Audio uploaded by Jaskiransachdeva

Title Artist Album Tags ShabdID Length Created
Rasik Rasik Har Ke Bibi Jaskiran Kaur Mere Laalan Ki Shobha Punjabi Hukamnama, Gurbani, Shabad Kirtan, Female Vocalist 4111 9:52 6 years 5 months ago
Ram Ram Bol Bibi Jaskiran Kaur Mere Laalan Ki Shobha Punjabi Devotional, Gurbani, Shabad Kirtan, Female Vocalist 4205 9:28 6 years 5 months ago
Jin Jin Naam Dhiaya Bibi Jaskiran Kaur Mere Laalan Ki Shobha Raag, Punjabi Devotional, Gurbani, Shabad Keertan 358 10:08 7 years 4 months ago
Ja Kay Simran Bibi Jaskiran Kaur Mere Laalan Ki Shobha Punjabi Devotional, Gurbani, Shabad Kirtan 2331 8:08 7 years 6 months ago
Gur Paras Hum Loh Bibi Jaskiran Kaur Mere Laalan Ki Shobha Punjabi Devotional, Gurbani, Shabad Kirtan 3997 11:09 7 years 6 months ago
Mere Lalan Ki Sobha Bibi Jaskiran Kaur Mere Laalan Ki Shobha Punjabi Devotional, Gurbani, Shabad Kirtan 4817 7:48 7 years 6 months ago
Shalok Nauve Paatshah Ji De (part 2/2) Bibi Jaskiran Kaur Shalok Nauve Paatshah Ji De Raag, Punjabi Devotional, Gurbani 5511 26:15 9 years 6 months ago
Shalok Nauve Paatshah Ji De (part 1/2) Bibi Jaskiran Kaur Shalok Nauve Paatshah Ji De Punjabi Devotional, Simran, Gurbani, Shabad Kirtan 5481 26:15 9 years 6 months ago
Anand Sahib Bibi Jaskiran Kaur Japji Sahib Rehraas Sahib Banis, Gurbani, Shabad Kirtan 333375 2:55 9 years 6 months ago
Simran Bibi Jaskiran Kaur Japji Sahib Rehraas Sahib Simran 2:20 9 years 6 months ago
Ardass Bibi Jaskiran Kaur Japji Sahib Rehraas Sahib Banis, Raag, Simran, Gurbani, Shabad Kirtan 3:18 9 years 6 months ago
Rehraas Sahib Bibi Jaskiran Kaur Japji Sahib Rehraas Sahib Banis, Nitnem, Shabad Kirtan 40 21:48 9 years 6 months ago
Kirtan Sohila Bibi Jaskiran Kaur Japji Sahib Rehraas Sahib Nitnem, Gurbani 49 5:18 9 years 6 months ago
Japji Sahib Bibi Jaskiran Kaur Japji Sahib Rehraas Sahib Banis, Gurbani, Shabad Kirtan, Japji Sahib 1 24:17 9 years 6 months ago
Asa Di Vaar (Part 2/2) Bibi Jaskiran Kaur ASA DI VAAR (2011) Banis, Raag, Punjabi Devotional, Nitnem, Shabad Kirtan 1656 32:32 9 years 6 months ago
Asa Di Vaar (Part1/2) Bibi Jaskiran Kaur ASA DI VAAR (2011) Raag, Punjabi Devotional, Simran, Nitnem, Gurbani, Shabad Kirtan 1656 41:25 9 years 6 months ago
Amrit Bachan Har Ke Bibi Jaskiran Kaur Mere Sahiba Gurbani 1065 6:49 9 years 6 months ago
Mat Dekh Bhoola Bisrai Bibi Jaskiran Kaur Mere Sahiba Raag, Punjabi Devotional, Gurbani 54 10:15 9 years 6 months ago
Satgur Mere Ki Vaduayee Bibi Jaskiran Kaur Mere Sahiba Gurbani 4086 13:54 9 years 6 months ago
Amrit Naam Nidhan Hai Bibi Jaskiran Kaur Mere Sahiba Raag, Punjabi Devotional, Simran, Gurbani, Shabad Kirtan 1230 6:45 9 years 6 months ago

Pages