Bibi Jasjeet Kaur

Open in App

Most Played

Title Length Plays
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 6,215
Boht janam 21:59 5,298
Ganga ke sang 8:54 5,255
Apna naam 13:06 5,108
Andro trishna agan 15:30 3,262
Bhi gur dekhan jae 16:25 2,827
Har bin 15:00 2,498
Sahib mera neet 16:55 1,953
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,941
Nimakh na bisre 10:38 1,689

Albums

Radio