Katha Shri Dasam Granth (Charitro Pakhyan)

Album Tracks

Title Length Playssort descending Track
081 (Ang 1032-1034) Chritar 148-149 - Chaupai - Sehar Kanauj Kanchani Rahae 55:01 24 81
142 (Ang 1271-1275) Chritar 317-320 - Chaupai - Mantri Katha Uchari 56:46 24 142
105 (Ang 1113-1115) Chritar 209 - Bharthat Baach - Kavan Marae Maarae Kavan (P-51) 1:01:43 24 105
080 (Ang 1029-1032) Chritar 145-147 - Dohira - Sehar Sipaha Kae Bikhae 58:12 25 80
133 (Ang 1229-1234) Chritar 287-289 - Dohira - Ghatam Pur Kurre Bikhae Ik Mughal Ki Baal 57:41 25 133
053 (Ang 946-949) Chritar 101-102 - Chaupai - Raavi Teer Jaat Ik Rahae 1:26:43 25 53
068 (Ang 991-995) Chritar 124-125 - Chaupai - Naarnaul Ke Desh Mein 1:12:46 25 68
057 (Ang 959-961) Chritar 109 - Chaupai - Yeh Chal Khabar Jat Bhi 56:07 25 57
075 (Ang 1012-1017) Chritar 136-137 - Dohira - Dharam Shetar Krushetar Ko 1:10:28 25 75
164 (Ang 1376-1377) Chritar 405 - Aam Paat Aur Sronat Paat (P-236) 1:03:35 25 164
153 (Ang 1322-1327) Chritar 368-372 - Chaupai - Andhavati Nagar Ik Sohae 1:04:55 25 153
086 (Ang 1048-1052) Chritar 160-161 - Chaupai - Balvand Singh Tirhut Ko 58:07 25 86
147 (Ang 1289-1294) Chritar 334-336 - Chaupai - Sunoh Raaj Kuwar Ik Bata 56:26 25 147
152 (Ang 1316-1322) Chritar 362-367 - Chaupai - Sun Raja Ik Katha Puratan 58:46 26 152
029 (Ang 868-870) Chritar 44-47 - Chaupai - Baniya Ik Odshe Rehayi 57:19 26 29
104 (Ang 1109-1113) Chritar 209 - Chaupai - Jab Dutti Teh Te Fir Aayi (P-19) 1:10:43 26 104
145 (Ang 1282-1284) Chritar 327-328 - Chaupai - Geharvar Raja Ik at Bal 1:05:30 26 145
077 (Ang 1020-1023) Chritar 142 - Dohira - Sehar Besehar Ke Bikhae 1:13:42 26 77
091 (Ang 1066-1069) Chritar 174-175 - Chaupai - Mokal Garh Mokal Nrip 1:01:40 26 91
044 (Ang 918-921) Chritar 83-84 - Dohira - Rajauri Ke Desh Mein 1:06:58 26 44
065 (Ang 982-985) Chritar 118-119 - Chaupai - Pasham Desh Raav Badbhagi 52:51 26 65
154 (Ang 1327-1332) Chritar 373-376 - Chaupai - Sun Raja Ik Avar Prasanga 1:03:50 26 154
114 (Ang 1150-1154) Chritar 239-241 - Dohira - Sehar Sirauj Bikhae Huto Raja Subhra Saroop 55:55 26 114
124 (Ang 1195-1199) Chritar 264 - Adil - Palak Na It Ut Jaye (P-49) - Chritar 265 1:07:13 26 124
137 (Ang 1248-1252) Chritar 297 - Chaupai - Pakhriyare Dwaran Nahe Maavae (P-53) 1:03:47 26 137

Pages

Radio