Sikh Gurpurab Calendar 2022-23 | Nanakshahi Samat 554

Sikh Nanakshahi Calendar 554 (2022-23) ~ List of dates and events celebrated by Sikhs.

Gurpurab | Gurgaddi | Joti Jot Dates

Gurus Birth GuruShip Joti Jot
Guru Nanak Dev Ji 08 Nov (23 Katak) - 20 Sept (04 Assu)
Guru Angad Dev Ji 01 May (18 Vaisakh) 15 Sept (30 Bhadon) 05 April (23 Chet)
Guru Amar Das Ji 15 May (02 Jeth) 02 April (20 Chet) 10 Sept (25 Bhadon)
Guru Ramdas Ji 11 Oct (25 Assu) 08 Sept (23 Bhadon) 30 Aug (14 Bhadon)
Guru Arjan Dev Ji 23 April (10 Vaisakh) 29 Aug (13 Bhadon) 03 June (21 Jeth)
Guru Har Gobind Sahib Ji 15 June (01 Haarh) 23 May (10 Jeth) 06 April (24 Chet)
Guru Har Rai Sahib Ji 03 Feb (21 Magh) 30 March (17 Chet) 19 Oct (03 Katak)
Guru Har Krishan Sahib Ji 22 July (07 Savan) 19 Oct (03 Katak) 15 April (02 Vaisakh)
Guru Tegh Bahadur Ji 21 April (08 Vaisakh) 15 April (02 Vaisakh) 28 Nov (13 Maghar)
Guru Gobind Singh Ji 29 Dec (14 Poh) 26 Nov (11 Maghar) 29 Oct (13 Katak)

 

Month wise dates for Gurpurab, historic events

March 2022  |  Chet starts on 14th Mar | Masya - 2nd Mar | Puranmaasi - 18th Mar

14 Festival New Year (Bikarmi Year 2079-80) Nanakshahi Samvat 554 starts 01 Chet
19 Historical Holla Mahalla 06 Chet
23 Shaheedi Sardar Bhagat Singh 10 Chet
25 Shaheedi Bhai Subheg Singh & Bhai Shabaz Singh 12 Chet
30 Gurgaddi Sri Guru Har Rai Sahib Ji 17 Chet

April 2022  I  Vaisakh starts on 14th  Apr | Masya - 30th Apr | Puranmaasi - 16th Apr

02 Gurgaddi Sri Guru Amar Das Ji

20 Chet

05 Joti Jot Sri Guru Angad Dev Ji 23 Chet
06 Joti Jot Sri Guru Hargobind Sahib Ji 24 Chet
09 Birth Sahibzada Baba Jujhar Singh Ji 27 Chet
14 Historical Vaisakhi

01 Vaisakh

15 Joti Jot Sri Guru HarKrishan Sahib Ji 02 Vaisakh
15 Gurgaddi Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji 02 Vaisakh
21 Birth Bhagat Dhana Ji 08 Vaisakh
21 Prakash Prakash of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji 08 Vaisakh
23 Prakash Sri Guru Arjan Dev Ji 10 Vaisakh

May 2022  I  Jeth starts on 14th May | Masya - 30th May | Puranmaasi - 16th May

01 Prakash Sri Guru Angad Dev Ji 18 Vaisakh
04 Shaheedi 40 Mukte In Muktsar 21 Vaisakh
15 Prakash Sri Guru Amar Das Ji 02 Jeth
16 Historical Chotta Ghallughara 03 Jeth
23 Gurgaddi Sri Guru Hargobind Sahib Ji 10 Jeth

June 2022  I  Haarh starts on 15th Jun | Masya - 29th Jun | Puranmaasi - 14th Jun

03 Shaheedi Sri Guru Arjan Dev Ji 21 Jeth
04 Shaheedi Akal Takht Martyrdom (1984) 22 Jeth
14 Birth Bhagat Kabir Ji 32 Jeth
15 Prakash Sri Guru Hargobind Sahib Ji 01 Haarh
25 Shaheedi Baba Banda Singh Bahadur 11 Haarh

