Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,715
Boht janam 21:59 3,241
Apna naam 13:06 2,550
Andro trishna agan 15:30 1,967
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,899
Har bin 15:00 1,872
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,452
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,396
Sahib mera neet 16:55 1,333
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,149

Albums

Radio