Mere Ram Rai

Artist: 

Bhai Prakash Singh Ji, Hazoori Ragi < Siksh Sabha of NJ, Lawrenceville, NJ