Akal Ustat - Giani Harbhajan Singh (Dhudike) Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
39 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0040 Ang 38 Tav Prasad Paadri Shand Advae Anaas Aasan Adol 162 50:51
38 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0039 Ang 37-38 Anjan Beheen Hain Niranjan Prabeen Hain 114 56:40
37 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0038 Ang 37 Sidh Ko Saroop Hain Ke Budh Ko Bhibhoot Hain 124 48:20
36 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0037 Ang 35-36-37 Tav Prasad Kabit Atar Ke Chalya Shitr Shatr Ke 157 50:06
35 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0036 Ang 35 Rogan Te Ar Sogan Te Jal Jogan Te 744 53:39
34 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0035 Ang 34-35 Tav Prasad Savaiye Dinan Ki Pritpal Karae 335 54:55
33 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0034 Ang 32-33-34 Damini Prakase Unat Naase 90 55:04
32 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0033 Ang 32 Sankti Nivaran Adam Udharan 91 57:13
31 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0032 Ang 31 Aasuri Brihandan Dust Nikandan 101 53:48
30 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0031 Ang 30-31 Tav Prasad Diragh Tribhangi Shand Durjan Dal Dndan Asoor 157 1:02:45
29 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0030 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 6 155 51:38
28 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0029 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 5 94 1:06:48
27 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0028 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 4 101 1:09:26
26 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0027 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 3 133 1:10:38
25 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0026 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 2 126 1:04:39
24 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0025 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 1 163 1:00:20
23 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0024 Ang 28-29-30 Jash Gandarbh Dev Dano 126 55:49
22 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0023 Ang 27-28 Ashed Shed Hai Sada 118 1:02:45
21 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0022 Ang 26-27 Jimi Jaman Ke Bikhae Samast Ek Jyot 187 56:07
20 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0021 Ang 25-26 Andhoot Abhoot Ashoot Matang 115 56:57
19 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0020 Ang 24-25 Tav Prasad Totak Shand Jai Jampoh Jugan Jooh Juang 148 1:00:02
18 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0019 Ang 23-24 Jeh Kaal Beyaal Kateyo Na Ang 124 1:01:18
17 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0018 Ang 22-23 Kahun Jog Pogang Kahun Rog Raagang 135 55:56
16 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0017 Ang 21-22 Nriuktang Prabha Aad Anuktang Pratape 117 1:00:09
15 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0016 Ang 20-21 Tav Prasad Bhujang Prayad Shand Na Raagang Na Rngang 136 56:42
14 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0015 Ang 20 Kukat Firat Kete Rovat Marat Kete 114 56:12
13 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0014 Ang 19-20 Kou Bhaeo Mundiya Sanyaasi 135 53:22
12 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0013 Ang 18-19 Sijde Kare Anek Topchi Kapat Bhes 142 59:44
11 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0012 Ang 18 Ek Shiv Bhaye Ek Gaye Ek Fer Bhaye 290 52:14
10 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 0011 Ang 17-18 Narayan Kach Mach Tenduya Kahat Sab 175 1:06:07

Radio