Siri Sadhana Kaur Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Siri Sadhana Kaur Ad Guray Nameh 1,972 6:15
1 Siri Sadhana Kaur Adays Tisai Adays 1,470 5:29
2 Siri Sadhana Kaur Ang Sang Wahe Guru 1,490 7:17
3 Siri Sadhana Kaur Ap Sahai 906 11:35
4 Siri Sadhana Kaur Ardas Bahee 654 11:01
5 Siri Sadhana Kaur Bountiful, Blissful and Beautiful 1,932 4:50
6 Siri Sadhana Kaur Chattr Chakkr Varti (Last Four Lines of Jaap Sahib) 7,358 7:12
7 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 1,143 6:06
8 Siri Sadhana Kaur Gobinday Mukanday 2,100 8:58
9 Siri Sadhana Kaur Japa Man 6,908 7:29
10 Siri Sadhana Kaur Light of the Soul 1,302 7:16
11 Siri Sadhana Kaur Long Time Sun 650 3:05
12 Siri Sadhana Kaur Pavan Guru 1,673 9:43
13 Siri Sadhana Kaur Ra Ma Da Sa 1,333 7:07
14 Siri Sadhana Kaur Rakhay rakhanahaar 1,850 7:03
15 Siri Sadhana Kaur Sat Nam Wahe Guru 1,097 4:22
16 Siri Sadhana Kaur The Mul Mantra 2,814 6:44
17 Siri Sadhana Kaur To Make the Impossible Possible 1,519 6:54
18 Siri Sadhana Kaur Waah Yantee Kar Yantee 1,987 7:11
19 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru 6,795 4:51
20 Siri Sadhana Kaur Wahe Guru Wahe Jio 3,660 22:08
21 Siri Sadhana Kaur Adi Shakti 915 11:18
22 Siri Sadhana Kaur Darti Hey 833 5:38
23 Siri Sadhana Kaur Ek Ong Kar 3,196 7:11
24 Siri Sadhana Kaur Guru Raam Das 1,318 6:00
25 Siri Sadhana Kaur Humee Hum Brahm Hum 1,930 7:56
26 Siri Sadhana Kaur Mannai Marag Thak Na Pae (Fourteenth Pauree of Japji) 2,580 6:18
27 Siri Sadhana Kaur Mother Child 371 4:40
28 Siri Sadhana Kaur Mul Mantra 1,244 6:20
29 Siri Sadhana Kaur Ong Kar 1,317 6:58

Radio