All songs by Gyani Sahib Singh (Markanda)

Title Album Length Plays
36 Pauri 36 Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 18:09 3,007
Aisa Keertan Kar Man Mere (Gurmat Vichar) 15:21 448
Anand Sahib - Part 1 - Katha 54:14 1,232
Anand Sahib - Part 2 - Katha 1:00:00 1,715
Bhagat Kabir Ji - Full Katha 2019 49:53 1,074
Guari Bavan Akhri - Katha 1:00:00 1,285
Jaap Sahib Part 1 - Katha 1:03:07 1,524
Jaap Sahib Part 2 - Katha 1:00:22 1,048
Jaap Sahib Part 3 - Katha 58:13 831
Jaap Sahib Part 4 - Katha 1:01:11 679
Jaap Sahib Part 5 - Katha 1:08:55 658
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 11:26 4,289
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 5:45 8,199
Jap Ji Sahib Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 27:00 6,397
Jap Ji Sahib - Salok Jap Ji Sahib Viakhiya & Santheya 19:37 2,845
Katha Sidh Gost -001 1:02:08 1,621
Katha Sidh Gost -002 1:02:20 1,348
Katha Sidh Gost -003 1:13:46 1,569
Katha Sidh Gost -004 58:25 978
Katha Sidh Gost -005 1:13:14 1,517
Katha Sidh Gost -006 1:11:51 1,338
Katha Sidh Gost -007 1:00:11 954
Katha Sidh Gost -008 1:14:18 1,088
Katha Sidh Gost -009 1:08:42 916
Katha Sidh Gost -010 1:10:29 1,012
Katha Sidh Gost -011 1:08:03 923
Katha Sidh Gost -012 36:03 216
Katha Sidh Gost -013 1:11:12 710
Katha Sidh Gost -014 52:48 327
Naam Simran 57:02 592

Pages