Western Touch Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Hari Bhajan Kaur Khalsa I Am Grace of God (Noble Beauty) 1,356 7:50
1 Guru Dass Singh Never Again (1984) 908 5:48
2 Amrit Kirtan The Longtime Sunshine Song 7,471 6:45
3 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 1,339 9:41
4 Stefanosis Hansraj Singh Aap Sahai Hoa 1,687 7:33
5 Shuniya Adais Tisay Adais 2,805 9:29
6 Harjot Kaur (AJG) Ardas Bhaiee 4,070 11:19
7 Hari Bhajan Kaur Khalsa Charan Chalo Maragh Gobind 1,857 13:08
8 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,068 6:06
9 Stefanosis Hansraj Singh Hiding in this Cage (poem by Kabir) 455 4:49
10 Stefanosis Hansraj Singh I won't come (poem by Kabir) 351 3:43
11 Hari Bhajan Kaur Khalsa Jit Mukh Sadaa (Conscious Speech) 1,085 7:15
12 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 966 4:22
13 White Sun Ardas Choir 1,024 1:32
14 Simrit Kaur Dhan Baba Naanak (feat. Salif Bama Kora) 1,658 10:15
15 Hari Rai Kaur Khalsa Dhan Dhan Ram Das Guru 1,586 11:11
16 Sat Purkh Kaur Down On Me / I-Aanrhee-Ai Shabad Recitation 493 3:07
17 Sat Purkh Kaur Gaia Shabad 583 5:47
18 Simrit Kaur Kal Akaal 1,586 9:17
19 Hari Bhajan Kaur Khalsa Manai Surat (Deep Intuition) 1,138 8:23
20 White Sun Ra Ma Da Sa 1,290 5:08
21 White Sun Rakhe Rakhanhar 2,037 4:54
22 White Sun Rom Rom 3,113 4:41
23 Sat Purkh Kaur Shakti Mantra: Ek Ong Kaar Sat Naam Siree Wahe Guroo 2,182 5:48
24 Sat Purkh Kaur Sopurkh Recitation 493 2:53
25 Simrit Kaur Ung Sung Wahe Guru 1,176 8:10
26 Jaya Lakshmi and Ananda Ardas Bahee/Guru Ram Das 837 9:52
27 Mata Mandir Singh Bhari Hath 2,417 30:32
28 Jaya Lakshmi and Ananda By Your Grace (Guru Ram Das) 456 8:49
29 Jai Kartar Re Man Shabd 3,837 7:54

Radio