Maadhey tum na torah

Artist: 
Album: 

‘Maadhey tum na torah’ by Bibi Jaskiran Kaur from the album ‘Sakhiho Saheldio’