Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,551
Boht janam 21:59 2,894
Apna naam 13:06 2,034
Andro trishna agan 15:30 1,670
Har bin 15:00 1,642
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,539
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,180
Sahib mera neet 16:55 1,175
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,097
Vadh sukh rainadiye 11:40 995

Albums

Radio