Vahiguru in Gurbani

The expression Vahiguru is widely used by the Sikhs and others in referring to Akal Purakh, the Eternal Almighty....


Vahiguru, Vaahguru


The expression Vahiguru is widely used by the Sikhs and others in referring to Akal Purakh, the Eternal Almighty. Its use in Fateh as Vahiguru Ji Ka Khalsa; Vahiguru Ji Ki Fateh as well as in the Sikh Ardas or supplication is well known. However there is also a view that the word Vahiguru is to be repeatedly chanted and called Naam Jaap/Simran. The aim of this article is to see if the word Vahiguru is Naam of the Almighty.

Given below are the various ways the words Vahiguru, Vaah guru and Vaahu Vaahu have been used by the Bhatts as included in Sri Guru Granth Sahib (SGGS), and also by Bhai Gurdas. Use of Vahiguru in Ardas has also been given for a proper understanding.

Many people spell Vahiguru as Waheguru. It is worth noting that there is no word in vernacular which has the starting sound of the letter ‘w’ like in the words water or wealth which requires curling of the lips. Vahiguru does not. Also the sound after ‘h’ is not long but short and hence ‘h’ should be followed by ‘I’ not ‘e’. So Vahiguru seems more appropriate than Waheguru. Dr Sant Singh Khalsa whose translation is give below is probably not aware of the vernacular and has used Vahiguru as Waahay guru. However in the Roman form of Gurbani given below, Dr Kulbir Thind has used Vahiguru. Prof Sahib Singh’s rendering in Gurmukhi has also been given for understanding.

SGGS

Ang 1402


Original: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥

Roman by Dr Kulbir Thind:  vāhigurū vāhigurū vāhigurū vāhi jī▫o. 

English translation by Dr Sant Singh Khalsa: Waahay Guru, Waahay Guru, Waahay Guru, Waahay Jee-o. 


Gurmukhi by Prof Sahib Singh: ਵਾਹ ਵਾਹ! ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਹੇ ਗੁਰੂ! ਸਦਕੇ!

Note: The above layout has been continued for contents of SGGS, hereon.

ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟਿ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਜਿਸਹਿ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਹਿ ਜੀਉ ॥

Kaval nain maḏẖur bain kot sain sang sobẖ kahaṯ mā jasoḏ jisahi ḏahī bẖāṯ kẖāhi jī▫o.

You are lotus-eyed, with sweet speech, exalted and embellished with millions of companions. Mother Yashoda invited You as Krishna to eat the sweet rice. 

ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤ੍ਰ ਹਨ, (ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ) ਮਾਂ ਜਸੋਧਾ ਆਖਦੀ ਸੀ-'ਹੇ ਲਾਲ (ਆ), ਦਹੀਂ ਚਾਉਲ ਖਾ।'

ਦੇਖਿ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਨੂਪੁ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ॥

Ḏekẖ rūp aṯ anūp moh mahā mag bẖa▫ī kinknī sabaḏ jẖanaṯkār kẖel pāhi jī▫o.

Gazing upon Your supremely beautiful form, and hearing the musical sounds of Your silver bells tinkling, she was intoxicated with delight. 


ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੇਡ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਤੇਰੀ ਤੜਾਗੀ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ (ਮਾਂ ਜਸੋਧਾ) ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਥਿ ਕਹਹੁ ਕਉਨੁ ਮੇਟਿ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮ੍ਯ੍ਯੁ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥


Kāl kalam hukam hāth kahhu ka▫un met sakai īs bamm▫yu ga▫yān ḏẖeān ḏẖaraṯ hī▫ai cẖāhi jī▫o.

Death's pen and command are in Your hands. Tell me, who can erase it? Shiva and Brahma yearn to enshrine Your spiritual wisdom in their hearts.
 

ਕਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਹੁਕਮ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੱਸੋ, ਕਉਣ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ) ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹੋਏ) ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥੧॥੬॥


Saṯ sācẖ sarī nivās āḏ purakẖ saḏā ṯuhī vāhigurū vāhigurū vāhigurū vāhi jī▫o. ||1||6||

You are forever True, the Home of Excellence, the Primal Supreme Being. Waahay Guru, Waahay Guru, Waahay Guru, Waahay Jee-o. ||1||6|| 


ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਛਮੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈਂ ਤੇ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹੈਂ ॥੧॥੬॥

Ang 1403


ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥

Sevak kai bẖarpūr jug jug vāhgurū ṯerā sabẖ saḏkā. 

Your servants are totally fulfilled, throughout the ages; O Waahay Guru, it is all You, forever.

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਿ ਹੈ

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਊ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥

Nirankār parabẖ saḏā salāmaṯ kahi na sakai ko▫ū ṯū kaḏ kā.

O Formless Lord God, You are eternally intact; no one can say how You came into being.


ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ (-ਰੂਪ) ਹੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ (-ਰੂਪ) ਹੈਂ, ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹੈਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਂ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਤਿਨ ਕਉ ਮੋਹੁ ਭਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ॥


Barahmā bisan sire ṯai agnaṯ ṯin ka▫o moh bẖa▫yā man maḏ kā.

You created countless Brahmas and Vishnus; their minds were intoxicated with emotional attachment.
 

(ਹੇ ਗੁਰੂ!) ਤੂੰ ਹੀ ਅਗਿਣਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਨਿ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕੁ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥


Cẖavrāsīh lakẖ jon upā▫ī rijak ḏī▫ā sabẖ hū ka▫o ṯaḏ kā.

You created the 8.4 million species of beings, and provide for their sustenance. 


(ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਹੀ) ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਂ।

ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥


Sevak kai bẖarpūr jug jug vāhgurū ṯerā sabẖ saḏkā. ||1||11||

Your servants are totally fulfilled, throughout the ages; O Waahay Guru, it is all You, forever. ||1||11|| 


ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਿ ਹੈ ॥੧॥੧੧॥

Note: The word Vaahguru has been used above.


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ ॥

vāhu vāhu kā badā ṯamāsā. 

Waaho! Waaho! Great! Great is the Play of God! 


ਬਰਕਤਿ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ) ਦਾ (ਸੰਸਾਰ-ਰੂਪ ਇਹ) ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪਿ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਚੰਦੁ ਸੂਰੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥


Āpe hasai āp hī cẖiṯvai āpe cẖanḏ sūr pargāsā.

He Himself laughs, and He Himself thinks; He Himself illumines the sun and the moon.
 

(ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪੇ ਥਲੁ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹਨੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਾਸਾ ॥


Āpe jal āpe thal thamĥan āpe kī▫ā gẖat gẖat bāsā. 

He Himself is the water, He Himself is the earth and its support. He Himself abides in each and every heart. 


(ਉਹ ਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਪੇ ਨਰੁ ਆਪੇ ਫੁਨਿ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰਿ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ॥


Āpe nar āpe fun nārī āpe sār āp hī pāsā. 

He Himself is male, and He Himself is female; He Himself is the chessman, and He Himself is the board. 


(ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ; ਆਪ ਹੀ ਨਰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੌਪੜ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗਤਿ ਸਭੈ ਬਿਚਾਰਹੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ ॥੨॥੧੨॥


Gurmukẖ sangaṯ sabẖai bicẖārahu vāhu vāhu kā badā ṯamāsā. ||2||12|| 

As Gurmukh, join the Sangat, and consider all this: Waaho! Waaho! Great! Great is the Play of God! ||2||12|| 


ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ! ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਰਕਤਿ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ (ਸੰਸਾਰ-ਰੂਪ) ਇਹ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥੨॥੧੨॥

ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਡ ਮੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ॥


Kī▫ā kẖel bad mel ṯamāsā vāhigurū ṯerī sabẖ racẖnā.

You have formed and created this play, this great game. O Waahay Guru, this is all You, forever. 


ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ; ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੇਰੀ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਹੈ; ਤੂੰ (ਤੱਤਾਂ ਦਾ) ਮੇਲ (ਕਰ ਕੇ) ਇਕ ਖੇਲ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਗਗਨਿ ਪਯਾਲਿ ਪੂਰਿ ਰਹ੍ਯ੍ਯਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ॥


Ŧū jal thal gagan pa▫yāl pūr rah▫yā amriṯ ṯe mīṯẖe jā ke bacẖnā.

You are pervading and permeating the water, land, skies and nether regions; Your Words are sweeter than Ambrosial Nectar. 


ਤੂੰ ਜਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਅਕਾਸ਼ ਉਤੇ, ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ, (ਸਭ ਥਾਈਂ) ਵਿਆਪਕ ਹੈਂ; ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਮਿੱਠੇ ਹਨ।

ਮਾਨਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦ੍ਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ॥

Mānėh barahmāḏik ruḏrāḏik kāl kā kāl niranjan jacẖnā. 

Brahmas and Shivas respect and obey You. O Death of death, Formless Lord, I beg of You. 


ਹੇ ਗੁਰੂ! ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਰੁਦ੍ਰ (ਸ਼ਿਵ) ਆਦਿਕ (ਤੈਨੂੰ) ਸੇਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਭੀ ਕਾਲ ਹੈਂ, (ਤੂੰ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਤ (ਹਰੀ) ਹੈਂ, (ਸਭ ਲੋਕ ਤੈਥੋਂ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ।


Ang 1404

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਖਚਨਾ ॥

Gur parsāḏ pā▫ī▫ai parmārath saṯsangaṯ seṯī man kẖacẖnā. 

By Guru's Grace, the greatest thing is obtained, and the mind is involved with the Sat Sangat, the True Congregation. 


ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੇਰੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਡ ਮੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ॥੩॥੧੩॥੪੨॥


Kī▫ā kẖel bad mel ṯamāsā vāhgurū ṯerī sabẖ racẖnā. ||3||13||42||

You have formed and created this play, this great game. O Waahay Guru, this is all Your making. ||3||13||42|| 


ਹੇ ਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ; (ਤੱਤਾਂ ਦਾ) ਮੇਲ (ਕਰ ਕੇ) ਤੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥੩॥੧੩॥੪੨॥

Note: It may be noticed that in the Swayya above the first and the last lines are the same except that ‘Vahiguru’ in the first line has been replaced by ‘Vaahguru’ in the last. ‘Vaahguru’ is an exclamatory expression of glorification, and hence so is ‘Vahiguru’.


Bhai Gurdas.

ਸਤਿਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵਵਾ ਵਿਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ।

Satijougi Satigur Vaasadayv Vavaa Visanaa Naamu Japaavai.

In Satyug, Visnu in the form of Vasudev is said to have incarnated and ‘V’ Of Vahiguru reminds of Visnu.


ਦੁਆਪੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ।

The true Guru of dvapar is said to be Harikrsna and ‘H’ of Vahiguru reminds of Hari.


ਤ੍ਰੇਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਰਾ ਰਾਮ ਜਪੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ।

Taytay Satigur Raam Jee Raaraa Raam Japay Soukhu Paavai.

In the the treta was Ram and ‘R’ of Vahiguru tells that remembering Ram will produce joy and happiness.


ਕਲਿਜੁਗਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗਗਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮੁ ਅਲਾਵੈ*।


Kalijougi Naanak Gur Gobind Gagaa Gobind Naamu Alaavai.

In kalijug, Gobind is in the form of Nanak and ‘G’ of Vahiguru gets Govind recited.


ਚਾਰੋ ਅਛਰ ਇਕੁ ਕਰਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਾਵੈ*।

Chaaro Achhar Iku Kari Vaahaguroo Japu Mantr Japaavai.

When joining four letters Vahiguru is remembered. Vaar 1, Paurri 49

---------

ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ।

Paounu Guroo Gur Sabadu Hai Vaahaguroo Gur Sabadu Sounaaiaa.

The Guru's word is the air, the Guru and wondrous lord has recited Word the Guru. Vaar 6, Paurri 5.

----------

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ।

Vayd Katayb Agocharaa Vaahiguroo Gur Sabadu Sounaaiaa.

