Audio uploaded by Siri Sadhana Singh Khalsa

Title Artist Album Tags ShabdID Lengthsort descending Created
Siri bhagwan ko bidh na paayeo Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 10202 10:26 9 years 21 hours ago
thaerae gun gaavaa dhaehi bujhaaee Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2990 10:54 9 years 21 hours ago
33 Suyie Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 10000 11:01 9 years 3 weeks ago
har kaa naam ridhai nith dhhiaaee Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 1528 11:03 9 years 20 hours ago
raam sio kar preeth Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream, Live Recording 2394 11:18 9 years 20 hours ago
aree baaee gobidh naam math beesarai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2012 11:52 9 years 20 hours ago
man raam naamaa baedhheealae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 3604 12:36 9 years 20 hours ago
Bikhai bann Pheeka thiaag ree sakheeeae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 3011 12:42 9 years 20 hours ago
supanai oobhee bhayee gehiou kee na anchalaa Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 4967 16:18 9 years 21 hours ago
Ugardanti Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 16:26 9 years 3 weeks ago
Bin Har Naam Na Bachan Pehe (Dev Gandhari) Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 20555 17:20 9 years 20 hours ago
thujh bin avar n jaanaa maerae saahibaa Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2991 18:01 9 years 21 hours ago
Baarahmaha Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 1:13 9 years 3 weeks ago
Brahm Kawach Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 1:13 9 years 3 weeks ago
Khalsa Raihatnaama Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 1:49 9 years 3 weeks ago
Misar Parrat Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 1:52 9 years 3 weeks ago
Bhagauti Ashtoter Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 1:53 9 years 3 weeks ago
Chandi Di Vaar Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 20:32 9 years 3 weeks ago
Sri Jaap Sahib Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi Nitnem 20:36 9 years 3 weeks ago
Aaj moray aaye hai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 6688 27:03 9 years 20 hours ago

Pages