010. Sri Gurpartap Suraj Granth Raas 07

Album Tracks

Titlesort ascending Length Plays Track
370 Daryaai Ghore , Bhai Bidhi Chand Ji Da Ghasyare de Roop Vich 56:25 42 370
369 Bakht Maal Tara Chand, Daryaai Ghore 1:11:46 36 369
368 Jodh Saah 54:53 30 368
367 Drolion Bhai Rupe Pujje 1:10:40 30 367
366 Mata Dmodri Gurpuri Peaan, Ramo , Sai Daas , Nrayan Daas, Dya Kaur Parlok Gamn 1:05:15 27 366
365 Bhai Sadhu Rupa 1:04:36 31 365
364 Bhai Sadhu Rupa 1:15:12 42 364
363 Droli Sai Daas de Ghar, Vadde Ghar, Bhai Sada Sadhu 1:27:41 41 363
362 Shri Harrai Janm , Maalwe Val Turna 1:15:14 22 362
361 Mritak Gurmaryada, Bhai Jhallan 56:50 41 361
360 Bhai Hema , Bhai Gurdaas Parlok Gamn 58:01 33 360
359 Chola ( Bhaine)Gram de Katha 53:26 23 359
358 Shri Chola Sahib Darshan 53:17 31 358
357 Shikkar , Basar Ke Te Beer Darshan, 1:20:10 24 357
356 Vdali Suur Maarea 1:17:13 27 356
355 Shri Chand Ji Darshan , Budan Saah 1:05:44 24 355
354 Vapas Aae , Vali Khaan Da Niradar 57:57 26 354
353 Braat Vapas , Shri Teg Bhadar Ji de Sgaai 1:06:05 27 353
352 Shri Suraj Maal Da Viah 1:00:18 22 352
351 Bhai Gurdaas Kanshion Amritsar 1:06:03 47 351
350 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:07:19 25 350
349 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:24:29 30 349
348 Kanshi Vich Pandta Naal Charcha 1:27:17 23 348
347 Bhai Gurdaas Ji Kanshi Vikhe 1:01:38 27 347
346 Bhai Gurdaas Kanshi Vikhe 1:22:21 26 346

Pages

Radio