Vaisakhi & Khalsa Katha's - Punjabi Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Baba Ranjit Singh (Dhadrianwale) Khalsa Panth Di Srijna 10,148 152:58
1 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-01 1,822 19:35
2 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-02 950 21:21
3 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-03 839 21:23
4 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 01 3,362 26:51
5 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 02 1,056 24:19
6 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 03 2,395 61:48
7 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 04 2,223 65:07
8 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 05 921 42:34
9 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 06 1,437 65:13
10 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 07 1,633 72:42
11 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 08 738 39:15
12 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-1 5,417 58:39
13 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-2 1,423 57:53
14 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 1 2,527 47:59
15 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 2 908 47:59
16 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 3 672 47:59
17 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 4 537 47:59
18 Baba Hari Singh (Randhawa) Vaisakhi Katha 3,301 30:26
19 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 01 2,757 1:04:18
20 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 02 2,145 1:14:07
21 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 03 1,222 1:07:47
22 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 04 1,615 1:17:14
23 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 05 1,330 1:18:02
24 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 06 1,086 1:22:01
25 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 07 1,107 1:32:56
26 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 08 948 1:29:27
27 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 09 728 1:31:04
28 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 10 919 1:13:35
29 Se Kinehiya Simran for Khalsa Panth -103 533 3:20

Radio