All songs by Giani Hardip Singh

Title Album Length Plays
Deho Daras Sukhdateya (Katha) Sahiskriti Shaloks Katha 17:01 716
Ik Doo Ik Charundiya 24:14 582
Isha Purak Sarab Sukhdata Har (Katha) 19:34 845
Jese Atsat Teerath Paras Kio (Katha) 17:39 134
Re Man Raam Sio Kar Preet (Katha) 17:57 257
Sahiskriti Shaloks Katha-01 Sahiskriti Shaloks Katha 44:00 485
Sahiskriti Shaloks Katha-02 44:03 202
Sahiskriti Shaloks Katha-03 45:35 200
Sahiskriti Shaloks Katha-04 Sahiskriti Shaloks Katha 42:40 315
Sahiskriti Shaloks Katha-07 Sahiskriti Shaloks Katha 44:59 306
Sahiskriti Shaloks Katha-08 Sahiskriti Shaloks Katha 52:17 362
Sahiskriti Shaloks Katha-09 Sahiskriti Shaloks Katha 43:08 315
Sahiskriti Shaloks Katha-10 Sahiskriti Shaloks Katha 48:00 392
Sahiskriti Shaloks Katha-11 Sahiskriti Shaloks Katha 47:46 355
Sahiskriti Shaloks Katha-12 Sahiskriti Shaloks Katha 48:33 378
Sahiskriti Shaloks Katha-13 Sahiskriti Shaloks Katha 48:58 403
Sahiskriti Shaloks Katha-14 Sahiskriti Shaloks Katha 38:44 248
Sahiskriti Shaloks Katha-15 51:42 216
Sahiskriti Shaloks Katha-16 Sahiskriti Shaloks Katha 58:37 435
Sahiskriti Shaloks Katha-17 53:19 193
Sahiskriti Shaloks Katha-18 Sahiskriti Shaloks Katha 58:05 342
Sahiskriti Shaloks Katha-19 59:06 190
Sahiskriti Shaloks Katha-20 55:58 148
Sahiskriti Shaloks Katha-21 Sahiskriti Shaloks Katha 72:52 425
Tera Naam Rooro Roop (Katha) 17:13 152