Live at Harmandir Sahib Amritsar April 26th 2006

Artist: