Khoj Gurbani - Podcast Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
26 Khoj Gurbani Ant Kal Jo Lashami Simarai (Part 2) 964 50:41
25 Khoj Gurbani Ant Kal Jo Lashami Simarai(Part 1) 2,182 43:56
31 Khoj Gurbani Bisar Gai Sabh Tat Parai 4,656 50:30
41 Khoj Gurbani Dhan Pir Eh N Akhian 1,155 57:38
18 Khoj Gurbani Haumai - Episode 01 4,545 1:01:10
19 Khoj Gurbani Haumai - Episode 02 962 55:40
20 Khoj Gurbani Haumai - Episode 03 623 1:02:55
21 Khoj Gurbani Haumai - Episode 04 508 59:50
22 Khoj Gurbani Haumai - Episode 05 468 1:00:50
13 Khoj Gurbani Hukam - Episode 01 935 1:00:19
14 Khoj Gurbani Hukam - Episode 02 593 57:31
15 Khoj Gurbani Hukam - Episode 03 391 52:29
16 Khoj Gurbani Hukam - Episode 04 252 56:50
17 Khoj Gurbani Hukam - Episode 05 396 1:04:06
43 Khoj Gurbani Japji Sahib Pauri 1 1,767 55:45
44 Khoj Gurbani Japji Sahib Pauri 2 1,890 51:03
28 Khoj Gurbani Jo Mangah Thakur Apune Te 11,045 52:18
38 Khoj Gurbani Kita Loriai Kam 2,778 44:39
34 Khoj Gurbani Laav 1 859 51:43
35 Khoj Gurbani Laav 2 202 53:11
36 Khoj Gurbani Laav 3 2,858 49:14
37 Khoj Gurbani Laav 4 3,369 49:51
23 Khoj Gurbani Lakh Khusia Patisahia Je Satgur Nadar Karai 2,967 45:48
42 Khoj Gurbani Mool Mantar 1,843 57:23
8 Khoj Gurbani Munh - Episode 01 784 58:53
9 Khoj Gurbani Munh - Episode 02 554 1:06:26
10 Khoj Gurbani Munh - Episode 03 313 53:20
11 Khoj Gurbani Munh - Episode 04 281 51:01
12 Khoj Gurbani Munh - Episode 05 338 52:41
0 Khoj Gurbani Naam - Episode 01 3,897 1:00:30

Radio