All songs by All

Title Album Length Plays
0006 Ang 1 Namustun_Akarmun Namustun_Adharmun Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:12:49 1,097
0006 Ang 13-14 Jeet Fire Sab Des Disan Ko Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 59:23 200
0006-Ang-0002-Pankti-03 Sabh Te Utam Har Ki Katha 32:06 10,310
0007 Ang 1-2 Namustun_Agunjai Namustun_Abhunjai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:11:15 790
0007 Ang 13-14 Kaahun le Pahan Puj Dhareyo Sir Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 37:17 129
0007-Ang-0002-Pankti-06 Sabh Te Utam Har Ki Katha 28:11 8,525
0008 Ang 14-15 Tav Prasad Tomar Shand Har Janam Maran Behin Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:03:07 144
0008 Ang 2 Namustun_Nirtapai Namustun_Athapai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 58:40 487
0008-Ang-0002-Pankti-11 Sabh Te Utam Har Ki Katha 23:46 7,867
0009 Ang 16-17 Tav Prasad Lagunaraj Shand Jale Hari Thale Hari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:06:11 128
0009 Ang 2 Adaisun_Adaisai Namustun_Abhaisai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 45:49 246
0009-Ang-0002-Pankti-13 Sabh Te Utam Har Ki Katha 35:21 7,972
001 (Ang 1389-1389) Hikqaeat 01 - Kamale Karamat Kayam Karim Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 1:01:46 2,862
001 (Ang 155-158) Chaubees Aootar - Avtar Pehla (Machh) Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar) 1:01:35 5,040
001 (Ang 39) Namaskar Shri Kharag Ko Katha Shri Dasam Granth (Bachitar Natak) 53:47 1,568
001 (Ang 611-612) Ath Brahma Avtar Katha Shri Dasam Granth (Brahma Avtaar) 1:00:41 305
001 (Ang 635-637) Ath Rudar Avtar Kathanang (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 53:24 345
001 (Ang 709-709) Rai Man Aaiso Kar-3 (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Shabad Hazarey) 58:27 266
001 (Ang 712-712) Jaagat Jot Japai (P-1) Katha Shri Dasam Granth (33 Sawaiye) 1:02:41 294
001 (Ang 716-717) Jo Kish Leikh (P-1) Katha Shri Dasam Granth (4 Sawaiye) 58:12 274
001 (Ang 717-717) Muud-Shastar Naam Mala Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala) 58:34 1,445
001 (Ang 809-809) Chritar 1 - Tuhi Kharagdahara Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan) 1:14:15 1,289
001 ARDASS Gurbani Sudh Path Bodh Samagam (Damdama Sahib - 7Jul to 7Aug 2006) 30:15 9,815
001 Bhai Mahaa Singh jee 1 Gurbani Shabad Vichar2 61:42 9,184
001 Hukamnama 001. Sri Nanak Parkash Pothi 01 3:44 1,949
001 Mangal 004. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 01 1:02:46 984
001 Shabad Gur Pira Punjabi- Intro Audio Book-Shabad Gur Pira 25:55 823
001-Ang-0001-0024 Sehaj Paath Aad Sri Guru Granth Sahib Ji 70:22 175,135
001-Katha Japji Sahib 57:40 56,483
001.Introduction Sri Kalgidhar Chamatkar (SKDCH) Sri Kalgidhar Chamatkaar 1:37 7,387

Pages