All songs by Giani Harbhajan Singh (Dhudike)

Title Album Length Plays
0001 Ang 11 Utar Khase Daskhat Ka Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:57 4,044
0001 Hukam Nama Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 4:34 2,295
0002 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn 5.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:03 5,793
0002 Ang 11-12 Tav Prasad Kabit Kathun Suchet Hoye Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 55:33 699
0003 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati 6.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:07:03 2,684
0003 Ang 12 Kahun Shashtr Dhari Kahun Bidiya Ke Bichari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:04:14 406
0004 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati_Nehun_Jeh 7.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:24:08 2,266
0004 Ang 13 Kahun Akalank Kahun Sarut Sayank Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 58:25 373
0005 Ang 1 Chakar_Chehun Ar_Burn_Jati Ar_Pati 8.11.2013 Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:04:43 1,218
0005 Ang 13 Tav Parasad Sravag Sudh Samuh Sidhan Ke Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 53:43 239
0006 Ang 1 Namustun_Akarmun Namustun_Adharmun Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:12:49 1,097
0006 Ang 13-14 Jeet Fire Sab Des Disan Ko Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 59:23 205
0007 Ang 1-2 Namustun_Agunjai Namustun_Abhunjai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 1:11:15 799
0007 Ang 13-14 Kaahun le Pahan Puj Dhareyo Sir Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 37:17 132
0008 Ang 14-15 Tav Prasad Tomar Shand Har Janam Maran Behin Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:03:07 146
0008 Ang 2 Namustun_Nirtapai Namustun_Athapai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 58:40 489
0009 Ang 16-17 Tav Prasad Lagunaraj Shand Jale Hari Thale Hari Katha Shri Dasam Granth (Akal Ustat) 1:06:11 130
0009 Ang 2 Adaisun_Adaisai Namustun_Abhaisai Katha Shri Dasam Granth (Jaap Sahib) 45:49 248
001 (Ang 1389-1389) Hikqaeat 01 - Kamale Karamat Kayam Karim Katha Shri Dasam Granth (Zafarnamah) 1:01:46 2,888
001 (Ang 155-158) Chaubees Aootar - Avtar Pehla (Machh) Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar) 1:01:35 5,059
001 (Ang 39) Namaskar Shri Kharag Ko Katha Shri Dasam Granth (Bachitar Natak) 53:47 1,573
001 (Ang 611-612) Ath Brahma Avtar Katha Shri Dasam Granth (Brahma Avtaar) 1:00:41 306
001 (Ang 635-637) Ath Rudar Avtar Kathanang (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Rudr Avtaar) 53:24 345
001 (Ang 709-709) Rai Man Aaiso Kar-3 (P-1) Katha Shri Dasam Granth (Shabad Hazarey) 58:27 275
001 (Ang 712-712) Jaagat Jot Japai (P-1) Katha Shri Dasam Granth (33 Sawaiye) 1:02:41 294
001 (Ang 716-717) Jo Kish Leikh (P-1) Katha Shri Dasam Granth (4 Sawaiye) 58:12 274
001 (Ang 717-717) Muud-Shastar Naam Mala Katha Shri Dasam Granth (Shashtar Naam Mala) 58:34 1,445
001 (Ang 809-809) Chritar 1 - Tuhi Kharagdahara Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan) 1:14:15 1,297
001 Hukamnama 001. Sri Nanak Parkash Pothi 01 3:44 1,954
001 Mangal 004. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 01 1:02:46 985

Pages