Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,749
Boht janam 21:59 3,307
Apna naam 13:06 2,603
Andro trishna agan 15:30 2,017
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,948
Har bin 15:00 1,886
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,785
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,420
Sahib mera neet 16:55 1,352
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,171

Albums

Radio