Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan)

Album Tracks

Title Lengthsort descending Plays Track
027 (Ang 864-866) Chritar 39-40 - Chaupai - Rain Payi Taskar Uth Dhaeyo 1:02:59 52 27
156 (Ang 1338-1344) Chritar 385-390 - Chaupai - Sada Singh Ik Bhoop Mahamani 1:03:28 29 156
158 (Ang 1351-1358) Chritar 397-403 - Chaupai - Prithi Singh Ik Bhoop Bakhniyat 1:03:28 34 158
064 (Ang 979-982) Chritar 116-117 - Bhujang Prayat Shand - Bade Sund Apsund 1:03:33 29 64
164 (Ang 1376-1377) Chritar 405 - Aam Paat Aur Sronat Paat (P-236) 1:03:35 25 164
137 (Ang 1248-1252) Chritar 297 - Chaupai - Pakhriyare Dwaran Nahe Maavae (P-53) 1:03:47 26 137
123 (Ang 1190-1195) Chritar 263-264 - Chaupai - Ajay Chand Poorab Ki Dis Nrip 1:03:49 41 123
154 (Ang 1327-1332) Chritar 373-376 - Chaupai - Sun Raja Ik Avar Prasanga 1:03:50 26 154
106 (Ang 1115-1119) Chritar 210-212 - Dohira - Magadh Desh Ko Raav Ik Saras Singh Vadbagh 1:04:00 29 106
134 (Ang 1234-1239) Chritar 290-292 - Chaupai - Poorab Desh Ek Nrip Rahae 1:04:06 33 134
101 (Ang 1100-1103) Chritar 204-205 - Dohira - Ik Kailash Mati Rahae Raani Roop Apar 1:04:09 29 101
069 (Ang 995-999) Chritar 126-128 - Dohira - Desh Tapisa Ke Bikhae 1:04:14 39 69
059 (Ang 964-966) Chritar 110 - Sawaiya - Poorab Desh Ko Es 1:04:21 29 59
146 (Ang 1284-1289) Chritar 329-333 - Chaupai - Thambkaran Ik Thambr Desh Nrip 1:04:39 22 146
054 (Ang 949-951) Chritar 103 - Chaupai - Asat Nadi Jeh Tha Mil Gayi 1:04:43 27 54
040 (Ang 906-908) Chritar 77-80 - Dohira - Chandarpuri Bhitar Huto 1:04:47 29 40
140 (Ang 1261-1266) Chritar 307-311 - Chaupai - Bhairo Paal Suna Ik Raja 1:04:53 27 140
153 (Ang 1322-1327) Chritar 368-372 - Chaupai - Andhavati Nagar Ik Sohae 1:04:55 25 153
061 (Ang 970-974) Chritar 112-113 - Dohira - Soor Sain Raja Huto 1:05:02 30 61
144 (Ang 1278-1282) Chritar 323-326 - Chaupai - Bhadar Sain Raja Ik at Bal 1:05:09 28 144
157 (Ang 1344-1351) Chritar 391-396 - Chaupai - Baahulik Suniyat Raja Jeh 1:05:23 50 157
145 (Ang 1282-1284) Chritar 327-328 - Chaupai - Geharvar Raja Ik at Bal 1:05:30 26 145
095 (Ang 1079-1083) Chritar 186-191 - Dohira - Madr Desh Ek Shatarja Achal Kala 1:05:33 44 95
010 (Ang 818-822) Chritar 6-9 - Dohira - Bandsal Ko Bhoop Tab - Bhor Hot Mantri 1:05:39 79 10
115 (Ang 1154-1159) Chritar 242-244 - Chaupai - Subhtavati Nagar Ik Dashan 1:05:51 30 115

Pages

Radio