Western Touch Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Hari Bhajan Kaur Khalsa I Am Grace of God (Noble Beauty) 1,884 7:50
1 Guru Dass Singh Never Again (1984) 1,125 5:48
2 Amrit Kirtan The Longtime Sunshine Song 8,230 6:45
3 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 1,665 9:41
4 Stefanosis Hansraj Singh Aap Sahai Hoa 1,909 7:33
5 Shuniya Adais Tisay Adais 3,647 9:29
6 Harjot Kaur (AJG) Ardas Bhaiee 4,564 11:19
7 Hari Bhajan Kaur Khalsa Charan Chalo Maragh Gobind 2,135 13:08
8 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,384 6:06
9 Stefanosis Hansraj Singh Hiding in this Cage (poem by Kabir) 550 4:49
10 Stefanosis Hansraj Singh I won't come (poem by Kabir) 427 3:43
11 Hari Bhajan Kaur Khalsa Jit Mukh Sadaa (Conscious Speech) 1,589 7:15
12 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,293 4:22
13 White Sun Ardas Choir 1,358 1:32
14 Simrit Kaur Dhan Baba Naanak (feat. Salif Bama Kora) 2,106 10:15
15 Hari Rai Kaur Khalsa Dhan Dhan Ram Das Guru 2,176 11:11
16 Sat Purkh Kaur Down On Me / I-Aanrhee-Ai Shabad Recitation 645 3:07
17 Sat Purkh Kaur Gaia Shabad 1,055 5:47
18 Simrit Kaur Kal Akaal 1,933 9:17
19 Hari Bhajan Kaur Khalsa Manai Surat (Deep Intuition) 1,496 8:23
20 White Sun Ra Ma Da Sa 1,691 5:08
21 White Sun Rakhe Rakhanhar 2,476 4:54
22 White Sun Rom Rom 4,268 4:41
23 Sat Purkh Kaur Shakti Mantra: Ek Ong Kaar Sat Naam Siree Wahe Guroo 3,226 5:48
24 Sat Purkh Kaur Sopurkh Recitation 738 2:53
25 Simrit Kaur Ung Sung Wahe Guru 1,471 8:10
26 Jaya Lakshmi and Ananda Ardas Bahee/Guru Ram Das 1,106 9:52
27 Mata Mandir Singh Bhari Hath 3,254 30:32
28 Jaya Lakshmi and Ananda By Your Grace (Guru Ram Das) 595 8:49
29 Jai Kartar Re Man Shabd 4,241 7:54

Radio