Nitnem

Open in App
Year: 
1999

Album Tracks

Title Length Plays Track
Anand Sahib 10:20 16,043
Anand Sahib 14:27 17,050
Ardaas 3:09 6,997
Ardaas-2 4:39 8,176
Benti Chaupai 3:50 23,514
Jap(u) Ji Sahib 17:35 10,063
Mohan Tere Uche Mandar 30:20 3,530
Prabh Siyo Laag 1:04 5,644
Savayeeai 2:37 12,584
Shabad Hazaare 7:50 7,520
Shabad Hazare 5:44 30,338
Tav Prasaad Sawaye 3:22 12,379
Tav-Prasad(i) Savaiye 5:01 1,490
Jaap Sahib 22:33 20,085 2
03 Tav Parsad Swaiye 4:47 1,930 3
Tav Prasad Savaiye 3:47 7,228 3
Chaupai Pathshahi 3:38 18,621 4
Anand Sahib 14:01 17,478 5
07 Sohila 5:37 2,502 7

Radio