Audio uploaded by Siri Sadhana Singh Khalsa

Title Artist Albumsort descending Tags ShabdID Length Created
aree baaee gobidh naam math beesarai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2012 11:52 9 years 6 days ago
saevak kee aradhaas piaarae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2161 9:33 9 years 6 days ago
jinay tohey dheaao tinnai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) 10025 48:59 9 years 6 days ago
thaerae gun gaavaa dhaehi bujhaaee Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2990 10:54 9 years 6 days ago
Aarti Aarta Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) 51 28:15 9 years 6 days ago
raam sio kar preeth Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream, Live Recording 2394 11:18 9 years 6 days ago
har kaa naam ridhai nith dhhiaaee Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 1528 11:03 9 years 6 days ago
supanai oobhee bhayee gehiou kee na anchalaa Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 4967 16:18 9 years 6 days ago
Aaj moray aaye hai Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 6688 27:03 9 years 6 days ago
neheen jaan jaaee kashhoo roop raekhan Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 20053 7:44 9 years 6 days ago
Bin Har Naam Na Bachan Pehe (Dev Gandhari) Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 20555 17:20 9 years 6 days ago
Siri bhagwan ko bidh na paayeo Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 10202 10:26 9 years 6 days ago
nadheeaa hovehi dhhaenavaa sunm hovehi dhudhh gheeo Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 386 6:34 9 years 6 days ago
thum maath pithaa ham baarik thaerae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 906 7:06 9 years 6 days ago
Bikhai bann Pheeka thiaag ree sakheeeae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 3011 12:42 9 years 6 days ago
santh janaa mil har jas gaaeiou Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream, Live Recording 2762 4:30 9 years 6 days ago
man raam naamaa baedhheealae Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 3604 12:36 9 years 6 days ago
thujh bin avar n jaanaa maerae saahibaa Jathedar Baba Maan Singh (Guru Nanak Dal) Mainstream 2991 18:01 9 years 6 days ago
Ugardanti Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 16:26 9 years 3 weeks ago
Bachittar Natak Giani Bhai Mehtab Singh Das Granthi 80:33 9 years 3 weeks ago

Pages