All songs by All

Title Album Length Plays
0025 Ang 7 Anaikul_Trung_Hain Abhaid_Hain Abhung_Hain Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 56:47 230
0025 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 1 Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:00:20 103
0025-Ang-0005-Pankti-06 Sabh Te Utam Har Ki Katha 36:23 3,254
0026 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 2 Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:04:39 72
0026 Ang 7-8 Chachari_Chhund Abhung_Hain Anung_Hain Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:02:36 151
0026-Ang-0005-Pankti-11 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:09 2,306
0027 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 3 Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:10:38 102
0027 Ang 8 Charpat_Chhund Tav_Prasad Sarbun_Hunta Sarbun_Gunta Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 58:01 104
0027-Ang-0005-Pankti-13 Sabh Te Utam Har Ki Katha 23:27 1,975
0028 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 4 Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:09:26 75
0028 Ang 8-9 Bhagvati_Chhund Tav_Prasad Keh_Zihr_Zhoor_Hain Keh_Hazr_Hzoor_Hain Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:22 188
0028-Ang-0005-Pankti-14 Sabh Te Utam Har Ki Katha 22:29 1,868
0029 Ang 30 Tav Prasad Dohra Ek Samay Shri Aatma Uchreyo - 5 Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:06:48 59
0029 Ang 9 Madhubaar_Chhund Tav_Prasad Muni_Muni_Prna Gun_GN_Mudam Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:54 197
0029-Ang-0005-Pankti-15 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:26 2,012
003 (Ang 1389-1390) Hikqaeat 01 - Kasam Mushhafe (P-18) Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 54:59 275
003 (Ang 160-161) Avtar Duja (Kachh), Avtar Teeja-Chautha (Nar-Narayan) Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar) 57:23 193
003 (Ang 40-41) Rasaval Shand - Ganang Ghant Bajng Katha Shri Dasam Granth (Bachitar Natak) 43:16 115
003 (Ang 613-614) Balmik Avtar (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Brahma Avtaar) 55:56 58
003 (Ang 639-641) Dutta Trey - Akaash Bani Watch Dutt (P-63) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 54:44 62
003 (Ang 710-710) Prab Ju to Keh (P-3) Katha Shri Dasam Granth (Shabad Hazarey) 59:01 55
003 (Ang 712-713) Achuut Aad Aneel (P-5) Katha Shri Dasam Granth (33 Sawaiye) 54:30 103
003 (Ang 718-719) Kawch Sabad (P-28) Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala) 56:57 71
003 (Ang 809-810) Tumae Log Ugra (P-8) Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan) 1:02:41 67
003 Bhai Manjh jee 1 Gurbani Shabad Vichar2 61:24 1,402
003 Kavita de Rati Da Mangal 001. Sri Nanak Parkash Pothi 01 1:21:58 296
003 Mangal 004. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 01 1:01:15 89
003 PARCHAR 1 Gurbani Sudh Path Bodh Samagam (Damdama Sahib - 7Jul to 7Aug 2006) 19:49 364
003 Shabad Gur Pira Punjabi- Why to recite Gurbaanee and Naam Audio Book-Shabad Gur Pira 64:57 991
003-Ang-0046-0071 Sehaj Paath Aad Sri Guru Granth Sahib Ji 78:25 10,470

Pages