Nitnem Vyakhya

Artist: 
Year: 
2008

Album Tracks

Title Length Plays Tracksort descending
Anand Sahib-Pauri-01-05 Anand Sahib1 10:26 7,790 1
Kirtan Sohilaa Sahib 31:45 584 1
Tav Prasad Savaiye 24:07 2,250 1
Rehraas Sahib 1 24:02 4,606 1
Japji Sahib-Introuction Japji Sahib 01 1:38 11,151 1
Chaupai Sahib 24:31 2,340 1
Jaap Sahib-Introduction Jaap 01 6:47 2,140 1
Jaap Sahib-Pauri-087-093 Jaap 10 3:43 324 10
Jaap Sahib-Pauri-094-095 Jaap 11 1:26 344 11
Jaap Sahib-Pauri-096-098 Jaap 12 1:33 334 12
Jaap Sahib-Pauri-099-102 Jaap 13 1:37 299 13
Jaap Sahib-Pauri-103-132 Jaap 14 19:14 323 14
Jaap Sahib-Pauri-133-141 Jaap 15 3:42 290 15
Jaap Sahib-Pauri-142-160 Jaap 16 10:50 247 16
Jaap Sahib-Pauri-161-184 Jaap 17 15:34 260 17
Jaap Sahib-Pauri-185-188 Jaap 18 5:45 280 18
Jaap Sahib-Pauri-189-196 Jaap 19 1:56 259 19
Anand Sahib-Pauri-06-10 Anand Sahib 2 11:42 640 2
Rehraas Sahib 2 26:54 1,655 2
Japji Sahib-Mool Mantra-Pauri-05 Japji Sahib 02 18:50 11,352 2
Jaap Sahib-Pauri-001-006 Jaap 02 4:19 1,068 2
Jaap Sahib-Pauri-197-199 Jaap 20 6:38 357 20
Jaap Sahib-Pauri-007-028 Jaap 03 13:32 796 3
Anand Sahib-Pauri-11-15 Anand Sahib 3 11:31 481 3
Rehraas Sahib 3 25:40 1,139 3

Pages

Radio