All songs by Gyani Sahib Singh (Markanda)

Title Album Length Plays
36 Pauri 36 Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 18:09 2,543
Aisa Keertan Kar Man Mere (Gurmat Vichar) 15:21 143
Anand Sahib - Part 1 - Katha 54:14 420
Anand Sahib - Part 2 - Katha 1:00:00 981
Bhagat Kabir Ji - Full Katha 2019 49:53 302
Guari Bavan Akhri - Katha 1:00:00 430
Jaap Sahib Part 1 - Katha 1:03:07 550
Jaap Sahib Part 2 - Katha 1:00:22 376
Jaap Sahib Part 3 - Katha 58:13 289
Jaap Sahib Part 4 - Katha 1:01:11 244
Jaap Sahib Part 5 - Katha 1:08:55 299
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 11:26 3,957
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 5:45 7,767
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 27:00 5,853
Jap Ji Sahib - Salok Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 19:37 2,604
Katha Sidh Gost -001 1:02:08 796
Katha Sidh Gost -002 1:02:20 709
Katha Sidh Gost -003 1:13:46 768
Katha Sidh Gost -004 58:25 464
Katha Sidh Gost -005 1:13:14 651
Katha Sidh Gost -006 1:11:51 681
Katha Sidh Gost -007 1:00:11 526
Katha Sidh Gost -008 1:14:18 641
Katha Sidh Gost -009 1:08:42 505
Katha Sidh Gost -010 1:10:29 560
Katha Sidh Gost -011 1:08:03 554
Katha Sidh Gost -012 36:03 113
Katha Sidh Gost -013 1:11:12 364
Katha Sidh Gost -014 52:48 155
Naam Simran 57:02 227

Pages