Jap Ji Sahib Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Ram Singh Suniai 7,182 8:08
1 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 3,104 9:41
2 Ram Singh MUL MANTRA 11,854 7:30
3 Guru Dass Singh & Gurudass Kaur Asankh Naav 5,775 30:15
4 Pavan Kaur Asank Naav 5,662 4:02
5 Sat Hari Singh & Hari Bhajan Kaur Jap Ji (Musical) 46,184 34:26
6 Shuniya Mul Mantra 6,534 7:36
7 White Sun Mul Mantra 18,874 6:09
8 Bhai Jaspal Singh (USA) Japji Sahib 26,493 19:38
9 Bhai Jaspal Singh (USA) Mool Mantar Classical Singing 9,554 72:51
10 Archana Kaur Mool Mantar 42,010 7:24
11 Sat Purkh Kaur Aisa Naam 3,977 7:04
12 Wahe Guru Kaur (WAH!) 15-ANT NA SIFTEE 5,596 6:19
13 Wahe Guru Kaur (WAH!) 16-JISNO BAKSHE SIFAT SAALAAH 2,003 7:11
14 Wahe Guru Kaur (WAH!) 19-Aades tisai aades 2,166 10:14
15 Wahe Guru Kaur (WAH!) aisa naam 2,008 5:44
16 Wahe Guru Kaur (WAH!) AMULO AMUL 1,737 7:30
17 Wahe Guru Kaur (WAH!) BHAREEAI HATH 1,066 4:21
18 Wahe Guru Kaur (WAH!) Dharam Khand 982 6:57
19 Wahe Guru Kaur (WAH!) Gaavai ko taan 1,158 6:23
20 Wahe Guru Kaur (WAH!) Giaan Khand/Saram Khand 2,835 4:16
21 Wahe Guru Kaur (WAH!) Guraa ik de bujhaee 2,146 12:28
22 Wahe Guru Kaur (WAH!) Hukamee Huvan Akar 925 4:15
23 Wahe Guru Kaur (WAH!) Ik doo jeebhau 1,049 4:02
24 Guruka Singh Khalsa Japji Sahib - English Translation 24,834 31:39
25 Wahe Guru Kaur (WAH!) Jat paahaaraa/shlok 1,577 7:45
26 Wahe Guru Kaur (WAH!) Je jug chaare 2,720 3:59
27 Wahe Guru Kaur (WAH!) JO TUDH BHAAVAI 1,221 24:11
28 Wahe Guru Kaur (WAH!) Jor na jeevan 949 1:55
29 Wahe Guru Kaur (WAH!) Karam Khand 785 5:03

Radio

Personal Radio Stations

Login or register to create your own Radio Station