July 2022  I  Savan starts 16th Jul | Masya -  28th Jul | Puranmaasi - 13th Jul

02 Historical Sirjana Diwas (Initiation Day) Akal Takht Sahib 18 Haarh
09 Shaheedi Bhai Mani Singh Ji 25 Haarh
09 Historical Miri Piri Divas 25 Haarh
16 Shaheedi Bhai Taru Singh Ji 01 Savan
22 Prakash Sri Guru Harkrishan Sahib Ji 07 Savan
31 Shaheedi Sardar Udham Singh 16 Savan

August 2022  I  Bhadon starts 17th Aug | Masya -  27th Aug | Puranmaasi - 12th Aug

28 1st Prakash Sri Guru Granth Sahib Ji (at Sri Harmandir Sahib Ji) 12 Bhadon
29 Gurgaddi Sri Guru Arjan Dev Ji 13 Bhadon
30 Historical Sampuranta Divas Sri Guru Granth Sahib Ji 14 Bhadon
30 Joti Jot Sri Guru Ram Das Ji 14 Bhadon

September 2022  I  Assu starts 17th Sep| Masya -  25th Sep | Puranmaasi - 10th Sep

03 Historical Marriage of Sri Guru Nanak Dev Ji (Batala) 18 Bhadon
08 Gurgaddi Sri Guru Ram Das Ji 23 Bhadon
10 Joti Jot Sri Guru Amar Das Ji 25 Bhadon
15 Gurgaddi Sri Guru Angad Dev Ji 30 Bhadon
20 Joti Jot Sri Guru Nanak Dev Ji 04 Assu

October 2022  I  Katak starts 17th Oct | Masya - 25th Oct | Puranmaasi - 09th Oct

11 Prakash Sri Guru Ram Das Ji 25 Assu
19 Joti Jot Sri Guru Har Rai Sahib Ji 03 Katak
19 Gurgaddi Sri Guru HarKrishan Sahib Ji 03 Katak
23 Birth Baba Budha Ji 07 Katak
24 Historical Bandhi Chhor Divas/Diwali 08 Katak
27 Gurgaddi Sri Guru Granth Sahib Ji (Nanded) 11 Katak
29 Joti Jot Sri Guru Gobind Singh Ji 13 Katak
30 Historical Saka Panja Sahib (Pakistan) 14 Katak

November 2022  I  Maghar starts 16th Nov | Masya -  23rd Nov | Puranmaasi - 08th Nov

03 Birth Mata Sahib Kaur Ji (Mother of Khalsa) 18 Katak
04 Birth Bhagat Namdev Ji 19 Katak
08 Prakash Sri Guru Nanak Dev Ji 23 Katak
15 Shaheedi Baba Deep Singh Ji 30 Katak
19 Birth  Baba Gurditta Ji 04 Maghar
26 Gurgaddi Sri Guru Gobind Singh Ji 11 Maghar
28 Shaheedi Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji  13 Maghar
30 Birth Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji 15 Maghar

December 2022  I  Poh starts 16th Dec | Masya -  23rd Dec | Puranmaasi - 08th Dec

14 Birth Sahibzada Baba Fateh Singh Ji 29 Maghar
22 Historical Saka Chamkaur Sahib Ji 08 Poh
22 Shaheedi Sahibzada Baba Ajit Singh Ji 08 Poh
22 Shaheedi Sahibzada Baba Jujhar Singh Ji 08 Poh
27 Shaheedi Sahibzada Baba Jorawar Singh Ji 13 Poh
27 Shaheedi Sahibzada Baba Fateh Singh Ji 13 Poh
29 Prakash Guru Gobind Singh Ji 14 Poh

January 2023  I  Maagh starts 14th Jan | Masya -  21st Jan | Puranmaasi - 6th Jan

14 Jod Mela Sri Muktsar Sahib (Maaghi) 1 Maagh
27 Birthday Baba Deep Singh Ji 14 Maagh

February 2023  I  Phagun starts 13th Feb | Masya -  20th Feb | Puranmaasi - 5th Feb

03 Prakash Sri Guru Har Rai Sahib Ji 21 Magh
05 Birth Bhagat Ravi Das Ji 23 Magh
09  Historical   Wadda Ghallughara (Kup Rohira - Sangrur) 27 Magh
12 Birth Sahibzada Baba Ajit Singh Ji 30 Magh
21 Historical Shaheedi Saka Nankana Sahib & Sri Gangsar Jaito 09 Phagun

# All dates are as per SGPC Calendar