Siri Sadhana Kaur Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Siri Sadhana Kaur Ad Guray Nameh 2,579 6:15
1 Siri Sadhana Kaur Adays Tisai Adays 2,303 5:29
2 Siri Sadhana Kaur Ang Sang Wahe Guru 1,917 7:17
3 Siri Sadhana Kaur Ap Sahai 2,293 11:35
4 Siri Sadhana Kaur Ardas Bahee 961 11:01
5 Siri Sadhana Kaur Bountiful, Blissful and Beautiful 2,409 4:50
6 Siri Sadhana Kaur Chattr Chakkr Varti (Last Four Lines of Jaap Sahib) 8,387 7:12
7 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,693 6:06
8 Siri Sadhana Kaur Gobinday Mukanday 2,837 8:58
9 Siri Sadhana Kaur Japa Man 9,482 7:29
10 Siri Sadhana Kaur Light of the Soul 1,560 7:16
11 Siri Sadhana Kaur Long Time Sun 817 3:05
12 Siri Sadhana Kaur Pavan Guru 2,093 9:43
13 Siri Sadhana Kaur Ra Ma Da Sa 1,613 7:07
14 Siri Sadhana Kaur Rakhay rakhanahaar 2,311 7:03
15 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,454 4:22
16 Siri Sadhana Kaur The Mul Mantra 3,765 6:44
17 Siri Sadhana Kaur To Make the Impossible Possible 1,706 6:54
18 Siri Sadhana Kaur Waah Yantee Kar Yantee 2,433 7:11
19 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru 9,128 4:51
20 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru Wahe Jio 4,477 22:08
21 Siri Sadhana Kaur Adi Shakti 1,255 11:18
22 Siri Sadhana Kaur Darti Hey 1,053 5:38
23 Siri Sadhana Kaur Ek Ong Kar 3,774 7:11
24 Siri Sadhana Kaur Guru Raam Das 1,635 6:00
25 Siri Sadhana Kaur Humee Hum Brahm Hum 2,454 7:56
26 Siri Sadhana Kaur Mannai Marag Thak Na Pae (Fourteenth Pauree of Japji) 3,562 6:18
27 Siri Sadhana Kaur Mother Child 534 4:40
28 Siri Sadhana Kaur Mul Mantra 1,748 6:20
29 Siri Sadhana Kaur Ong Kar 1,659 6:58

Radio