All songs by Principal Gurbachan Singh Panva

Title Album Length Plays
1- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 52:15 505
1- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 38:10 353
1-Gurbani Vichar - Jat Pahara Dhiraj Suniyar 01 Shabad Vichar1(Panva) 73:35 1,168
10- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 49:11 320
10- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 23:06 161
10-Gurbani Vichar - Karta Tu Mera Jajmaan 01 Shabad Vichar1(Panva) 57:46 335
11- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 49:59 259
11- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 20:47 163
11-Gurbani Vichar - Bolaho Bhaiya Ram Ki Duhai 01 Shabad Vichar1(Panva) 58:04 318
12- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 52:09 251
12- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 22:35 168
12-Gurbani Vichar - Kiya Mango Kich Thir Na Rahai 01 Shabad Vichar1(Panva) 68:18 1,002
13- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 53:22 241
13- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 5:17 105
13-Gurbani Vichar - Ek Achambhao Sunaho Tum Bhai 01 Shabad Vichar1(Panva) 55:30 230
14- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 52:13 262
14- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 26:19 142
14-Gurbani Vichar - Saha Sanjog Viaho Vijog 01 Shabad Vichar1(Panva) 79:47 1,282
15- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 53:23 213
15- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 71:57 498
15-Gurbani Vichar - Raja Ram Anhad Kinguri Baje 01 Shabad Vichar1(Panva) 54:23 345
16- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 51:14 198
16- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 20:27 131
16-Gurbani Vichar - Santaho Tahan Niranjan Ram Hai 01 Shabad Vichar1(Panva) 56:23 499
17- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 55:26 192
17- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 49:24 262
17-Gurbani Vichar - Moorhe Kaiche Bharam Bhula 01 Shabad Vichar1(Panva) 55:19 260
18- Gurbani Vichar 02 Shabad Vichar2(Panva) 54:20 164
18- Virle Kinne Vicharia Virle Kinne Vicharia 94:08 566
18-Gurbani Vichar - Man Kar Kabahu Na Har Gun Gaio 01 Shabad Vichar1(Panva) 54:00 248

Pages