Vaisakhi & Khalsa Katha's - Punjabi Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Baba Ranjit Singh (Dhadrianwale) Khalsa Panth Di Srijna 8,196 152:58
1 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-01 1,211 19:35
2 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-02 644 21:21
3 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-03 595 21:23
4 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 01 2,376 26:51
5 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 02 570 24:19
6 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 03 1,100 61:48
7 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 04 1,043 65:07
8 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 05 460 42:34
9 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 06 786 65:13
10 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 07 990 72:42
11 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 08 474 39:15
12 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-1 3,058 58:39
13 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-2 856 57:53
14 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 1 2,049 47:59
15 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 2 723 47:59
16 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 3 521 47:59
17 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 4 408 47:59
18 Baba Hari Singh (Randhawa) Vaisakhi Katha 2,465 30:26
19 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 01 1,595 1:04:18
20 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 02 1,178 1:14:07
21 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 03 757 1:07:47
22 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 04 994 1:17:14
23 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 05 851 1:18:02
24 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 06 651 1:22:01
25 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 07 661 1:32:56
26 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 08 564 1:29:27
27 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 09 513 1:31:04
28 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 10 638 1:13:35
29 Se Kinehiya Simran for Khalsa Panth -103 418 3:20

Radio