Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan)

Album Tracks

Title Lengthsort descending Plays Track
070 (Ang 999-1001) Chritar 129 - Dohira - Raavi Nad Upar Basae 1:10:35 35 70
104 (Ang 1109-1113) Chritar 209 - Chaupai - Jab Dutti Teh Te Fir Aayi (P-19) 1:10:43 25 104
136 (Ang 1244-1248) Chritar 296-297 - Chaupai - Bangas Sain Bangasi Raja 1:11:11 47 136
103 (Ang 1107-1109) Chritar 208-209 - Dohira - Ek Raav Ki Putrika Atpal Devi Naam 1:11:14 37 103
097 (Ang 1085-1089) Chritar 195-196 - Dohira - Naukoti Sarvar Ke Jaswant Singh Naresh 1:12:18 49 97
058 (Ang 961-964) Chritar 109 - Eaiti Katha Su Ya Pe Payi (P-22) 1:12:18 28 58
068 (Ang 991-995) Chritar 124-125 - Chaupai - Naarnaul Ke Desh Mein 1:12:46 25 68
034 (Ang 883-887) Chritar 53-55 - Chaupai - Raani Ek Thavar Ik Rahae 1:13:37 32 34
077 (Ang 1020-1023) Chritar 142 - Dohira - Sehar Besehar Ke Bikhae 1:13:42 26 77
079 (Ang 1025-1029) Chritar 143-144 - Dohira - Raaj Mati Raani Utar Desh 1:14:09 23 79
001 (Ang 809-809) Chritar 1 - Tuhi Kharagdahara 1:14:15 1,373 1
120 (Ang 1176-1180) Chritar 254-256 - Chaupai - Baisva Ek Thoar Ik Suni 1:14:29 22 120
052 (Ang 944-946) Chritar 99-100 - Chaupai - Potohaar Naar Ik Rahae 1:14:32 20 52
037 (Ang 894-899) Chritar 66-68 - Dohira - Dohita Ek Vajir Ki Roop 1:14:32 42 37
050 (Ang 936-941) Chritar 97 - Dohira - Sialkot Ke Desh Mein 1:15:26 21 50
067 (Ang 987-991) Chritar 122-123 - Chaupai - Abhae Saand Raja Ik Bharo 1:15:30 21 67
041 (Ang 908-912) Chritar 81 - Dohira - Nagar Shiroman Ko Huto 1:16:56 42 41
169 (Ang 1387-1388) Chritar 405 - Ghat Ghat Ke Antar Ki Janat (P-387) 1:17:17 288 169
056 (Ang 954-959) Chritar 108 - Dohira - Ek Divas Shri Kapil Mun 1:18:39 32 56
014 (Ang 828-833) Chritar 14-16 - Bahur So Mantri Rai Sau 1:21:55 52 14
053 (Ang 946-949) Chritar 101-102 - Chaupai - Raavi Teer Jaat Ik Rahae 1:26:43 25 53
005 (Ang 810-811) Oat Kari Neh Kot Pujan (P-19) 40:41 94 5
011 (Ang 822-824) Chritar 10-11 - Dohira - Tavan Laundiyeh 45:56 70 11
013 (Ang 826-828) Chritar 12 - Parh Patia Ta Ki Turat (P-18), Chritar 13 46:23 57 13
002 (Ang 809-809) Tuhi Jog Maya (P-2) 47:39 142 2

Pages

Radio