015. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 12

Album Tracks

Title Length Plays Track
586 Delhi Aauana,Sahibjade Ji Ne Gharee Futtne,Mitha Khuu Khara Hoea 1:10:03 32 586
587 Punjab Jaan de Sikk,Muhafa,Punjab Nu Tyaari,Jagte Saiyh Nu Ver 1:01:17 27 587
588 Patne to Vidaygi,Kanshi Puje 1:23:51 18 588
589 Kanshi Vich Niwaas ,Aayudea Ho Ke Lakhnaur Puuje 1:14:28 23 589
590 Delhi Vikhe Hweli Vich Dera 1:03:52 23 590
591 Sikh Nu Aajmat Dekhauna,Nrange Naal Prashan Uttar 1:02:03 29 591
592 Mircha Da Drishtaant,Kaaid Vicho Sikha de Ghar Parshaad Shakna 57:53 35 592
593 Sikh de Ghar Parshaad Paea,Deghche Vichon Suur 1:09:50 48 593
594 Saah Da Sakhti Da Pran,Jamna Par Eshnaan de Saah Bu Khabr 1:05:57 24 594
595 Bhai Mati Daas Cherea Gea,Baki Kuj Sikha Nu Guru Ji Ne Rehaai Deti 1:11:46 42 595
596 Lakhnaur Niwaas ,Saah Bhekh Da Milna 1:03:22 32 596
597 Lakhnaur Mitha Khuu Lwaea,Mama Ji Aae,Ghore de Swari,Ghoga,Lakhnaur 1:03:02 27 597
598 Lakhnaoron Keratpur Aauna 1:10:55 24 598
599 Keratpur Baag de Darshan,Anandpur Nu Kuuch 58:26 21 599
600 Lohe de Pinjre Vich ,Satguru Ji de Delhion Chithi 1:04:30 27 600
601 Sahibjade Ji Da Uttar,Gureyaai 58:38 32 601
602 Nrange de Hor Sakhti,Sachkhand Peaan 1:13:41 31 602
603 Sachkhand Parvesh 55:44 22 603
604 Lbana Sikh Ne Dhar Da Saskaar Karna 53:48 27 604
605 Aurangzeb Nu Dar,Gurpartap Suraj de Rupak de Viakhya 56:50 36 605

Pages

Radio