The Gurus recited Word-Guru as Vahiguru who is beyond the Vedas and Katebas (the semtic scriptures). Vaar 12, Paurri 17.

--------

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਜਪਿ ਹਉਮੈ ਖੋਈ।

Vaahiguroo Guramantr Hai Japi Haoumai Khoee.

His Guru-manta is Vahiguru, whose recitation erases egotism. Vaar 13, Paurri 2.

Note: It may be noted that Bhai Gurdas has given two types of views. Firstly Vahiguru as composed from the first letter of the names of the Hindu deities of the first three Yugs and Guru Nanak in Kaliyug - and called it Gurmantar in Vaar 1, Paurri 49; and said in Vaar 13, Paurri 2 that Vahiguru is the Gurmantar to do Jap. This seems to be an aberration.

However he clarifies in Vaar 6, Paurri 5 that Vahiguru is Gur Shabad. This he says in many places including Vaar 12, Paurri 17 as quoted above.

----------------------------------------------------------------

Ardas

Vahiguru is used numerous times in Ardas.

1.      Ik Oankaar vahiguru Ji Ki Fateh = Invoking he One all-pervasive for God, the master of victory, Vahiguru – for God

2.      Sri Guru Granth Sahib Ji dey paatth deedaar da dhiaan karkey bolo ji Vahiguru = think of contents of SGGS and say Vahiguru - thanking God for having given the Baani.

3.      Panjaa piaariaa ----- tinaa sachiaaria di kamaai da dhiaan karkey bolo ji Vahiguru = think of the five dear ones - - of all those who lived by truth, and say Vahiguru -  thanking for making part of such heritage.

4.      Jinaa singhaa singhneeaa ---- sikhi keysa suaasa naal nibaahi, tinaa di kamaai da dhian karkey bolo ji Vahiguru = think of those who made sacrifices for the faith and say Vahiguru - thanking for the heritage of spirit of service and sacrifice.

5.      Panjaa takhta sarbat gurduaariaa da dhiaan kar key bolo ji Vahiguru = think of the five thrones and places of spiritual importance and say Vahiguru - thanking for our spiritual and temporal heritage.

6.      Sarbat Khalsa Ji ko Vahiguru Vahiguru Vahiguru chit aavai – may all Khalsa remember God, thrice – keeping God in mind in thought, word and deed.

7.      Sikhaa noo sikhi daan ----- dharam ka jaikaar bolo ji Vahiguru = please bless the Sikhs with living by Sikh values and may righteousness ever flourish - supplication to the Almighty.

8.      Sikhaa da man neeva mat uchi; mat da raakha Vahiguru = may the Sikhs have humility but high thinking and may God preserve these.

9.      Nimaaniaa dey maan nitaania dey taan, sachey pita Vahiguru = O Almighty, You are beneficent to the poor; this is our supplication to to You the Eternal Father.

10.     Vahiguru Ji Ka Khalsa; Vahiguru Ji Ki Fateh – When Khalsa becomes of the Almighty, success comes to the Khalsa.

---------------------------------------------------------

Conclusion.


Vahiguru/Vaahguru as used by the Bhatts is an exclamatory expression – meaning guru is great - for praise of the guru. The guru being the embodiment of God, Vahiguru has been taken praise for God and as God. The word Vahiguru is the Gurmantar if one believes in the deities of the various Yugs.  Otherwise Vahiguru is Akal Purakh or the Eternal Almighty Master - to be remembered and obeyed in thought, word and deed. It may be noted that although Bhai Gurdas said Vahiguru is Gurmantar for Jap-i/remembrance, he clarified Vahiguru. Gurmantar as used in Gurbani means the guru’s instructions and not a mantra to be repeated.

Naam Jaap is keeping in mind Naam/Hukam or Divine commands in all activities, i.e. thought, word and deed. To keep reminded of Naam we need to follow Guru Nanak who said “Amrit veyla sach naau vaddiaaee veechaar” Japji Paurri 4. In the ambrosial hours of the morning contemplate on Naam – as given in Gurbani.

 

Add a Comment