All songs by All

Title Album Length Plays
004 (Ang 641-643) Dutta Trey - Kaee Kot Inder (P-95), (Akal Purakh) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 57:05 73
004 (Ang 711-711) Mitar Piaarey Nu-1 (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Shabad Hazarey) 1:06:18 66
004 (Ang 714-715) Kahai Ko Eais (P-15) Katha Shri Dasam Granth (33 Sawaiye) 55:50 95
004 (Ang 719-720) Siri Sarohhi (P-43) Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala) 1:00:31 47
004 (Ang 810-810) Tuhi Prat Sandhya (P-13) Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan) 53:46 168
004 ANG 8-19 Gurbani Sudh Path Bodh Samagam (Damdama Sahib - 7Jul to 7Aug 2006) 56:09 478
004 Bhai Manjh jee 2 Gurbani Shabad Vichar2 57:33 967
004 Chetan Sata Da Mangal, Gubani Da Mangal 001. Sri Nanak Parkash Pothi 01 1:04:02 191
004 Mangal 004. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 01 1:41 44
004-Ang-0071-0096 Sehaj Paath Aad Sri Guru Granth Sahib Ji 73:48 8,927
004. Hemkunt to Sachkhand Sri Kalgidhar Chamatkaar 14:21 805
0040 Ang 38 Tav Prasad Paadri Shand Advae Anaas Aasan Adol Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 50:51 103
0040-Ang-0007-Pankti-16-02 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:52 575
0041-Ang-0007-Pankti-19 Sabh Te Utam Har Ki Katha 27:28 1,648
0042-Ang-0008-Pankti-03 Sabh Te Utam Har Ki Katha 32:19 1,945
0043-Ang-0008-Pankti-04 Sabh Te Utam Har Ki Katha 33:44 1,638
0044-Ang-0008-Pankti-08 Sabh Te Utam Har Ki Katha 32:18 1,568
0045-Ang-0008-Pankti-09 Sabh Te Utam Har Ki Katha 27:31 1,439
0046-Ang-0008-Pankti-10 Sabh Te Utam Har Ki Katha 31:57 1,512
0047-Ang-0008-Pankti-12 Sabh Te Utam Har Ki Katha 27:48 1,370
0048-Ang-0008-Pankti-13 Sabh Te Utam Har Ki Katha 38:14 1,393
0049-Ang-0008-Pankti-14 Sabh Te Utam Har Ki Katha 23:48 1,349
005 (Ang 1391-1392) Hikqaeat 01 - Yake Asp Shaistaye (P-61) Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 1:03:06 175
005 (Ang 163-164) Avtar Chheva (Bairah) Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar) 48:54 123
005 (Ang 42-43) Tav Prasad - Totak Shand - Nav Nevar Naad Katha Shri Dasam Granth (Bachitar Natak) 42:06 91
005 (Ang 614-616) Bachais (P-3), Biaas (P-5), Manm Raja Ko Raaj Katha Shri Dasam Granth (Brahma Avtaar) 44:24 65
005 (Ang 643-646) Dutta Trey - Param Roop (P-117) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 55:36 52
005 (Ang 711-712) Kewal Kaal Hi Kartar-3 (P-7) Katha Shri Dasam Granth (Shabad Hazarey) 55:16 79
005 (Ang 715-716) Kaal Hi Paae Bhaeyo (P-24) Katha Shri Dasam Granth (33 Sawaiye) 51:42 101
005 (Ang 720-721) Kishan Bishan Kah (P-64) Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala) 59:00 74

Pages