Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan)

Album Tracks

Title Length Playssort descending Track
032 (Ang 875-879) Chritar 52 - Chaupai - Utar Desh Nripat Ik Bharo 1:02:58 41 32
123 (Ang 1190-1195) Chritar 263-264 - Chaupai - Ajay Chand Poorab Ki Dis Nrip 1:03:49 41 123
072 (Ang 1005-1007) Chritar 132 - Chaupai - Ek Palau Desh Sunijae 48:10 42 72
082 (Ang 1035-1038) Chritar 150-152 - Chaupai - Raani Ek Nagaore Rahae 59:03 42 82
037 (Ang 894-899) Chritar 66-68 - Dohira - Dohita Ek Vajir Ki Roop 1:14:32 42 37
041 (Ang 908-912) Chritar 81 - Dohira - Nagar Shiroman Ko Huto 1:16:56 42 41
028 (Ang 866-868) Chritar 41-43 - Chaupai - Shahjaha Pur Main Huti Ik Patuya 55:55 43 28
150 (Ang 1304-1310) Chritar 348-354 - Chaupai - Jeh Hum Disha Utra Suni 1:07:13 43 150
095 (Ang 1079-1083) Chritar 186-191 - Dohira - Madr Desh Ek Shatarja Achal Kala 1:05:33 44 95
019 (Ang 843-844) Chritar 23 - Bhaeyo Prat Sab Hi Jan Jaage 52:09 45 19
097 (Ang 1085-1089) Chritar 195-196 - Dohira - Naukoti Sarvar Ke Jaswant Singh Naresh 1:12:18 45 97
136 (Ang 1244-1248) Chritar 296-297 - Chaupai - Bangas Sain Bangasi Raja 1:11:11 47 136
012 (Ang 824-826) Chritar 12 - Dohira - Brindaban Brikhpaan Ki 49:38 48 12
160 (Ang 1362-1366) Chritar 405 - Dundabh Sauna Sravan (P-38) 1:06:29 49 160
157 (Ang 1344-1351) Chritar 391-396 - Chaupai - Baahulik Suniyat Raja Jeh 1:05:23 50 157
015 (Ang 833-835) Chritar 17 - Bandsal Nrip Sut Ko 1:00:35 50 15
014 (Ang 828-833) Chritar 14-16 - Bahur So Mantri Rai Sau 1:21:55 50 14
159 (Ang 1358-1362) Chritar 404-405 - Chaupai - Sun Nrip Aur Charitar Bakhano 59:31 51 159
023 (Ang 853-855) Chritar 30-32 - Chaupai - Chitr Singh Mantri Sau Kahi 1:01:48 52 23
027 (Ang 864-866) Chritar 39-40 - Chaupai - Rain Payi Taskar Uth Dhaeyo 1:02:59 52 27
025 (Ang 858-862) Chritar 34-37 - Chaupai - Sunho Nripat Ik Katha Uchreho 55:49 52 25
022 (Ang 849-852) Chritar 27-29 - Kank Naam Dijbar Ik Suna 1:09:24 53 22
013 (Ang 826-828) Chritar 12 - Parh Patia Ta Ki Turat (P-18), Chritar 13 46:23 54 13
117 (Ang 1163-1167) Chritar 246-247 - Chaupai - Purab Dis Ik Tilak Nripat Bar 57:54 58 117
024 (Ang 855-858) Chritar 33 - Chaupai - Utar Desh Raav Ik Kahiyae 1:09:51 58 24

Pages

Radio