Sikh Gurpurab Calendar 2021 | Nanakshahi Samat 553

Sikh Nanakshahi Calendar 2021 ~ List of dates and events celebrated by Sikhs.

Download a beautiful calendar here that you can print!

 

Gurpurab | Gurgaddi | Joti Jot Dates

Gurus Birth GuruShip Joti Jot
Guru Nanak Dev Ji 19 Nov - 01 Oct
Guru Angad Dev Ji 12 May 26 Sept 16 April
Guru Amar Das Ji 25 May 13 April 20 Sept
Guru Ramdas Ji 22 Oct 18 Sept 09 Sept
Guru Arjan Dev Ji 03 May 08 Sept 14 June
Guru Har Gobind Sahib Ji 25 June 02 June 17 April
Guru Har Rai Sahib Ji 25 Feb 09 April 30 Oct
Guru Har Krishan Sahib Ji 02 Aug 30 Oct 25 April
Guru Tegh Bahadur Ji 01 May 25 April 08 Dec
Guru Gobind Singh Ji 20 Jan 06 Dec 09 Nov

 

Month wise dates for Gurpurab, historic events

January 2021   I  Magh starts on 14th Jan | Masya - 13th Jan | Puranmaasi - 28th Jan

14  Festival Maghi Mela Muktsar 01 Magh
18 Birth Pyare Bhai Himmat Singh Ji 05 Magh
20 Prakash Sri Guru Gobind Singh Ji 07 Magh
27 Birth Baba Deep Singh Ji Shaheed 14 Magh

February 2021  I  Phagun starts on 12th Feb | Masya - 11th Feb | Puranmaasi - 27th Feb

09  Historical   Wadda Ghallughara (Kup Rohira - Sangrur) 27 Magh
11 Birth Sahibzada Baba Ajit Singh Ji 29 Magh
21 Historical Shaheedi Saka Nankana Sahib & Sri Gangsar Jaito 10 Phagun
25 Prakash Sri Guru Har Rai Sahib Ji 14 Phagun
27 Birth Bhagat Ravi Das Ji 16 Phagun

March 2021  I  Chet starts on 14th Mar | Masya - 13th Mar | Puranmaasi - 28th Mar

14 Festival New Year (Bikarmi Year 2078) Nanakshahi Samvat 553 starts 01 Chet
23 Shaheedi Sardar Bhagat Singh 10 Chet
25 Shaheedi Bhai Subheg Singh & Bhai Shabaz Singh 12 Chet
29 Historical Holla Mahalla 16 Chet

April 2021  I  Vaisakh starts on 13th  Apr | Masya - 11 - 12th Apr | Puranmaasi - 27th Apr

06 Birth Sahibzada Baba Jujhar Singh Ji 24 Chet
09 Gurgaddi Sri Guru Har Rai Sahib Ji 27 Chet
13 Historical Vaisakhi

01 Vaisakh

13 Gurgaddi Sri Guru Amar Das Ji

01 Vaisakh

16 Joti Jot Sri Guru Angad Dev Ji 04 Vaisakh
17 Joti Jot Sri Guru Hargobind Sahib Ji 05 Vaisakh
20 Birth Bhagat Dhana Ji 08 Vaisakh
22 Joti Jot Baba Gurditta Ji 10 Vaisakh
24 Birth Shaheed Bhai Mani Singh Ji 12 Vaisakh
25 Joti Jot Sri Guru HarKrishan Sahib Ji 13 Vaisakh
25 Gurgaddi Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji 13 Vaisakh

May 2021  I  Jeth starts on 14th May | Masya - 11th May | Puranmaasi - 26th May

01  Prakash 400th Prakash of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji 19 Vaisakh
03 Prakash Sri Guru Arjan Dev Ji 21 Vaisakh
03 Shaheedi 40 Mukte In Muktsar 21 Vaisakh
12 Prakash Sri Guru Angad Dev Ji 30 Vaisakh
17 Historical Chotta Ghallughara 04 Jeth
25 Prakash Sri Guru Amar Das Ji 12 Jeth

June 2021  I  Haarh starts on 15th Jun | Masya - 10th Jun | Puranmaasi - 24th Jun

02 Gurgaddi Sri Guru Hargobind Sahib Ji 20 Jeth
04 Birth Pyare Bhai Mohkam Singh Ji 22 Jeth
06 Shaheedi Sant Jarnail Singh Khalsa Bhindrawale 24 Jeth
14 Shaheedi Sri Guru Arjan Dev Ji 32 Jeth
18 Birth Pyare Bhai Sahib Singh Ji 04 Haarh
24 Birth Bhagat Kabir Ji 10 Haarh
25 Prakash Sri Guru Hargobind Sahib Ji 11 Haarh
25 Shaheedi Baba Banda Singh Bahadur 11 Haarh

