tayk mayrai man cheet.   html   pdf
aykai aykai too raa-i-aa.   html   pdf
ayko naam Dhi-aa-ay man mayray.   html   pdf
ayniH maa-i-aa jagdees gusaa-ee tumHray charan bisaaray.   html   pdf
ayrai hukmay saavan aa-i-aa.   html   pdf
aytee maar pa-ee karlaanay taiN kee darad na aa-i-aa.   html   pdf