Vaisakhi & Khalsa Katha's - Punjabi Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Baba Ranjit Singh (Dhadrianwale) Khalsa Panth Di Srijna 9,947 152:58
1 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-01 1,782 19:35
2 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-02 911 21:21
3 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-03 794 21:23
4 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 01 3,287 26:51
5 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 02 996 24:19
6 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 03 2,186 61:48
7 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 04 2,044 65:07
8 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 05 875 42:34
9 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 06 1,324 65:13
10 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 07 1,480 72:42
11 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 08 710 39:15
12 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-1 4,991 58:39
13 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-2 1,346 57:53
14 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 1 2,456 47:59
15 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 2 884 47:59
16 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 3 651 47:59
17 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 4 523 47:59
18 Baba Hari Singh (Randhawa) Vaisakhi Katha 3,117 30:26
19 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 01 2,503 1:04:18
20 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 02 1,893 1:14:07
21 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 03 1,123 1:07:47
22 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 04 1,514 1:17:14
23 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 05 1,285 1:18:02
24 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 06 1,001 1:22:01
25 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 07 1,021 1:32:56
26 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 08 855 1:29:27
27 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 09 706 1:31:04
28 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 10 910 1:13:35
29 Se Kinehiya Simran for Khalsa Panth -103 519 3:20

Radio