Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,692
Boht janam 21:59 3,192
Apna naam 13:06 2,506
Andro trishna agan 15:30 1,937
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,837
Har bin 15:00 1,832
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,424
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,381
Sahib mera neet 16:55 1,296
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,128

Albums

Radio