July 2021  I  Savan starts 16th Jul | Masya -  9 - 10th Jul | Puranmaasi - 24th Jul

02 Historical Sirjana Diwas (Initiation Day) Akal Takht Sahib 18 Haarh
09 Shaheedi Bhai Mani Singh Ji 25 Haarh
16 Shaheedi Bhai Taru Singh Ji 01 Savan
19 Historical Miri Piri Divas 04 Savan
31 Shaheedi Sardar Udham Singh 16 Savan

August 2021  I  Bhadon starts 16th Aug | Masya -  8th Aug | Puranmaasi - 22nd Aug

02 Prakash Sri Guru Harkrishan Sahib Ji 18 Savan
16 Barsi Sant Kartar Singh Ji Bhindrawale 01 Bhadon
26 Birth Pyare Bhai Daya Singh Ji 11 Bhadon
29 Historical Sampuranta Divas Sri Guru Granth Sahib Ji 14 Bhadon

September 2021  I  Assu starts 16th Sep| Masya -  7th Sep | Puranmaasi - 20th Sep

07 1st Prakash Sri Guru Granth Sahib Ji (at Sri Harmandir Sahib Ji) 23 Bhadon
08 Gurgaddi Sri Guru Arjan Dev Ji 24 Bhadon
09 Joti Jot Sri Guru Ram Das Ji 25 Bhadon
11 Joti Jot Bhai Gurdaas Ji 27 Bhadon
13 Historical Marriage of Sri Guru Nanak Dev Ji (Batala) 29 Bhadon
18 Gurgaddi Sri Guru Ram Das Ji 03 Assu
20 Joti Jot Sri Guru Amar Das Ji 05 Assu
26 Gurgaddi Sri Guru Angad Dev Ji 11 Assu
28 Birth Sardar Shaheed Bhagat Singh 13 Assu

October 2021  I  Katak starts 17th Oct | Masya -  6th Oct | Puranmaasi - 20th Oct

01 Joti Jot Sri Guru Nanak Dev Ji 16 Assu
09 Shaheedi Bhai Sukhdev Singh Sukha & Bhai Harjinder Singh Jinda 24 Assu
22 Prakash Sri Guru Ram Das Ji 06 Katak
23 Birth Baba Budha Ji 07 Katak
23 Birth Pyare Bhai Dharam Singh Ji 07 Katak
30 Joti Jot Sri Guru Har Rai Sahib Ji 14 Katak
30 Gurgaddi Sri Guru HarKrishan Sahib Ji 14 Katak
30 Historical Saka Panja Sahib (Pakistan) 14 Katak
31 Shaheedi Bhai Beant Singh 15 Katak

November 2021  I  Maghar starts 16th Nov | Masya -  4th Nov | Puranmaasi - 19th Nov

03 Birth Mata Sahib Kaur Ji (Mother of Khalsa) 18 Katak
04 Historical Bandhi Chhor Divas/Diwali 19 Katak
06 Gurgaddi Sri Guru Granth Sahib Ji (Nanded) 21 Katak
09  Joti Jot Sri Guru Gobind Singh Ji 24 Katak
14 Birth Bhagat Namdev Ji 29 Katak
15 Shaheedi Baba Deep Singh Ji 30 Katak
19 Prakash Sri Guru Nanak Dev Ji 04 Maghar
19 Birth  Baba Gurditta Ji 04 Maghar
30 Birth Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji 15 Maghar

December 2021  I  Poh starts 15th Dec | Masya -  4th Dec | Puranmaasi - 19th Dec

06 Birth Sahibzade Baba Jorawar Singh Ji 21 Maghar
06 Gurgaddi Sri Guru Gobind Singh Ji 21 Maghar
08 Shaheedi Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji  23 Maghar
14 Birth Sahibzada Baba Fateh Singh Ji 29 Maghar
22 Birth Baba Atal Rai Ji 08 Poh
22 Historical Saka Chamkaur Sahib Ji 08 Poh
22 Shaheedi Sahibzada Baba Ajit Singh Ji 08 Poh
22 Shaheedi Sahibzada Baba Jujhar Singh Ji 08 Poh
24 Barsi Baba Thakur Singh Ji Khalsa Bhindrawale 10 Poh
27 Shaheedi Sahibzada Baba Jorawar Singh Ji 13 Poh
27 Shaheedi Sahibzada Baba Fateh Singh Ji 13 Poh

*Dates for January 2022 - March 2022 will be added soon

# All dates are as per SGPC Calendar