a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

kaachaa Dhan saNcheh moorakh gaavaar.   html   pdf
kaahay ayk binaa chit laa-ee-ai.   html   pdf
kaahay kalraa sinchahu janam gavaavahu.   html   pdf
kaahay ray ban khojan jaa-ee.   html   pdf
kaahay ray nar garab karat hahu binas jaa-ay jhoothee dayhee.   html   pdf
kaahoo bihaavai rang ras roop.   html   pdf
kaahoo deenHay paat patambar kaahoo palagh nivaaraa.   html   pdf
kaa-i-aa andar jagjeevan daataa vasai sabhnaa karay partipaalaa.   html   pdf
kaa-i-aa barahmaa man hai Dhotee.   html   pdf
kaa-i-aa kaaman at su-aaliha-o pir vasai jis naalay.   html   pdf
kaa-i-aa kalaalan laahan mayla-o gur kaa sabad gurh keen ray.   html   pdf
kaalboot kee hastanee man ba-uraa ray chalat rachi-o jagdees.   html   pdf
kaalee ko-il too kit gun kaalee.   html   pdf
kaam kroDh ahaNkaar vigootay.   html   pdf
kaam kroDh lobh jhooth nindaa in tay aap chhadaavahu.   html   pdf
kaam kroDh lobh moh mitaavai chhutkai durmat apunee Dhaaree.   html   pdf
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.   html   pdf
kaaman har ras bayDhee jee-o har kai sahj subhaa-ay.   html   pdf
kaaraj satgur aap savaari-aa.   html   pdf
kaatay kasat pooray gurdayv.   html   pdf
kaa-ya-o dayvaa kaa-i-a-o dayval kaa-i-a-o jangam jaatee.   html   pdf
kab daykh-a-u parabh aapnaa aatam kai rang.   html   pdf
kab kal sujas gaava-o gur naanak raaj jog jin maani-o.   html   pdf
kab ko bhaalai ghunghroo taalaa kab ko bajaavai rabaab.   html   pdf
kabhoo kheer khaad ghee-o na bhaavai.   html   pdf
kachaa rang kasumbh kaa thorh-rhi-aa din chaar jee-o.   html   pdf
kachhoo na thoraa har bhagtan ka-o.   html   pdf
kad dinee-ar daykhee-ai.   html   pdf
ka-ee janam bha-ay keet patangaa.   html   pdf
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.   html   pdf
kahaa kara-o jaatee kah kara-o paatee.   html   pdf
kahaa man bikhi-aa si-o laptaahee.   html   pdf
kahaa nar apno janam gavaavai.   html   pdf
kahaa so khayl tabaylaa ghorhay kahaa bhayree sehnaa-ee.   html   pdf
kaha-o kahaa apnee aDhmaa-ee.   html   pdf
kahay na jaanee a-ugan mayray.   html   pdf
kahhu gusaa-ee milee-ai kayh.   html   pdf
kahi ravidaas akath kathaa baho kaa-ay kareejai.   html   pdf
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.   html   pdf
kaho kabeer bhagat kar paa-i-aa.   html   pdf
kaho naanak mai sarab sukh paa-i-aa ih sookh bihaanee raatay.   html   pdf
kaho naanak rang chalool bha-ay hai har rang na lahai majeethaa.   html   pdf
kaho naanak sabh tayree vadi-aa-ee ko-ee naa-o na jaanai mayraa.   html   pdf
kaho pandit soochaa kavan thaa-o.   html   pdf
kaisay kaha-o mohi jee-a baydnaa-ee.   html   pdf
kal samudar bha-ay roop pargat har naam uDhaaran.   html   pdf
kalijug uDhaari-aa gurdayv.   html   pdf
kaljug meh baho karam kamaahi.   html   pdf
kaljug meh raam naam hai saar.   html   pdf
kaljug meh raam naam ur Dhaar.   html   pdf
kan binaa jaisay thothar tukhaa.   html   pdf
kanchan naaree meh jee-o lubhat hai moh meethaa maa-i-aa.   html   pdf
kanchan si-o paa-ee-ai nahee tol.   html   pdf
kanchnaa baho dat karaa.   html   pdf
kar aasaa aa-i-o parabh maagan.   html   pdf
kar isnaan simar parabh apnaa man tan bha-ay arogaa.   html   pdf
kar jorh naanak daan maaNgai dayh apnaa naa-o.   html   pdf
kar kar tahal rasnaa gun gaava-o.   html   pdf
kar keertan ho-ay uDhaar.   html   pdf
kar kirpaa apnaa daras deejai jas gaava-o nis ar bhor.   html   pdf
kar kirpaa apnai ghar aa-i-aa taa mil sakhee-aa kaaj rachaa-i-aa.   html   pdf
