Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,604
Boht janam 21:59 3,023
Apna naam 13:06 2,211
Andro trishna agan 15:30 1,760
Har bin 15:00 1,718
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,642
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,269
Sahib mera neet 16:55 1,232
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,202
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,038

Albums

Radio