Millions find strength & connection through SikhNet each year.  View the Annual Report.

$42,154 raised of $400,000 goal
Donate

Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,926
Boht janam 21:59 3,813
Apna naam 13:06 3,114
Andro trishna agan 15:30 2,372
Bhi gur dekhan jae 16:25 2,258
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 2,172
Har bin 15:00 2,063
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,556
Sahib mera neet 16:55 1,511
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,306

Albums

Radio