Audio uploaded by Anonymous

Title Artist Album Tags ShabdID Length Created
Punjabi Hukamnama Katha - Ang 714 Manji Sahib Kathavachaks Punjabi Hukamnama Katha Hukamnama, Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 50:15 4 years 1 month ago
Vaara Bhai Gurdas Ji - Pauri 19-20 Bhai Gurcharan Singh Fakar Vaara Bhai Gurdas Ji Punjabi Katha, Gurbani, Vaar, Male Vocalist 5690 42:56 4 years 6 months ago
Vaara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Vaara Bhai Gurdas Ji Punjabi Katha, Gurbani, Vaar, Male Vocalist 5712 55:03 4 years 6 months ago
Waara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Waara Bhai Gurdas JI Punjabi Katha, Vaar, Male Vocalist 5725 63:51 4 years 6 months ago
Waara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Waara Bhai Gurdas JI Punjabi Katha, Vaar, Male Vocalist 5758 64:28 4 years 6 months ago
Waara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Waara Bhai Gurdas JI Punjabi Katha, Vaar, Male Vocalist 5760 46:14 4 years 6 months ago
Waara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Waara Bhai Gurdas JI 59:29 4 years 6 months ago
Waara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Waara Bhai Gurdas JI 72:11 4 years 6 months ago
Waara Bhai Gurdas JI Bhai Gurcharan Singh Fakar Waara Bhai Gurdas JI Punjabi Katha, Vaar, Male Vocalist 9:07 4 years 6 months ago
Kiya Tud Karam Bhai Jagjit Singh (Qadian) Har Bin Kaun Sahai Mann Ka Gurbani, Shabad Keertan, Male Vocalist 3375 6:40 4 years 11 months ago
Mere Sahib Bhai Jagjit Singh (Qadian) Har Bin Kaun Sahai Mann Ka Gurbani, Shabad Keertan, Male Vocalist 2862 10:09 4 years 11 months ago
BRAHMAN, BRAHMGIANI - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 4963 45:50 5 years 1 month ago
BOLI BHASHA - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 4 39:01 5 years 1 month ago
BUDH BADLI SIDH PAEE_1 - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 4936 43:58 5 years 1 month ago
BUDH BADLI SIDH PAI - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 2017 46:03 5 years 1 month ago
BURA SOCHNA - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 2806 42:30 5 years 1 month ago
CHUP - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 1 25:13 5 years 1 month ago
DEEN TE DUNI - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 5318 40:11 5 years 1 month ago
DHARAM TE LIBAS - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 4958 44:29 5 years 1 month ago
DOSTI - Punjabi Katha Bhai Ajmer Singh (Karnal) Manukh Di Katha Punjabi Katha, Gurbani, Male Vocalist 5475 40:50 5 years 1 month ago

Pages