Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan)

Album Tracks

Title Length Plays Track
126 (Ang 1204-1206) Chritar 266 - Kaansi Ke Beech (P-52) 1:06:59 69 126
127 (Ang 1206-1210) Chritar 266 - Adil - Eh Bidya Bal Kareh Jog Ki (P-80) 59:13 93 127
128 (Ang 1210-1215) Chritar 267-270 - Chaupai - Roop Sain Ik Nripat Sulashan 1:07:12 36 128
129 (Ang 1215-1219) Chritar 271-275 - Chaupai - Telanga Jeh Desh Apara 53:06 31 129
130 (Ang 1220-1224) Chritar 276-280 - Chaupai - Shankravati Nagar Ik Rajat 57:25 33 130
131 (Ang 1224-1228) Chritar 281-285 - Chaupai - Vijay Nagar Ik Rai Bakhniyat 56:57 24 131
132 (Ang 1228-1229) Chritar 286 - Bhujang Prayat Shand - Disa Baruni Main Rahae Ek Raja 50:03 39 132
133 (Ang 1229-1234) Chritar 287-289 - Dohira - Ghatam Pur Kurre Bikhae Ik Mughal Ki Baal 57:41 28 133
134 (Ang 1234-1239) Chritar 290-292 - Chaupai - Poorab Desh Ek Nrip Rahae 1:04:06 35 134
135 (Ang 1239-1244) Chritar 293-295 - Chaupai - Raajpoori Nagari Hai Jahan 1:01:18 30 135
136 (Ang 1244-1248) Chritar 296-297 - Chaupai - Bangas Sain Bangasi Raja 1:11:11 47 136
137 (Ang 1248-1252) Chritar 297 - Chaupai - Pakhriyare Dwaran Nahe Maavae (P-53) 1:03:47 28 137
138 (Ang 1252-1256) Chritar 298-301 - Chaupai - Suniyat Ek Saah Ki Dara 58:47 33 138
139 (Ang 1257-1261) Chritar 302-306 - Chaupai - Sorath Sain Ek Bhupala 59:38 35 139
140 (Ang 1261-1266) Chritar 307-311 - Chaupai - Bhairo Paal Suna Ik Raja 1:04:53 27 140
141 (Ang 1266-1271) Chritar 312-316 - Chaupai - Jog Sain Raja Ik at Bal 54:18 24 141
142 (Ang 1271-1275) Chritar 317-320 - Chaupai - Mantri Katha Uchari 56:46 26 142
143 (Ang 1275-1278) Chritar 321-322 - Chaupai - Sukracharaj Danan Ko Gur 58:15 72 143
144 (Ang 1278-1282) Chritar 323-326 - Chaupai - Bhadar Sain Raja Ik at Bal 1:05:09 34 144
145 (Ang 1282-1284) Chritar 327-328 - Chaupai - Geharvar Raja Ik at Bal 1:05:30 26 145
146 (Ang 1284-1289) Chritar 329-333 - Chaupai - Thambkaran Ik Thambr Desh Nrip 1:04:39 27 146
147 (Ang 1289-1294) Chritar 334-336 - Chaupai - Sunoh Raaj Kuwar Ik Bata 56:26 25 147
148 (Ang 1294-1299) Chritar 337-342 - Chaupai - Raja Sain Ik Suna Nripat Bar 57:34 29 148
149 (Ang 1299-1304) Chritar 343-347 - Chaupai - Utar Disha Pragat Ik Nagari 57:03 29 149
150 (Ang 1304-1310) Chritar 348-354 - Chaupai - Jeh Hum Disha Utra Suni 1:07:13 48 150

Pages

Radio