All songs by Bhai Jasbir Singh Khalsa (Khanne)

Titlesort descending Album Length Plays
Aapas Kau Jo Janai Neecha 1 Aapas Kau Jo Janai Neecha 20:24 9,840
Aapas Kau Jo Janai Neecha 2 Aapas Kau Jo Janai Neecha 20:54 4,881
Aapas Kau Jo Janai Neecha 3 Aapas Kau Jo Janai Neecha 17:42 4,223
Aapas Kau Jo Janai Neecha 4 Aapas Kau Jo Janai Neecha 4:14 3,103
Ab Mohe Miliyo Hai Part 1 Ab Mohe Miliyo Hai 65:56 14,380
Anand Sahib Path 3:26 6,467
Chinta Chhad Achint Raho 16:32 19,927
Gurmukh Muye Jivende Parvan Hai 57:34 9,521
Gurmukh Parupkari Virla Aaya Part1 Gurmukh ParupKari Virla Aaya 70:47 11,448
Gurmukh Parupkari Virla Aaya Part2 Gurmukh ParupKari Virla Aaya 58:42 5,398
Jagat Mein Jhoothi Dekhi Preet Part1 Jagat Mein Jhoothi Dekhi Preet 1:10:17 21,728
Jagat Mien Jhoothi Dekhi Preet Part2 Jagat Mein Jhoothi Dekhi Preet 53:32 6,389
Je Lorheh Sada Sukh Bhaai 61:25 6,688
Mil Raam Pyaare 60:55 6,668
Re Man Aalsiya Aapne Ramei Bha 65:40 6,845
Safal Janam Mo Ko Gur Keena 1 Safal Janam Mo Ko Gur Keena 43:42 5,210
Safal Janam Mo Ko Gur Keena 2 Safal Janam Mo Ko Gur Keena 44:18 4,247
Shimla Samagam1 Shimla Samagam 45:01 5,963
Shimla Samagam2 Shimla Samagam 45:00 3,681
So Satgur Tin Ko Bhetya 92:13 7,478
Tau Kirpa Te Sukh Paaya 59:50 8,452