Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,973
Boht janam 21:59 4,119
Apna naam 13:06 3,247
Andro trishna agan 15:30 2,473
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 2,450
Bhi gur dekhan jae 16:25 2,330
Har bin 15:00 2,154
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,616
Sahib mera neet 16:55 1,556
Nimakh na bisre 10:38 1,357

Albums

Radio