kar kirpaa da-i-aal parabh ih niDh siDh paava-o.   html   pdf
kar kirpaa Dhoor dayh santan kee sukh naanak ih baachhai.   html   pdf
kar kirpaa gur paarbarahm pooray an-din naam vakhaanaa raam.   html   pdf
kar kirpaa har pargatee aa-i-aa.   html   pdf
kar kirpaa karahu parabh daat.   html   pdf
kar kirpaa mayray pareetam su-aamee naytar daykheh daras tayraa raam.   html   pdf
kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.   html   pdf
kar kirpaa pooran sukh-daatay.   html   pdf
kar kirpaa vashu mayrai hirdai ho-ay sahaa-ee aap.   html   pdf
kar mastak gur poorai Dhari-o man jeeto jag saaree.   html   pdf
karahu gat da-i-aal santahu moree.>   html   pdf
karai duhkaram dikhaavai hor.   html   pdf
karam Dharam pakhand jo deeseh tin jam jaagaatee lootai.   html   pdf
kara-o bayntee satgur apunee.   html   pdf
kara-o bin-o gur apnay pareetam har var aan milaavai.   html   pdf
kara-o manorath manai maahi apnay parabh tay paava-o.   html   pdf
karhalay man pardaysee-aa ki-o milee-ai har maa-ay.   html   pdf
kartaa sabh ko tayrai jor.   html   pdf
kartaa too mai maan nimaanay.   html   pdf
kartaa too mayraa jajmaan.   html   pdf
karvat bhalaa na karvat tayree.   html   pdf
kat jaa-ee-ai ray ghar laago rang.   html   pdf
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.   html   pdf
kathaa keertan raag naad Dhun ih bani-o su-aa-o.   html   pdf
kathaa puraatan i-o sunee bhagtan kee baanee.   html   pdf
kathee-ai satsang parabh gi-aan.   html   pdf
ka-udee badlai ti-aagai ratan.   html   pdf
ka-un ko kalank rahi-o raam naam layt hee.   html   pdf
ka-un moo-aa ray ka-un moo-aa.   html   pdf
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.   html   pdf
ka-un vadaa maa-i-aa vadi-aa-ee.   html   pdf
kaval nain maDhur bain kot sain sang sobh kahat maa jasod jisahi dahee bhaat khaahi jee-o.   html   pdf
kavan banee ree tayree laalee.   html   pdf
kavan gun paraanpat mila-o mayree maa-ee.   html   pdf
kavan kaaj sirjay jag bheetar janam kavan fal paa-i-aa.   html   pdf
kavan kahaa gun kant pi-aaray.   html   pdf
kavan kahaaN ha-o gun pari-a tayrai.   html   pdf
kavan kavan nahee patri-aa tumHree parteet.   html   pdf
kavan sanjog mila-o parabh apnay.   html   pdf
kaysaa kaa kar beejnaa sant cha-ur dhulaava-o.   html   pdf
kee visrahi dukh bahutaa laagai.   html   pdf
keenHay paap kay baho kot.   html   pdf
kee-o singaar milan kay taa-ee.   html   pdf
keerat parabh kee gaa-o mayree rasnaaN.   html   pdf
keertan nirmolak heeraa.   html   pdf
keetaa karnaa sarab rajaa-ee kichh keechai jay kar sakee-ai.   html   pdf
keetaa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.   html   pdf
keetaa lorheh so parabh ho-ay.   html   pdf
khaalik khalak khalak meh khaalik poor rahi-o sarab thaaN-ee.   html   pdf
khaanaa peenaa hasnaa sa-unaa visar ga-i-aa hai marnaa.   html   pdf
khaat kharchat nibhat rahai gur sabad akhoot.   html   pdf
khasam bisaar aan kamm laageh.   html   pdf
khatree baraahman sood vais ko jaapai har mantar japainee.   html   pdf
khayl khilaa-ay laad laadaavai sadaa sadaa andaa-ee.   html   pdf
kheer aDhaar baarik jab hotaa bin kheerai rahan na jaa-ee.   html   pdf
khin meh thaap nivaajay thaakur neech keet tay karahi raajangaa.   html   pdf
khin meh thaap uthaapanhaaraa keemat jaa-ay na karee.   html   pdf
khojahu santahu har barahm gi-aanee.   html   pdf
khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.   html   pdf
khojat khojat darsan chaahay.   html   pdf
khojat khojat mai firaa khoja-o ban thaan.   html   pdf
