a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.   html   pdf
naa jaanaa baikunth kahaa hee.   html   pdf
naa jaanaa ki-aa gat raam hamaaree.   html   pdf
naa jaanaa moorakh hai ko-ee naa jaanaa si-aanaa.   html   pdf
naa kaasee mat oopjai naa kaasee mat jaa-ay.   html   pdf
naa man marai na kaaraj ho-ay.   html   pdf
naa oh martaa naa ham dari-aa.   html   pdf
naad samaa-ilo ray satgur bhaytilay dayvaa. rahaa-o   html   pdf
naal naraa-in mayrai.   html   pdf
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.   html   pdf
naam binaa jo pahirai khaa-ay.   html   pdf
naam binaa kahhu ko tari-aa.   html   pdf
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.   html   pdf
naam gur dee-o hai apunai jaa kai mastak karmaa.   html   pdf
naam japahu mayray saajan sainaa.   html   pdf
naam kahat govind kaa soochee bha-ee rasnaa.   html   pdf
naam kee badaa-ee da-ee gur raamdaas ka-o.   html   pdf
naam lait kichh bighan na laagai.   html   pdf
naam lait man pargat bha-i-aa.   html   pdf
naam milai man taripat-ee-ai bin naamai Dharig jeevaas.   html   pdf
naam na jaani-aa raam kaa.   html   pdf
naam niranjan neer naraa-in.   html   pdf
naam tayro aartee majan muraaray.   html   pdf
naamay pareet naaraa-in laagee.   html   pdf
naamay such naamo parha-o naamay chaj aachaar.   html   pdf
naamo ho naam saahib ko paraan aDhree-aa.   html   pdf
naanak daas parabh aap pehraa-i-aa bharam bha-o mayt likhaava-o ray.   html   pdf
naanak kahat bhagat rachhak har nikat taahi tum maano.   html   pdf
naanak naam japai so jeevai.   html   pdf
naanak naam niranjan jaan-ya-o keenee bhagat paraym liv laa-ee.   html   pdf
naanak sukh paa-i-aa har keertan miti-o sagal kalaysaa.   html   pdf
naaNgay aavan naaNgay jaanaa.   html   pdf
naa-o kartaa kaadar karay ki-o bol hovai jokheevadai.   html   pdf
naa-o parbhaatai sabad Dhi-aa-ee-ai chhodahu dunee pareetaa.   html   pdf
naaraa-in har rang rango.   html   pdf
naaraa-in narpat namaskaarai.   html   pdf
naath kachhoo-a na jaan-o.   html   pdf
nachi-ai tapi-ai bhagat na ho-ay.   html   pdf
nagan firat jou paa-ee-ai jog.   html   pdf
nahee tul gobid naam Dhunay.   html   pdf
nainee har har laagee taaree.   html   pdf
nainhu need par darisat vikaar.   html   pdf
nainhu neer bahai tan kheenaa bha-ay kays duDh vaanee.   html   pdf
naktee ko thangan baadaa dooN.   html   pdf
namaskaar taa ka-o lakh baar.   html   pdf
na-o niDh tayrai sagal niDhaan.   html   pdf
naroo marai nar kaam na aavai.   html   pdf
nav khandan ko raaj kamaavai ant chalaigo haaree.   html   pdf
naytar pargaas kee-aa gurdayv.   html   pdf
naytar puneet bha-ay daras paykhay maathai para-o ravaal.   html   pdf
neech jaat har japti-aa utam padvee paa-ay.   html   pdf
neekee raam kee Dhun so-ay.   html   pdf
neekee saaDh sangaanee.   html   pdf
niguni-aa no aapay bakhas la-ay bhaa-ee satgur kee sayvaa laa-ay.   html   pdf
nikas ray pankhee simar har paaNkh.   html   pdf
nikat jee-a kai sad hee sangaa.   html   pdf
nindak ahilaa janam gavaa-i-aa.   html   pdf
nindak aisay hee jhar paree-ai.   html   pdf
ninda-o ninda-o mo ka-o log ninda-o.   html   pdf
nirbighan bhagat bhaj har har naa-o.   html   pdf
nirDhan aadar ko-ee na day-ay.   html   pdf
nirDhan ka-o tum dayvhu Dhanaa.   html   pdf
nirgun kathaa kathaa hai har kee.   html   pdf
nirkhat nirkhat rain sabh nirkhee mukh kaadhai amrit peejai.   html   pdf
nirvairai sang vair rachaa-ay pahuch na sakai gavaarai.   html   pdf
nit dinas raat laalach karay bharmai bharmaa-i-aa.   html   pdf
nit nit da-yu samaalee-ai.   html   pdf
nit uth gaavhu parabh kee banee.   html   pdf
nit uth koree gaagar aanai leepat jee-o ga-i-o.   html   pdf
nitparat naavan raam sar keejai.   html   pdf
niv niv paa-ay laga-o gur apunay aatam raam nihaari-aa.   html   pdf