All songs by Bhai Paramjeet Singh (Uttarakhand)

Title Album Length Plays
1- Aj Itihasik Gurdwara's Vich Ho Rahi manmat Katha By Paramjeet Singh Uttarakhand (Columpus)2013 01 Gurbani Vichar(UK) 50:17 1,029
1- Bhai Paramjeet Singh(Uttarakhand) - 1- Gurdwara Ravidas Sahib Newyork 03 Gurbani Vichar(UK) 41:29 920
1- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 1- G001 Bandhi-Chhor Part 1 02 Gurbani Vichar(UK) 49:00 558
2- Bhai Paramjeet Singh(Uttarakhand) - 2- Janam Sanskar Katha By Bhai Paramjeet Singh Utttarakhand 03 Gurbani Vichar(UK) 49:28 300
2- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 3- G003 Bandhi-Chhor Part 2 02 Gurbani Vichar(UK) 49:02 241
3- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 5- G002 Bandhi-Chhor Part 3 02 Gurbani Vichar(UK) 48:42 164
4- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 7- Gurgaddi Dihara Guru Granth Sahib Ji 02 Gurbani Vichar(UK) 57:53 161
4- I am proud to be a sikh Katha By Paramjeet Singh Uttarakhand (Columpus)2013 01 Gurbani Vichar(UK) 85:37 245
5- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 9- Janam Dihara Bhagat Namdev Ji Katha By Bhai Paramjeet Singh Utttarakhand 02 Gurbani Vichar(UK) 67:14 190
6- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 11- Parkash Guru Ramdas Sahib Ji, Katha 02 Gurbani Vichar(UK) 62:08 278
7- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 13- Shahidi Guru Tegbhadar Sahib Ji Katha By Bhai Paramjeet Singh Utttarakhand 02 Gurbani Vichar(UK) 59:50 161
8- Bhai Paramjeet Singh(Uttrakahand) - 15- Mata Sahib Kaur Dihara- Sikh Bibiyan Da Etihas 02 Gurbani Vichar(UK) 45:57 175
8- Khule Vichar.. 01 Gurbani Vichar(UK) 32:25 205
Amal kar Dharti Bij... (PA) 01 Gurbani Vichar(UK) 66:09 490
Deeva Bale Andera Jaye.. 01 Gurbani Vichar(UK) 47:02 286
Jis Jal Nidh Karan.....Katha 01 Gurbani Vichar(UK) 84:06 877
Jo Prayeo Soi Apna..Katha 01 Gurbani Vichar(UK) 65:16 344
Kabir Chandan Ka Birva Bhala 03 Gurbani Vichar(UK) 49:34 786
Kabir Chandan Ka Birva Bhala... 01 Gurbani Vichar(UK) 52:50 450
Man Kar Kabhun Na Har..Katha 01 Gurbani Vichar(UK) 47:39 260
Mathe Tilak Hath mala 01 Gurbani Vichar(UK) 43:53 1,069
Satgur vitoh vareya.. 01 Gurbani Vichar(UK) 57:23 200
Satgur Vitoh vareya... 01 Gurbani Vichar(UK) 40:54 897
Tera Naam Kari Chan-nathiya 01 Gurbani Vichar(UK) 85:09 395
Tera Naam Kari Chananathiya 03 Gurbani Vichar(UK) 86:05 455
Tera Naam Kari.. 01 Gurbani Vichar(UK) 79:55 229