Western Touch Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Hari Bhajan Kaur Khalsa I Am Grace of God (Noble Beauty) 2,380 7:50
1 Guru Dass Singh Never Again (1984) 2,716 5:48
2 Amrit Kirtan The Longtime Sunshine Song 9,474 6:45
3 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 3,172 9:41
4 Stefanosis Hansraj Singh Aap Sahai Hoa 2,351 7:33
5 Shuniya Adais Tisay Adais 5,183 9:29
6 Harjot Kaur (AJG) Ardas Bhaiee 5,633 11:19
7 Hari Bhajan Kaur Khalsa Charan Chalo Maragh Gobind 2,485 13:08
8 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 2,314 6:06
9 Stefanosis Hansraj Singh Hiding in this Cage (poem by Kabir) 665 4:49
10 Stefanosis Hansraj Singh I won't come (poem by Kabir) 499 3:43
11 Hari Bhajan Kaur Khalsa Jit Mukh Sadaa (Conscious Speech) 2,716 7:15
12 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,885 4:22
13 White Sun Ardas Choir 3,713 1:32
14 Simrit Kaur Dhan Baba Naanak (feat. Salif Bama Kora) 2,851 10:15
15 Hari Rai Kaur Khalsa Dhan Dhan Ram Das Guru 2,963 11:11
16 Sat Purkh Kaur Down On Me / I-Aanrhee-Ai Shabad Recitation 821 3:07
17 Sat Purkh Kaur Gaia Shabad 1,414 5:47
18 Simrit Kaur Kal Akaal 2,423 9:17
19 Hari Bhajan Kaur Khalsa Manai Surat (Deep Intuition) 2,227 8:23
20 White Sun Ra Ma Da Sa 4,165 5:08
21 White Sun Rakhe Rakhanhar 5,085 4:54
22 White Sun Rom Rom 8,901 4:41
23 Sat Purkh Kaur Shakti Mantra: Ek Ong Kaar Sat Naam Siree Wahe Guroo 4,395 5:48
24 Sat Purkh Kaur Sopurkh Recitation 1,129 2:53
25 Simrit Kaur Ung Sung Wahe Guru 1,827 8:10
26 Jaya Lakshmi and Ananda Ardas Bahee/Guru Ram Das 1,431 9:52
27 Mata Mandir Singh Bhari Hath 4,790 30:32
28 Jaya Lakshmi and Ananda By Your Grace (Guru Ram Das) 892 8:49
29 Jai Kartar Re Man Shabd 4,707 7:54

Radio