khojat sant fireh parabh paraan aDhaaray raam.   html   pdf
khoob khoob khoob khoob khoob tayro naam.   html   pdf
khoob tayree pagree meethay tayray bol.   html   pdf
khuli-aa karam kirpaa bha-ee thaakur keertan har har gaa-ee.   html   pdf
khuraasaan khasmaanaa kee-aa hindusataan daraa-i-aa.   html   pdf
ki-aa gun tayray aakh vakhaanaa parabh antarjaamee jaan.   html   pdf
ki-aa gun tayray saar samHaalee mohi nirgun kay daataaray.   html   pdf
ki-aa ham jee-a jant baychaaray baran na saakah ayk romaa-ee.   html   pdf
ki-aa jap ki-aa tap ki-aa barat poojaa.   html   pdf
ki-aa kathee-ai kichh kathan na jaa-ee.   html   pdf
ki-aa maaga-o kichh thir na rahaa-ee.   html   pdf
ki-aa pahira-o ki-aa odh dikhaava-o.   html   pdf
ki-aa parhee-ai ki-aa gunee-ai.   html   pdf
ki-aa soveh naam visaar gaafal gahili-aa.   html   pdf
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.   html   pdf
ki-aa too socheh ki-aa too chitvahi ki-aa tooN karahi upaa-ay.   html   pdf
ki-aa too so-i-aa jaag i-aanaa.   html   pdf
kichhahoo kaaj na kee-o jaan.   html   pdf
kin biDh hee-aro Dheerai nimaano   html   pdf
kin biDh milai gusaa-ee mayray raam raa-ay.   html   pdf
kin biDh saagar taree-ai.   html   pdf
kinhee banji-aa kaaNsee taaNbaa kinhee la-ug supaaree.   html   pdf
kinhee kee-aa parvirat pasaaraa.   html   pdf
ki-o bisrai parabh manai tay jis kay gun ayh.   html   pdf
ki-o chhoota-o kaisay tara-o bhavjal niDh bhaaree.   html   pdf
ki-o jeevan pareetam bin maa-ee.   html   pdf
ki-o leejai gadh bankaa bhaa-ee.   html   pdf
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.   html   pdf
kirpaa karahu deen kay daatay mayraa gun avgan na beechaarahu ko-ee.   html   pdf
kirpaa karahu jis purakh biDhaatay so sadaa sadaa tuDh Dhi-aavai.   html   pdf
kirpaa niDh bashu ridai har neet.   html   pdf
kirsaanee kirsaan karay lochai jee-o laa-ay.   html   pdf
kis ha-o sayvee ki-aa jap karee satgur poochha-o jaa-ay.   html   pdf
kis hee Dharhaa kee-aa mitar sut naal bhaa-ee.   html   pdf
kitai parkaar na toota-o pareet. daas tayray kee nirmal reet.   html   pdf
ko banjaaro raam ko mayraa taaNdaa laadi-aa jaa-ay ray.   html   pdf
ko-ay na kis hee sang kaahay garbee-ai.   html   pdf
ko-ee aakhai bhootnaa ko kahai baytaalaa.   html   pdf
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   html   pdf
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee.   html   pdf
ko-ee aavai santo har kaa jan santo mayraa pareetam jan santo mohi maarag dikhlaavai.   html   pdf
ko-ee aisaa sant sahj sukh-daata mohi maarag day-ay bataa-ee.   html   pdf
ko-ee aiso ray bhaytai sant mayree laahai sagal chint thaakur si-o mayraa rang laavai.   html   pdf
ko-ee hai ray sant sahj sukh antar jaa ka-o jap tap day-o dalaalee ray.   html   pdf
ko-ee jaanai kavan eehaa jag meet.   html   pdf
ko-ee jan har si-o dayvai jor.   html   pdf
ko-oo hai mayro saajan meet.   html   pdf
ko-oo har samaan nahee raajaa.   html   pdf
ko-oo maa-ee bhooli-o man samjhaavai.   html   pdf
koop bhari-o jaisay daadiraa kachh days bidays na boojh.   html   pdf
kot barahmand ko thaakur su-aamee sarab jee-aa kaa daataa ray.   html   pdf
kot bighan nahee aavahi nayr.   html   pdf
kot bisan keenay avtaar.   html   pdf
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.   html   pdf
kot laakh sarab ko raajaa jis hirdai naam tumaaraa.   html   pdf
kot majan keeno isnaan.   html   pdf
kuchil kathor kapat kaamee.   html   pdf
kundlanee surjhee satsangat parmaanand guroo mukh machaa.   html   pdf
kurbaan jaa-ee gur pooray apnay.   html   pdf