All songs by Bhai Ajmer Singh (Karnal)

Title Album Length Plays
AJJ NA SUTI KANT SIUN Baba Freed Ji Vol.1 36:06 619
AJJ NA SUTI KANT SIUN - Punjabi Katha 37:29 223
Anandpur to Chamkaur Chamkaur de shahid-22 Anandpur To Chamkaur 33:23 175
Anandpur to Chamkaur Parvar vichora-17 Anandpur To Chamkaur 11:05 165
Anandpur to Chamkaur Aagoo di moorkhta -12 Anandpur To Chamkaur 28:31 204
Anandpur to Chamkaur Bhukh de dukh -14 Anandpur To Chamkaur 28:34 192
Anandpur to Chamkaur Chamkour de shahid-23 Anandpur To Chamkaur 33:21 149
Anandpur to Chamkaur Chithi guru Gobind singh val-10 Anandpur To Chamkaur 29:20 178
Anandpur to Chamkaur Garhi khaali karna-24 Anandpur To Chamkaur 32:03 100
Anandpur to Chamkaur Jang Sarsa kande-15 Anandpur To Chamkaur 32:15 116
Anandpur to Chamkaur Jang Sarsa kande-16 Anandpur To Chamkaur 31:51 145
Anandpur to Chamkaur Jawab guru Gobind singh valon -11 Anandpur To Chamkaur 34:36 367
Anandpur to Chamkaur Kachi garhi-18 Anandpur To Chamkaur 21:04 119
Anandpur to Chamkaur Sahibjada Ajit singh ji-20 Anandpur To Chamkaur 33:37 129
Anandpur to Chamkaur sahibjada Jujhar singh ji-21 Anandpur To Chamkaur 30:38 132
Anandpur to Chamkaur-1 Anandpur To Chamkaur 25:21 381
Anandpur to Chamkaur-13 Anandpur To Chamkaur 26:52 204
Anandpur to Chamkaur-19 Anandpur To Chamkaur 31:18 116
Anandpur to Chamkaur-2 Anandpur To Chamkaur 38:28 155
Anandpur to Chamkaur-3 Anandpur To Chamkaur 29:22 115
Anandpur to Chamkaur-4 Anandpur To Chamkaur 28:19 100
Anandpur to Chamkaur-5 Anandpur To Chamkaur 29:22 109
Anandpur to Chamkaur-6 Anandpur To Chamkaur 0:45 108
Anandpur to Chamkaur-7 Anandpur To Chamkaur 28:41 113
Anandpur to Chamkaur-8 Anandpur To Chamkaur 29:26 98
Anandpur to Chamkaur-9 Anandpur To Chamkaur 28:38 135
Baba Freed Ji Vol.1- Fareeda Jinni Kanmi Nahi Gun - Punjabi Katha Baba Freed Ji Vol.1 39:57 541
BANDA SAB KUCH KAR SAKDA HAI - Punjabi Katha Manukh Di Katha 45:19 395
BOLI BHASHA - Punjabi Katha Manukh Di Katha 39:01 1,975
BRAHMAN, BRAHMGIANI - Punjabi Katha Manukh Di Katha 45:50 247

Pages