Siri Sadhana Kaur Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Siri Sadhana Kaur Ad Guray Nameh 2,848 6:15
1 Siri Sadhana Kaur Adays Tisai Adays 2,591 5:29
2 Siri Sadhana Kaur Ang Sang Wahe Guru 2,158 7:17
3 Siri Sadhana Kaur Ap Sahai 2,655 11:35
4 Siri Sadhana Kaur Ardas Bahee 1,113 11:01
5 Siri Sadhana Kaur Bountiful, Blissful and Beautiful 2,574 4:50
6 Siri Sadhana Kaur Chattr Chakkr Varti (Last Four Lines of Jaap Sahib) 8,893 7:12
7 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,881 6:06
8 Siri Sadhana Kaur Gobinday Mukanday 3,052 8:58
9 Siri Sadhana Kaur Japa Man 10,265 7:29
10 Siri Sadhana Kaur Light of the Soul 1,708 7:16
11 Siri Sadhana Kaur Long Time Sun 945 3:05
12 Siri Sadhana Kaur Pavan Guru 2,290 9:43
13 Siri Sadhana Kaur Ra Ma Da Sa 1,767 7:07
14 Siri Sadhana Kaur Rakhay rakhanahaar 2,498 7:03
15 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,622 4:22
16 Siri Sadhana Kaur The Mul Mantra 4,120 6:44
17 Siri Sadhana Kaur To Make the Impossible Possible 1,947 6:54
18 Siri Sadhana Kaur Waah Yantee Kar Yantee 2,587 7:11
19 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru 10,186 4:51
20 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru Wahe Jio 4,755 22:08
21 Siri Sadhana Kaur Adi Shakti 1,379 11:18
22 Siri Sadhana Kaur Darti Hey 1,118 5:38
23 Siri Sadhana Kaur Ek Ong Kar 3,958 7:11
24 Siri Sadhana Kaur Guru Raam Das 1,750 6:00
25 Siri Sadhana Kaur Humee Hum Brahm Hum 2,607 7:56
26 Siri Sadhana Kaur Mannai Marag Thak Na Pae (Fourteenth Pauree of Japji) 3,698 6:18
27 Siri Sadhana Kaur Mother Child 589 4:40
28 Siri Sadhana Kaur Mul Mantra 1,939 6:20
29 Siri Sadhana Kaur Ong Kar 1,775 6:58

Radio