Western Touch Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Hari Bhajan Kaur Khalsa I Am Grace of God (Noble Beauty) 1,697 7:50
1 Guru Dass Singh Never Again (1984) 1,055 5:48
2 Amrit Kirtan The Longtime Sunshine Song 7,953 6:45
3 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 1,478 9:41
4 Stefanosis Hansraj Singh Aap Sahai Hoa 1,812 7:33
5 Shuniya Adais Tisay Adais 3,278 9:29
6 Harjot Kaur (AJG) Ardas Bhaiee 4,346 11:19
7 Hari Bhajan Kaur Khalsa Charan Chalo Maragh Gobind 2,060 13:08
8 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,211 6:06
9 Stefanosis Hansraj Singh Hiding in this Cage (poem by Kabir) 518 4:49
10 Stefanosis Hansraj Singh I won't come (poem by Kabir) 407 3:43
11 Hari Bhajan Kaur Khalsa Jit Mukh Sadaa (Conscious Speech) 1,281 7:15
12 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,138 4:22
13 White Sun Ardas Choir 1,180 1:32
14 Simrit Kaur Dhan Baba Naanak (feat. Salif Bama Kora) 1,867 10:15
15 Hari Rai Kaur Khalsa Dhan Dhan Ram Das Guru 1,962 11:11
16 Sat Purkh Kaur Down On Me / I-Aanrhee-Ai Shabad Recitation 548 3:07
17 Sat Purkh Kaur Gaia Shabad 646 5:47
18 Simrit Kaur Kal Akaal 1,754 9:17
19 Hari Bhajan Kaur Khalsa Manai Surat (Deep Intuition) 1,324 8:23
20 White Sun Ra Ma Da Sa 1,478 5:08
21 White Sun Rakhe Rakhanhar 2,260 4:54
22 White Sun Rom Rom 3,659 4:41
23 Sat Purkh Kaur Shakti Mantra: Ek Ong Kaar Sat Naam Siree Wahe Guroo 2,732 5:48
24 Sat Purkh Kaur Sopurkh Recitation 605 2:53
25 Simrit Kaur Ung Sung Wahe Guru 1,319 8:10
26 Jaya Lakshmi and Ananda Ardas Bahee/Guru Ram Das 1,010 9:52
27 Mata Mandir Singh Bhari Hath 2,814 30:32
28 Jaya Lakshmi and Ananda By Your Grace (Guru Ram Das) 558 8:49
29 Jai Kartar Re Man Shabd 4,118 7:54

Radio