Audio uploaded by Siri Sadhana Singh Khalsa

Title Artist Albumsort descending Tags ShabdID Length Created
aree baaee gobidh naam math beesarai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2012 11:52 9 years 5 months ago
saevak kee aradhaas piaarae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2161 9:33 9 years 5 months ago
jinay tohey dheaao tinnai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) 10025 48:59 9 years 5 months ago
thaerae gun gaavaa dhaehi bujhaaee Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2990 10:54 9 years 5 months ago
Aarti Aarta Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) 51 28:15 9 years 5 months ago
raam sio kar preeth Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream, Live Recording 2394 11:18 9 years 5 months ago
har kaa naam ridhai nith dhhiaaee Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 1528 11:03 9 years 5 months ago
supanai oobhee bhayee gehiou kee na anchalaa Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 4967 16:18 9 years 5 months ago
Aaj moray aaye hai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 6688 27:03 9 years 5 months ago
neheen jaan jaaee kashhoo roop raekhan Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 20053 7:44 9 years 5 months ago
Bin Har Naam Na Bachan Pehe (Dev Gandhari) Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 20555 17:20 9 years 5 months ago
Siri bhagwan ko bidh na paayeo Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 10202 10:26 9 years 5 months ago
nadheeaa hovehi dhhaenavaa sunm hovehi dhudhh gheeo Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 386 6:34 9 years 5 months ago
thum maath pithaa ham baarik thaerae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 906 7:06 9 years 5 months ago
Bikhai bann Pheeka thiaag ree sakheeeae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 3011 12:42 9 years 5 months ago
santh janaa mil har jas gaaeiou Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream, Live Recording 2762 4:30 9 years 5 months ago
man raam naamaa baedhheealae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 3604 12:36 9 years 5 months ago
thujh bin avar n jaanaa maerae saahibaa Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2991 18:01 9 years 5 months ago
Ugardanti Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 16:26 9 years 5 months ago
Bachittar Natak Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 80:33 9 years 5 months ago

Pages