Katha Shri Dasam Granth (Chaubees Avtaar)

Album Tracks

Title Length Plays Track
125 (Ang 473-476) Krishna Avtar - Tao Hi Lao (P-1718) 54:59 43 125
126 (Ang 476-480) Krishna Avtar - Kaan Te Na (P-1752) 1:08:36 40 126
127 (Ang 480-486) Krishna Avtar - Je Bhatt Aahav (P-1789) 1:00:08 50 127
128 (Ang 486-491) Krishna Avtar - Ka Bheyo Jo Magwa (P-1826) 1:02:44 52 128
129 (Ang 491-495) Krishna Avtar - Sarthi Siandan Pai (P-1866) 1:08:36 43 129
130 (Ang 496-497) Krishna Avtar - Ath Kaal Yaman Ko (P-1903) 54:26 31 130
131 (Ang 497-498) Krishna Avtar - Yung Daraid (P-1917) 44:34 34 131
132 (Ang 499-501) Krishna Avtar - Jao Lag Deran (P-1926) 47:02 30 132
133 (Ang 501-503) Krishna Avtar - Sunnat Jeet Foole (P-1952) 46:57 39 133
134 (Ang 503-508) Krishna Avtar - Ath Rukman Biavh (P-1968) 1:08:04 25 134
135 (Ang 508-509) Krishna Avtar - Bir Badai Eh Ki (P-2001) 56:16 50 135
136 (Ang 510-512) Krishna Avtar - Parduman Ka Janam Kathanang (P-2015) 50:42 39 136
137 (Ang 512-515) Krishna Avtar - Ath Satra Jit Suraj Te (P-2036) 1:04:29 32 137
138 (Ang 515-519) Krishna Avtar - Satrajit Ki Dohita Ko Viah (P-2064) 1:01:53 33 138
139 (Ang 519-522) Krishna Avtar - Pand Ke Putran (P-2098) 1:03:14 34 139
140 (Ang 522-525) Krishna Avtar - Ath Inder Bhumasar Ke (P-2117) 1:00:15 28 140
141 (Ang 525-528) Krishna Avtar - Ath Us Ke Putar Ko Raaj (P-2139) 53:32 52 141
142 (Ang 528-530) Krishna Avtar - Anurudh Ko Viah Kathanang (P-2161) 52:31 47 142
143 (Ang 530-534) Krishna Avtar - Ath Uukha Ko Viah Kathnang (P-2184) 1:06:00 39 143
144 (Ang 534-538) Krishna Avtar - Utt Siam Ju (P-2214) 1:08:02 37 144
145 (Ang 538-540) Krishna Avtar - Ath Dig Raja Ko Uddar Karna (P-2243) 48:48 34 145
146 (Ang 540-543) Krishna Avtar - Ath Sirgaal Ko Doot (P-2261) 1:00:24 26 146
147 (Ang 543-546) Krishna Avtar - Ath Kup Vadh Kathanang (P-2285) 58:21 29 147
148 (Ang 547-549) Krishna Avtar - Tab Laoo Narad (P-2309) 55:45 55 148
149 (Ang 549-552) Krishna Avtar - Maar Kai Bhoop (P-2328) 59:01 39 149

Pages

Radio