Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,794
Boht janam 21:59 3,392
Apna naam 13:06 2,694
Andro trishna agan 15:30 2,081
Bhi gur dekhan jae 16:25 2,015
Har bin 15:00 1,913
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,832
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,444
Sahib mera neet 16:55 1,384
Nimakh na bisre 10:38 1,198

Albums

Radio