Mira's favorites

Gurbani Audio

Artist Title # Playssort descending Length Favorited
Siri Sadhana Kaur Mannai Marag Thak Na Pae (Fourteenth Pauree of Japji) 4,026 6:18 3 years 7 months ago
Bhai Balwinder Singh (Delhi) Dukh Parhar Sukh Ghar Lai Jaye 4,415 10:03 1 year 6 months ago
Satkirin Kaur Khalsa Sat Siri Siri Akal 4,494 6:49 2 years 8 months ago
Mardana Bhand Jammee-ai - Shabad 4,744 8:57 3 years 2 months ago
Guru Shabad Singh Khalsa Gobinday Mukanday 4,812 15:34 3 years 9 months ago
Siri Ved Kaur Wah Yantee Kar Yantee 5,030 7:43 2 years 7 months ago
Shuniya Mul Mantra 6,555 7:36 3 years 9 months ago
Ram Singh Long Time Sun 6,698 3:29 3 years 9 months ago
Ram Singh Suniai 7,210 8:08 3 years 9 months ago
Gurunam Singh Dukh Par Har 7,233 8:09 1 year 6 months ago
Satkirin Kaur Khalsa Gobinday Mukhanday 7,589 31:22 3 years 7 months ago
Kirtan Singh Khalsa Dhan Dhan Ram Das Gur 8,008 15:19 3 years 3 months ago
Nirinjan Kaur Khalsa (Vancouver) Mul Mantra 8,276 7:19 3 years 8 months ago
Hari Rai Kaur Khalsa Bhand Jammeeai 8,459 7:38 3 years 2 months ago
Bhai Harjinder Singh (Srinagar) Mera Baid Guru Govinda 8,731 7:44 2 years 11 months ago

Pages

Stories for Children

No favorites found.