All songs by Gyani Sahib Singh (Markanda)

Title Album Length Plays
36 Pauri 36 Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 18:09 2,331
Aisa Keertan Kar Man Mere (Gurmat Vichar) 15:21 27
Anand Sahib - Part 1 - Katha 54:14 67
Anand Sahib - Part 2 - Katha 1:00:00 46
Bhagat Kabir Ji - Full Katha 2019 49:53 16
Guari Bavan Akhri - Katha 1:00:00 9
Jaap Sahib Part 1 - Katha 1:03:07 9
Jaap Sahib Part 2 - Katha 1:00:22 1
Jaap Sahib Part 3 - Katha 58:13 5
Jaap Sahib Part 4 - Katha 1:01:11 17
Jaap Sahib Part 5 - Katha 1:08:55 10
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 11:26 3,713
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 5:45 7,470
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 27:00 5,510
Jap Ji Sahib - Salok Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 19:37 2,426
Katha Sidh Gost -001 1:02:08 34
Katha Sidh Gost -002 1:02:20 2
Katha Sidh Gost -003 1:13:46 40
Katha Sidh Gost -004 58:25 22
Katha Sidh Gost -005 1:13:14 35
Katha Sidh Gost -006 1:11:51 42
Katha Sidh Gost -007 1:00:11 18
Katha Sidh Gost -008 1:14:18 9
Katha Sidh Gost -009 1:08:42 2
Katha Sidh Gost -010 1:10:29 42
Katha Sidh Gost -011 1:08:03 80
Katha Sidh Gost -012 36:03 11
Katha Sidh Gost -013 1:11:12 5
Katha Sidh Gost -014 52:48 13
Naam Simran 57:02 22

Pages