Audio uploaded by parvindersingh

Title Artist Album Tags ShabdID Length Created
Bheya Divana Saho Ka-2 Bhai Balwinder Singh Rangila Gur Jaisa Nahi Ko Dev Mainstream, Hazuri Ragi 3662 6:17 11 years 5 months ago
Amrit Pivo Sadha Chir Bhai Balwinder Singh Rangila Gur Jaisa Nahi Ko Dev Mainstream, Hazuri Ragi 1839 8:54 11 years 5 months ago
Amrit Bani Har Har Tere Bhai Balwinder Singh Rangila Gur Jaisa Nahi Ko Dev Mainstream, Hazuri Ragi 299 8:03 11 years 5 months ago
Jo Var Chahoon So Tum Te Paon Bhai Balwinder Singh Rangila Gur Jaisa Nahi Ko Dev Mainstream, Hazuri Ragi 10200 12:54 11 years 5 months ago
Gur Jaisa Nahi Ko Dev Bhai Balwinder Singh Rangila Gur Jaisa Nahi Ko Dev Mainstream, Hazuri Ragi 4086 9:59 11 years 5 months ago
Ae Raasna Too Anras Raach Rahi Teri Pyas Na Jaye Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Mainstream, Hazuri Ragi 3375 10:19 11 years 5 months ago
Ades Baba Ades Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Mainstream, Hazuri Ragi 1609 12:27 11 years 5 months ago
Aarti Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Mainstream, Hazuri Ragi 51 12:09 11 years 5 months ago
Tu Thakur Tum Pahey Ardas Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Tu Thakur Tum Pahey Ardas Hazuri Ragi 906 10:29 11 years 5 months ago
Har Daya Prab Taro Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Tu Thakur Tum Pahey Ardas Hazuri Ragi 1653 9:45 11 years 5 months ago
Eh Neech Karam Har Mere Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Tu Thakur Tum Pahey Ardas Mainstream, Hazuri Ragi 500 19:54 11 years 5 months ago
Sawal Sunder Ramaiya Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Teri Bhagat Na Chhodon Mainstream, Hazuri Ragi 1339 12:00 11 years 5 months ago
Nahi Chhodon Rey Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Teri Bhagat Na Chhodon Mainstream, Hazuri Ragi 4239 11:50 11 years 5 months ago
Jeon Jeon Tera Hukam Tive Tiyo Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Satgur Kai Bhane Chal Mainstream, Hazuri Ragi 1996 10:47 11 years 5 months ago
Tit Jaye Bahho Satsangati Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Satgur Bachan Tumhare Mainstream, Hazuri Ragi 2215 10:43 11 years 5 months ago
Har Ka Bilovana Bilova Mere Bh Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Satgur Bachan Tumhare Mainstream, Hazuri Ragi 1777 14:24 11 years 5 months ago
Sukhiye Kan Pekhe Sab Sukhiya Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Sarab Sanjhi Gurbani 2305 12:27 11 years 5 months ago
Satgur Aaya Saran Tohari Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Sarab Sanjhi Gurbani Mainstream, Hazuri Ragi 2731 8:41 11 years 5 months ago
Jis Manukh Peh Karoh Benti Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Sarab Sanjhi Gurbani Mainstream, Hazuri Ragi 1842 13:39 11 years 5 months ago
Charan Chalho Marg Gobind Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Sabh Gobind Hai Mainstream, Hazuri Ragi 990 7:50 11 years 5 months ago

Pages