Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,658
Boht janam 21:59 3,159
Apna naam 13:06 2,414
Andro trishna agan 15:30 1,860
Har bin 15:00 1,800
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,762
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 1,389
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,341
Sahib mera neet 16:55 1,268
Vadh sukh rainadiye 11:40 1,107

Albums

Radio