a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

vaahiguroo vaahiguroo vaahiguroo vaahi jee-o.   html   pdf
vaahu vaahu banee nirankaar hai tis jayvad avar na ko-ay.   html   pdf
vaahu vaahu pooray gur kee banee.   html   pdf
vaahu vaahu saachay mai tayree tayk.   html   pdf
vaar vaara-o anik daara-o.   html   pdf
vadaa mayraa govind agam agochar aad niranjan nirankaar jee-o.   html   pdf
vaday vaday jo deeseh log.   html   pdf
vaday vaday raajan ar bhooman taa kee tarisan na boojhee.   html   pdf
vadbhaagee har keertan gaa-ee-ai.   html   pdf
vadee aarjaa har gobind kee sookh mangal kali-aan beechaari-aa.   html   pdf
vadee vadi-aa-ee vaday kee gurmukh bolaataa.   html   pdf
vaido na vaa-ee bhaino na bhaa-ee ayko sahaa-ee raam hay.   html   pdf
vanaj karahu vanjaariho vakhar layho samaal.   html   pdf
vanj mayray aalsaa har paas baynantee.   html   pdf
vas mayray pi-aari-aa vas mayray govidaa har kar kirpaa man vas jee-o.   html   pdf
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.   html   pdf
vich dunee-aa sayv kamaa-ee-ai.   html   pdf
vich kartaa purakh khalo-aa.   html   pdf
visar naahee ayvad daatay.   html   pdf
visar naahee daataar aapnaa naam dayh.   html   pdf
visar naahee parabh paraan aDhaaray jee-o.   html   pdf
visrahi naahee jit too kabhoo so thaan tayraa kayhaa.   html   pdf