Vaisakhi & Khalsa Katha's - Punjabi Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Baba Ranjit Singh (Dhadrianwale) Khalsa Panth Di Srijna 8,015 152:58
1 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-01 1,180 19:35
2 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-02 627 21:21
3 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Khalsa mero roop hai khaas-03 583 21:23
4 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 01 2,343 26:51
5 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 02 543 24:19
6 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 03 1,050 61:48
7 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 04 1,026 65:07
8 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 05 455 42:34
9 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 06 782 65:13
10 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 07 961 72:42
11 Bhai Ram Singh Kathavachak Khalsa Sajna Diwas (Visakhi) 08 463 39:15
12 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-1 2,836 58:39
13 Giani Sant Singh Maskeen Sikh Singh Khalsa VOL-2 816 57:53
14 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 1 1,996 47:59
15 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 2 703 47:59
16 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 3 504 47:59
17 Giani Jaspal Singh (Ludhianawale) VAISAKHI 4 396 47:59
18 Baba Hari Singh (Randhawa) Vaisakhi Katha 2,262 30:26
19 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 01 1,529 1:04:18
20 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 02 1,133 1:14:07
21 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 03 747 1:07:47
22 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 04 994 1:17:14
23 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 05 808 1:18:02
24 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 06 650 1:22:01
25 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 07 651 1:32:56
26 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 08 543 1:29:27
27 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 09 507 1:31:04
28 Bhai Pinderpal Singh (Ludhiana) Vaisakhi Katha Part 10 596 1:13:35
29 Se Kinehiya Simran for Khalsa Panth -103 404 3:20

Radio