Siri Sadhana Kaur Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Siri Sadhana Kaur Ad Guray Nameh 3,273 6:15
1 Siri Sadhana Kaur Adays Tisai Adays 3,321 5:29
2 Siri Sadhana Kaur Ang Sang Wahe Guru 2,512 7:17
3 Siri Sadhana Kaur Ap Sahai 3,742 11:35
4 Siri Sadhana Kaur Ardas Bahee 1,367 11:01
5 Siri Sadhana Kaur Bountiful, Blissful and Beautiful 3,089 4:50
6 Siri Sadhana Kaur Chattr Chakkr Varti (Last Four Lines of Jaap Sahib) 10,065 7:12
7 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 2,330 6:06
8 Siri Sadhana Kaur Gobinday Mukanday 3,544 8:58
9 Siri Sadhana Kaur Japa Man 12,188 7:29
10 Siri Sadhana Kaur Light of the Soul 1,958 7:16
11 Siri Sadhana Kaur Long Time Sun 1,130 3:05
12 Siri Sadhana Kaur Pavan Guru 2,740 9:43
13 Siri Sadhana Kaur Ra Ma Da Sa 1,992 7:07
14 Siri Sadhana Kaur Rakhay rakhanahaar 2,858 7:03
15 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,917 4:22
16 Siri Sadhana Kaur The Mul Mantra 4,762 6:44
17 Siri Sadhana Kaur To Make the Impossible Possible 2,227 6:54
18 Siri Sadhana Kaur Waah Yantee Kar Yantee 2,924 7:11
19 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru 13,439 4:51
20 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru Wahe Jio 5,734 22:08
21 Siri Sadhana Kaur Adi Shakti 1,589 11:18
22 Siri Sadhana Kaur Darti Hey 1,314 5:38
23 Siri Sadhana Kaur Ek Ong Kar 4,440 7:11
24 Siri Sadhana Kaur Guru Raam Das 1,963 6:00
25 Siri Sadhana Kaur Humee Hum Brahm Hum 2,974 7:56
26 Siri Sadhana Kaur Mannai Marag Thak Na Pae (Fourteenth Pauree of Japji) 4,187 6:18
27 Siri Sadhana Kaur Mother Child 708 4:40
28 Siri Sadhana Kaur Mul Mantra 2,849 6:20
29 Siri Sadhana Kaur Ong Kar 2,051 6:58

Radio