Wahe Guru Kaur Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
20 Wahe Guru Kaur (WAH!) 15-ANT NA SIFTEE 4,584 6:19
21 Wahe Guru Kaur (WAH!) 16-JISNO BAKSHE SIFAT SAALAAH 1,722 7:11
22 Wahe Guru Kaur (WAH!) 19-Aades tisai aades 1,817 10:14
23 Wahe Guru Kaur (WAH!) aisa naam 1,759 5:44
24 Wahe Guru Kaur (WAH!) AMULO AMUL 1,555 7:30
25 Wahe Guru Kaur (WAH!) BHAREEAI HATH 960 4:21
26 Wahe Guru Kaur (WAH!) Bliss 779 6:01
0 Wahe Guru Kaur (WAH!) Blissful 2,135 7:55
27 Wahe Guru Kaur (WAH!) Dharam Khand 870 6:57
1 Wahe Guru Kaur (WAH!) Ek Ong Kar 4,925 7:14
28 Wahe Guru Kaur (WAH!) Gaavai ko taan 1,056 6:23
29 Wahe Guru Kaur (WAH!) Giaan Khand/Saram Khand 2,388 4:16
2 Wahe Guru Kaur (WAH!) Gur Dev Mata 2,062 7:28
30 Wahe Guru Kaur (WAH!) Guraa ik de bujhaee 1,875 12:28
31 Wahe Guru Kaur (WAH!) Guru Mantra Hai 1,200 8:55
3 Wahe Guru Kaur (WAH!) Guru Ram Das Guru 7,392 5:14
4 Wahe Guru Kaur (WAH!) Guru Ram Das Lullaby 5,206 8:16
32 Wahe Guru Kaur (WAH!) Har 1,185 8:07
33 Wahe Guru Kaur (WAH!) Har Har Wahe Guru Blissful 1,830 7:55
34 Wahe Guru Kaur (WAH!) Healing Of The Heart 1,443 5:07
35 Wahe Guru Kaur (WAH!) Hukamee Huvan Akar 847 4:15
5 Wahe Guru Kaur (WAH!) Ik Ardas 4,971 15:09
36 Wahe Guru Kaur (WAH!) Ik doo jeebhau 916 4:02
37 Wahe Guru Kaur (WAH!) In The Lap Of Guru Ram Das 3,375 8:16
38 Wahe Guru Kaur (WAH!) Jagat Jalandar Rakhe Le 1,063 7:42
6 Wahe Guru Kaur (WAH!) Jat paahaaraa/shlok 1,421 7:45
39 Wahe Guru Kaur (WAH!) Je jug chaare 2,294 3:59
40 Wahe Guru Kaur (WAH!) JO TUDH BHAAVAI 1,125 24:11
41 Wahe Guru Kaur (WAH!) Jor na jeevan 886 1:55
42 Wahe Guru Kaur (WAH!) Karam Khand 724 5:03

Radio

Personal Radio Stations

Login or register to create your own Radio Station