a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.   html   pdf
ichhaa poorak sarab sukh-daata har jaa kai vas hai kaamDhaynaa.   html   pdf
ih banee jo jee-ahu jaanai tis antar ravai har naamaa.   html   pdf
ih baynantee sun parabh mayray.   html   pdf
ih Dhan mayray har ko naa-o.   html   pdf
ih Dhan sarab rahi-aa bharpoor.   html   pdf
ih jag meet na daykhi-o ko-ee.   html   pdf
ih jag tayraa too gosaa-ee.   html   pdf
ih lokay sukh paa-i-aa.   html   pdf
ih man girhee ke ih man udaasee.   html   pdf
ih man santan kai balihaaree.   html   pdf
ih man sundar aapnaa har naam majeethai rang ree.   html   pdf
ih manoo-aa khin na tikai baho rangee dah dah dis chal chal haadhay.   html   pdf
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.   html   pdf
ih tan vaychee sant peh pi-aaray pareetam day-ay milaa-ay.   html   pdf
ih thagvaaree bahut ghar gaalay.   html   pdf
ik ardaas bhaat keerat kee gur raamdaas raakho sarnaa-ee.   html   pdf
ik gaavat rahay man saad na paa-ay.   html   pdf
ik gharhee dinas mo ka-o bahut dihaaray.   html   pdf
ik man purakh Dhi-aa-ay bardaataa.   html   pdf
ik naa-o tayraa mai fabo.   html   pdf
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.   html   pdf
ik til pi-aaraa veesrai rog vadaa man maahi.   html   pdf
ik til pi-aaraa visrai bhagat kinayhee ho-ay.   html   pdf
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.   html   pdf
ikat patar bhar urkat kurkat ikat patar bhar paanee.   html   pdf
in biDh ih man hari-aa ho-ay.   html   pdf
inH biDh paasaa dhaalahu beer.   html   pdf
inH si-o pareet karee ghanayree.   html   pdf
i-o ki-o kant pi-aaree hovaa.   html   pdf
is dayhee andar panch chor vaseh kaam kroDh lobh moh ahaNkaaraa.   html   pdf
is garih meh ko-ee jaagat rahai.   html   pdf
is man ka-o basant kee lagai na so-ay.   html   pdf
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   html   pdf
is man ka-o ko-ee khojahu bhaa-ee.   html   pdf
is paanee tay jin too ghari-aa.   html   pdf
is tan Dhan kee kavan badaa-ee.   html   pdf
is tan Dhan ko ki-aa garab-ee-aa.   html   pdf
it sanjam parabh kin hee na paa-i-aa.   html   pdf